გმირებიტენდენციები

Biggest Winners and Losers, ამ კვირაში, By Day
მოგების სიხშირეპოპულარობა
მოგების სიხშირეპოპულარობა
გმირიStartCurrentცვლილებაTrendStartCurrentცვლილებაTrend
51.73%54.62%+2.89%
8.83%11.64%+2.81%
44.98%47.55%+2.56%
5.41%7.27%+1.86%
51.74%54.00%+2.26%
10.55%11.72%+1.17%
47.04%48.96%+1.92%
6.18%5.45%-0.73%
49.12%50.95%+1.83%
5.51%6.34%+0.83%
45.10%46.89%+1.79%
1.42%1.96%+0.54%
51.12%52.64%+1.52%
2.51%2.33%-0.17%
50.40%51.79%+1.38%
3.65%3.76%+0.11%
48.32%49.70%+1.38%
3.26%3.50%+0.24%
50.44%51.71%+1.26%
1.27%1.50%+0.22%
46.51%47.72%+1.21%
15.83%15.95%+0.12%
43.20%44.35%+1.15%
6.80%6.83%
45.89%46.97%+1.08%
15.39%16.66%+1.27%
45.88%46.89%+1.01%
12.33%13.14%+0.81%
45.70%46.69%+0.99%
20.98%21.31%+0.33%
54.17%55.15%+0.98%
9.49%9.30%-0.19%
51.69%52.62%+0.93%
6.08%5.11%-0.97%
50.68%51.57%+0.89%
3.82%3.50%-0.32%
50.85%51.69%+0.85%
5.59%6.61%+1.01%
51.29%52.14%+0.85%
1.89%1.78%-0.11%
49.75%50.58%+0.83%
3.30%3.57%+0.27%
43.65%44.42%+0.78%
6.30%6.37%+0.07%
52.60%53.30%+0.70%
30.94%33.88%+2.94%
50.37%51.01%+0.64%
43.20%44.23%+1.03%
47.11%47.74%+0.63%
5.99%6.55%+0.55%
50.28%50.88%+0.61%
2.15%2.14%
47.79%48.37%+0.58%
15.70%14.83%-0.88%
48.26%48.78%+0.52%
2.15%1.79%-0.37%
45.61%46.10%+0.49%
7.61%7.15%-0.46%
52.76%53.25%+0.49%
16.35%16.90%+0.55%
53.75%54.21%+0.46%
12.60%14.88%+2.27%
50.17%50.58%+0.40%
5.67%6.92%+1.25%
42.04%42.44%+0.40%
6.44%6.28%-0.16%
49.18%49.56%+0.37%
5.40%5.20%-0.20%
49.75%50.12%+0.37%
7.23%7.01%-0.22%
50.57%50.93%+0.36%
7.42%7.33%-0.09%
47.38%47.74%+0.35%
14.20%14.02%-0.19%
44.91%45.26%+0.35%
3.19%3.00%-0.19%
48.63%48.96%+0.33%
7.48%8.52%+1.04%
43.76%44.09%+0.33%
3.20%3.38%+0.19%
43.87%44.19%+0.32%
0.74%0.84%+0.10%
53.65%53.94%+0.29%
14.93%18.12%+3.19%
50.32%50.52%+0.19%
8.50%8.80%+0.29%
47.14%47.31%+0.16%
6.69%6.51%-0.18%
51.69%51.84%+0.15%
5.30%4.72%-0.58%
49.83%49.94%+0.11%
16.99%17.37%+0.39%
50.31%50.42%+0.11%
10.73%11.91%+1.18%
53.71%53.82%+0.11%
11.51%10.34%-1.16%
46.78%46.88%+0.11%
7.74%7.19%-0.54%
47.31%47.38%+0.07%
2.46%2.35%-0.11%
50.44%50.47%
19.76%19.85%+0.09%
47.30%47.34%
2.93%2.78%-0.14%
46.52%46.55%
5.96%5.42%-0.54%
48.83%48.86%
17.00%18.46%+1.46%
52.39%52.40%
4.06%4.17%+0.11%
52.82%52.83%
2.92%3.29%+0.37%
50.27%50.26%
10.90%11.51%+0.62%
47.45%47.44%
9.84%10.50%+0.66%
45.67%45.65%
14.32%14.23%-0.09%
42.08%42.03%-0.05%
1.90%2.04%+0.15%
50.92%50.85%-0.07%
38.87%40.81%+1.94%
49.49%49.41%-0.08%
5.50%5.30%-0.21%
49.91%49.83%-0.08%
25.60%27.28%+1.68%
45.02%44.92%-0.10%
1.35%1.19%-0.16%
41.27%41.10%-0.17%
2.41%2.46%
51.49%51.30%-0.19%
13.94%13.31%-0.63%
51.45%51.25%-0.19%
10.16%8.78%-1.38%
53.99%53.76%-0.23%
3.51%3.28%-0.23%
50.89%50.63%-0.26%
10.30%9.65%-0.65%
49.74%49.47%-0.28%
6.29%6.41%+0.12%
48.98%48.68%-0.30%
16.01%17.83%+1.82%
49.73%49.41%-0.33%
3.84%3.73%-0.11%
48.07%47.74%-0.33%
3.20%3.21%
49.34%48.99%-0.35%
9.86%9.61%-0.25%
50.14%49.79%-0.36%
15.29%13.71%-1.58%
54.54%54.18%-0.36%
9.18%8.65%-0.54%
53.88%53.49%-0.39%
11.91%10.58%-1.33%
45.70%45.30%-0.40%
7.74%6.47%-1.27%
49.38%48.97%-0.42%
13.84%13.89%+0.06%
55.93%55.50%-0.42%
10.61%10.95%+0.34%
53.42%52.97%-0.45%
5.27%4.63%-0.64%
50.66%50.15%-0.51%
4.49%4.12%-0.38%
49.95%49.41%-0.54%
10.99%8.83%-2.16%
47.55%47.01%-0.54%
3.83%3.59%-0.24%
50.22%49.67%-0.55%
8.63%7.62%-1.01%
46.60%46.02%-0.57%
6.51%7.13%+0.62%
47.75%47.15%-0.60%
4.61%4.00%-0.61%
51.48%50.87%-0.61%
32.17%32.29%+0.12%
46.52%45.90%-0.62%
1.78%1.68%-0.10%
50.16%49.49%-0.66%
5.68%4.81%-0.87%
48.30%47.63%-0.67%
14.33%13.92%-0.41%
44.73%44.03%-0.70%
10.39%10.58%+0.19%
52.80%52.09%-0.70%
7.06%6.71%-0.35%
47.14%46.43%-0.71%
2.48%2.09%-0.39%
41.23%40.50%-0.73%
4.50%3.57%-0.92%
48.24%47.41%-0.83%
4.73%4.13%-0.60%
48.89%48.06%-0.83%
2.72%2.55%-0.17%
51.63%50.77%-0.87%
5.53%4.94%-0.59%
48.79%47.84%-0.95%
2.87%2.55%-0.32%
49.82%48.86%-0.96%
1.77%1.77%
50.33%49.23%-1.10%
7.36%6.56%-0.80%
45.04%43.90%-1.15%
5.85%5.14%-0.71%
49.77%48.61%-1.15%
1.89%1.93%
49.12%47.92%-1.20%
6.48%6.23%-0.25%
46.94%45.74%-1.20%
1.57%1.87%+0.31%
47.87%46.46%-1.42%
8.05%6.94%-1.11%
49.98%48.41%-1.57%
10.40%7.73%-2.67%
54.13%52.47%-1.67%
8.81%9.30%+0.49%
57.78%56.09%-1.69%
13.06%12.71%-0.36%
52.64%50.89%-1.74%
2.60%2.18%-0.42%
54.66%52.86%-1.80%
13.32%12.59%-0.73%
53.54%51.72%-1.82%
2.34%2.15%-0.19%
56.15%53.29%-2.85%
4.22%4.55%+0.33%
48.58%45.11%-3.47%
4.79%2.43%-2.36%
58.55%54.32%-4.23%
18.88%17.97%-0.91%
59.55%52.93%-6.62%
2.15%1.09%-1.06%

All dates and times are standardized to the UTC time zone. განახლდა