მოგების წილი და მატჩები რაოდენობა დონეების მიხედვით
მოგების სიხშირებოლო 30 დღე
პოპულარობაბოლო 30 დღე

We've added new privacy controls for all players! Sign in to see your stats and learn about your options on the settings page.