გმირებიტენდენციები

Biggest Winners and Losers, ამ კვირაში, By Day
მოგების სიხშირეპოპულარობა
მოგების სიხშირეპოპულარობა
გმირიStartCurrentცვლილებაTrendStartCurrentცვლილებაTrend
36.86%53.69%+16.83%
3.92%40.47%+36.55%
47.41%53.76%+6.35%
8.17%11.91%+3.74%
47.73%54.06%+6.33%
1.31%1.91%+0.60%
49.32%55.30%+5.98%
5.42%12.00%+6.58%
49.01%53.39%+4.38%
6.99%12.81%+5.82%
49.16%53.54%+4.38%
5.52%6.75%+1.23%
45.05%49.30%+4.25%
8.26%10.38%+2.12%
49.83%53.48%+3.65%
5.88%5.73%-0.15%
49.15%52.80%+3.65%
7.00%11.21%+4.21%
51.15%54.66%+3.51%
9.72%13.28%+3.56%
50.09%53.42%+3.34%
5.05%7.75%+2.70%
48.67%51.48%+2.81%
17.79%16.55%-1.24%
48.13%50.81%+2.68%
8.36%10.12%+1.76%
51.02%53.68%+2.66%
9.25%9.38%+0.13%
47.54%50.09%+2.55%
9.17%7.92%-1.24%
53.12%55.64%+2.52%
9.35%9.05%-0.30%
48.10%50.59%+2.49%
4.70%4.82%+0.12%
51.10%53.59%+2.49%
7.54%9.49%+1.95%
50.27%52.66%+2.39%
2.00%2.75%+0.75%
45.57%47.70%+2.13%
2.59%2.75%+0.16%
45.59%47.71%+2.11%
0.46%0.50%
49.83%51.75%+1.92%
7.87%8.32%+0.46%
48.95%50.85%+1.89%
1.13%1.17%
53.22%55.08%+1.86%
2.11%2.34%+0.22%
44.64%46.38%+1.74%
3.71%3.91%+0.20%
49.23%50.91%+1.68%
16.36%16.64%+0.28%
49.87%51.41%+1.54%
1.47%1.36%-0.11%
45.06%46.55%+1.49%
3.81%3.14%-0.67%
53.92%55.29%+1.37%
6.12%5.48%-0.64%
44.61%45.87%+1.26%
4.17%3.66%-0.51%
46.56%47.82%+1.25%
2.19%2.11%-0.08%
50.29%51.44%+1.16%
9.37%9.23%-0.14%
44.96%46.05%+1.09%
2.24%1.98%-0.26%
50.31%51.40%+1.09%
7.79%7.36%-0.43%
51.11%52.09%+0.98%
6.90%5.93%-0.97%
49.03%50.01%+0.98%
15.22%15.15%-0.08%
50.28%51.24%+0.96%
12.32%11.12%-1.19%
51.51%52.42%+0.91%
4.61%5.10%+0.49%
53.43%54.19%+0.76%
5.96%4.60%-1.36%
47.25%47.88%+0.63%
9.77%9.11%-0.66%
49.11%49.74%+0.62%
10.66%3.41%-7.25%
48.98%49.58%+0.60%
7.80%7.70%-0.09%
49.40%50.00%+0.59%
5.35%5.26%-0.09%
47.05%47.63%+0.58%
4.74%5.00%+0.25%
44.27%44.82%+0.55%
4.68%6.30%+1.62%
51.11%51.64%+0.53%
0.87%1.07%+0.20%
48.85%49.32%+0.47%
16.30%16.58%+0.28%
51.09%51.55%+0.46%
12.50%11.99%-0.52%
45.43%45.87%+0.44%
5.48%6.23%+0.75%
50.78%51.18%+0.39%
6.25%6.39%+0.14%
51.91%52.25%+0.34%
3.02%2.98%
52.36%52.66%+0.30%
5.54%5.37%-0.16%
49.25%49.55%+0.30%
14.94%12.83%-2.11%
49.54%49.82%+0.28%
7.28%7.59%+0.30%
49.84%50.08%+0.24%
14.05%12.86%-1.19%
50.25%50.44%+0.20%
7.12%6.76%-0.36%
51.96%52.07%+0.11%
5.89%5.50%-0.39%
48.46%48.51%+0.05%
4.86%4.19%-0.67%
52.82%52.76%-0.06%
8.85%8.03%-0.82%
52.50%52.41%-0.09%
6.32%6.49%+0.17%
51.54%51.45%-0.09%
4.87%5.34%+0.47%
50.93%50.83%-0.10%
9.23%9.04%-0.19%
52.89%52.74%-0.16%
5.56%5.47%-0.09%
45.23%45.04%-0.18%
5.17%5.08%-0.10%
45.37%45.04%-0.33%
3.17%3.53%+0.36%
47.55%47.17%-0.38%
6.45%5.03%-1.41%
46.26%45.87%-0.39%
7.38%7.70%+0.32%
53.57%53.01%-0.56%
17.02%13.80%-3.22%
51.44%50.87%-0.57%
10.77%9.16%-1.61%
49.65%49.06%-0.59%
9.02%8.43%-0.59%
51.58%50.96%-0.63%
5.46%5.04%-0.43%
53.40%52.77%-0.63%
17.87%19.31%+1.44%
49.23%48.56%-0.68%
4.85%5.17%+0.32%
51.26%50.54%-0.72%
15.99%16.03%
52.18%51.44%-0.75%
15.69%13.40%-2.30%
52.41%51.59%-0.82%
18.84%18.71%-0.13%
50.58%49.73%-0.85%
19.30%26.16%+6.86%
49.47%48.59%-0.88%
5.03%5.30%+0.27%
51.00%50.09%-0.90%
7.43%6.79%-0.65%
49.26%48.30%-0.95%
15.71%14.08%-1.63%
46.29%45.30%-1.00%
14.94%14.15%-0.79%
51.49%50.46%-1.03%
8.55%7.08%-1.47%
47.73%46.69%-1.04%
11.53%8.92%-2.61%
48.34%47.19%-1.15%
7.13%5.73%-1.40%
52.36%51.09%-1.27%
2.12%2.04%-0.09%
44.62%43.28%-1.34%
10.90%9.93%-0.97%
48.29%46.93%-1.36%
11.58%9.95%-1.63%
51.05%49.66%-1.39%
22.19%26.41%+4.22%
52.26%50.84%-1.42%
4.03%3.42%-0.61%
49.35%47.90%-1.45%
2.20%2.73%+0.53%
48.30%46.82%-1.48%
6.87%6.11%-0.76%
46.36%44.87%-1.49%
4.12%4.06%-0.06%
43.68%42.16%-1.53%
1.21%1.03%-0.17%
50.43%48.85%-1.58%
3.37%6.08%+2.71%
52.31%50.58%-1.73%
10.24%11.32%+1.09%
53.32%51.49%-1.82%
16.63%17.00%+0.38%
51.56%49.71%-1.85%
10.30%7.90%-2.40%
48.17%46.32%-1.85%
9.65%9.29%-0.36%
49.35%47.44%-1.91%
13.13%11.19%-1.94%
47.86%45.81%-2.04%
17.21%17.47%+0.27%
49.30%47.24%-2.06%
15.08%5.78%-9.30%
53.26%51.18%-2.08%
6.59%5.73%-0.86%
51.22%49.05%-2.17%
5.52%4.69%-0.83%
49.34%47.15%-2.19%
6.86%5.72%-1.14%
51.03%48.80%-2.23%
12.71%11.87%-0.84%
51.36%48.89%-2.46%
13.76%10.57%-3.18%
43.64%41.12%-2.52%
6.79%5.68%-1.11%
48.54%45.77%-2.77%
11.12%7.25%-3.87%
49.90%46.83%-3.07%
9.38%7.02%-2.35%
54.36%51.22%-3.14%
22.17%23.40%+1.23%
49.04%45.78%-3.26%
4.69%2.43%-2.26%
52.78%49.24%-3.54%
12.58%8.86%-3.72%
50.06%46.49%-3.58%
10.09%7.73%-2.37%
47.68%43.97%-3.71%
1.54%1.40%-0.14%
50.60%45.92%-4.68%
10.77%8.16%-2.61%
49.83%44.98%-4.85%
9.66%7.58%-2.08%
50.44%45.56%-4.88%
6.98%4.18%-2.80%
49.94%44.53%-5.41%
16.66%11.50%-5.16%
52.57%45.47%-7.10%
10.75%5.67%-5.07%
49.83%42.65%-7.18%
1.43%1.87%+0.44%
50.39%39.32%-11.07%
2.03%0.73%-1.30%

All dates and times are standardized to the UTC time zone. განახლდა