გმირებიტენდენციები

Biggest Winners and Losers, ამ კვირაში, By Day
მოგების სიხშირეპოპულარობა
მოგების სიხშირეპოპულარობა
გმირიStartCurrentცვლილებაTrendStartCurrentცვლილებაTrend
43.82%49.48%+5.67%
3.08%1.57%-1.52%
39.39%43.71%+4.32%
3.48%2.04%-1.44%
50.40%52.79%+2.39%
3.88%2.07%-1.81%
51.57%52.93%+1.36%
7.99%4.94%-3.05%
48.14%49.40%+1.26%
7.65%5.73%-1.93%
52.41%53.52%+1.11%
9.30%6.62%-2.68%
50.00%50.93%+0.93%
3.58%3.35%-0.23%
41.75%42.65%+0.90%
4.16%2.35%-1.82%
49.19%50.00%+0.81%
1.17%1.14%
46.88%47.62%+0.73%
4.67%4.71%
47.33%47.94%+0.62%
7.72%5.39%-2.32%
40.99%41.60%+0.61%
3.45%3.77%+0.32%
49.63%50.21%+0.58%
5.92%6.13%+0.21%
56.62%57.14%+0.52%
14.05%14.81%+0.76%
41.89%42.36%+0.47%
1.92%1.82%-0.10%
46.34%46.81%+0.47%
4.46%4.29%-0.17%
44.15%44.62%+0.47%
10.12%10.44%+0.32%
49.25%49.70%+0.45%
7.40%6.99%-0.41%
49.24%49.47%+0.23%
3.23%3.18%
52.62%52.85%+0.23%
10.01%10.43%+0.42%
52.15%52.37%+0.22%
4.75%4.84%+0.09%
49.12%49.33%+0.20%
8.21%8.52%+0.30%
49.57%49.77%+0.20%
26.27%26.30%
41.00%41.19%+0.19%
7.63%5.05%-2.59%
50.80%50.98%+0.18%
16.79%17.11%+0.32%
54.10%54.25%+0.15%
14.99%15.23%+0.24%
39.79%39.94%+0.15%
0.95%0.89%-0.06%
48.23%48.36%+0.13%
17.22%17.05%-0.17%
46.71%46.84%+0.13%
5.27%5.18%-0.08%
43.16%43.28%+0.12%
4.20%4.07%-0.12%
55.55%55.65%+0.10%
13.03%13.54%+0.52%
42.68%42.78%+0.09%
8.53%7.90%-0.64%
39.80%39.88%+0.08%
2.66%2.66%
49.92%50.00%+0.08%
8.25%8.32%+0.07%
47.12%47.19%+0.07%
2.12%1.98%-0.14%
43.20%43.26%+0.06%
4.93%4.85%-0.08%
50.57%50.63%+0.06%
15.80%16.42%+0.62%
44.85%44.90%
3.53%3.42%-0.11%
56.68%56.72%
22.16%21.58%-0.58%
48.64%48.68%
25.31%25.17%-0.14%
51.57%51.60%
13.97%9.38%-4.59%
50.66%50.67%
15.94%17.58%+1.64%
48.43%48.43%
5.43%5.51%+0.08%
49.64%49.64%
8.44%8.64%+0.21%
47.02%47.00%
6.43%6.53%+0.10%
53.85%53.81%
18.50%17.63%-0.87%
44.19%44.15%
0.55%0.53%
54.42%54.38%
5.17%5.10%-0.07%
46.88%46.84%
3.49%3.11%-0.37%
47.11%47.05%-0.06%
6.25%6.63%+0.38%
44.77%44.70%-0.06%
16.09%16.74%+0.66%
47.20%47.13%-0.07%
7.38%7.37%
53.04%52.96%-0.08%
50.08%53.77%+3.70%
50.39%50.30%-0.10%
4.59%4.52%-0.06%
52.71%52.61%-0.10%
5.73%5.20%-0.53%
43.25%43.15%-0.10%
4.30%4.02%-0.28%
47.30%47.18%-0.11%
11.02%11.00%
50.31%50.19%-0.12%
15.32%15.83%+0.52%
58.00%57.87%-0.13%
20.71%21.94%+1.23%
56.38%56.23%-0.14%
6.29%6.34%+0.05%
45.94%45.77%-0.17%
8.04%7.64%-0.41%
46.62%46.44%-0.18%
20.42%19.60%-0.83%
53.33%53.14%-0.19%
3.94%3.79%-0.15%
50.00%49.78%-0.22%
20.36%20.21%-0.15%
51.66%51.44%-0.22%
15.96%15.91%
47.91%47.69%-0.22%
15.67%15.50%-0.18%
46.05%45.82%-0.23%
4.97%4.47%-0.50%
44.63%44.39%-0.23%
5.51%5.27%-0.24%
48.91%48.67%-0.24%
4.93%5.17%+0.24%
48.52%48.27%-0.25%
9.49%9.22%-0.27%
60.23%59.95%-0.27%
16.37%19.79%+3.42%
46.25%45.94%-0.30%
2.43%2.31%-0.12%
45.25%44.94%-0.31%
6.41%6.29%-0.12%
53.02%52.70%-0.33%
3.60%3.50%-0.10%
44.17%43.82%-0.36%
9.85%10.20%+0.35%
47.57%47.21%-0.36%
5.95%5.66%-0.29%
51.77%51.40%-0.37%
12.84%13.06%+0.22%
49.40%49.03%-0.37%
3.64%3.56%-0.07%
53.73%53.35%-0.37%
14.04%17.48%+3.43%
47.56%47.16%-0.40%
19.91%16.32%-3.59%
52.67%52.27%-0.40%
10.61%11.38%+0.77%
37.61%37.20%-0.41%
1.22%1.17%-0.05%
48.01%47.60%-0.41%
1.37%1.27%-0.10%
50.14%49.72%-0.42%
23.29%23.86%+0.57%
53.13%52.70%-0.43%
16.00%19.43%+3.43%
52.96%52.52%-0.44%
3.96%3.73%-0.22%
54.51%54.06%-0.45%
7.18%7.04%-0.15%
53.09%52.64%-0.45%
2.93%3.08%+0.14%
54.10%53.65%-0.45%
19.45%19.41%
47.52%47.05%-0.47%
16.98%16.83%-0.15%
53.33%52.86%-0.47%
7.02%10.13%+3.10%
43.55%43.07%-0.48%
4.29%4.28%
54.76%54.28%-0.48%
7.36%7.21%-0.15%
48.65%48.08%-0.57%
9.10%8.05%-1.04%
42.85%42.27%-0.59%
5.30%2.76%-2.54%
48.97%48.35%-0.62%
10.05%10.30%+0.25%
46.91%46.29%-0.62%
4.50%4.58%+0.08%
50.08%49.45%-0.63%
4.01%3.92%-0.08%
43.54%42.88%-0.66%
4.36%4.26%-0.10%
48.41%47.70%-0.71%
14.99%14.58%-0.41%
46.34%45.56%-0.78%
5.18%5.03%-0.15%
51.14%50.35%-0.79%
10.41%10.47%+0.06%
43.65%42.85%-0.80%
1.91%3.51%+1.60%
44.32%43.48%-0.85%
1.56%1.33%-0.23%
49.04%48.20%-0.85%
1.54%1.45%-0.09%
53.42%52.56%-0.87%
1.27%1.16%-0.11%
50.29%49.41%-0.88%
12.51%15.11%+2.60%
47.23%46.07%-1.16%
6.68%8.63%+1.95%
46.75%45.52%-1.23%
2.28%2.15%-0.13%
46.09%44.63%-1.46%
4.56%6.58%+2.02%
42.21%40.72%-1.48%
1.35%1.15%-0.20%
50.12%48.63%-1.50%
7.76%9.70%+1.95%
44.35%42.65%-1.70%
4.89%6.78%+1.89%
51.08%48.67%-2.41%
2.16%1.78%-0.38%
46.08%42.21%-3.86%
2.11%3.72%+1.61%

All dates and times are standardized to the UTC time zone. განახლდა