გმირებიტენდენციები

Biggest Winners and Losers, ამ კვირაში, By Day
მოგების სიხშირეპოპულარობა
მოგების სიხშირეპოპულარობა
გმირიStartCurrentცვლილებაTrendStartCurrentცვლილებაTrend
49.30%50.69%+1.38%
1.20%1.18%
45.77%46.76%+0.99%
4.22%4.34%+0.12%
50.20%51.13%+0.93%
3.71%3.68%
49.96%50.84%+0.88%
4.87%4.57%-0.30%
46.92%47.71%+0.79%
2.73%2.55%-0.17%
45.99%46.72%+0.72%
3.20%3.18%
48.56%49.19%+0.64%
1.94%1.85%-0.09%
47.33%47.84%+0.52%
5.40%5.56%+0.17%
48.71%49.20%+0.50%
3.35%3.41%+0.06%
45.45%45.92%+0.47%
3.72%3.60%-0.12%
51.12%51.56%+0.44%
10.09%9.86%-0.23%
48.22%48.61%+0.40%
5.41%5.66%+0.25%
51.39%51.79%+0.40%
10.86%10.49%-0.37%
46.81%47.20%+0.39%
9.16%9.18%
50.92%51.29%+0.37%
11.68%11.89%+0.21%
47.25%47.62%+0.36%
8.34%8.20%-0.14%
49.64%50.01%+0.36%
8.63%8.75%+0.13%
50.74%51.08%+0.34%
8.33%8.48%+0.15%
49.48%49.82%+0.34%
9.88%9.96%+0.08%
49.19%49.49%+0.30%
7.52%7.21%-0.31%
50.91%51.19%+0.28%
5.27%5.09%-0.18%
51.74%52.01%+0.27%
18.76%18.92%+0.15%
45.72%45.99%+0.27%
3.40%3.23%-0.17%
51.44%51.71%+0.27%
11.59%11.68%+0.09%
48.73%48.99%+0.25%
1.86%1.77%-0.09%
45.82%46.07%+0.25%
10.36%10.30%-0.06%
46.84%47.09%+0.25%
8.03%7.85%-0.18%
49.66%49.90%+0.25%
5.88%5.70%-0.17%
49.24%49.47%+0.24%
10.33%10.09%-0.25%
47.83%48.06%+0.23%
6.39%6.64%+0.25%
49.98%50.20%+0.23%
7.23%7.04%-0.20%
49.61%49.84%+0.22%
14.98%14.81%-0.17%
47.42%47.64%+0.22%
2.53%2.57%
51.01%51.21%+0.20%
3.84%3.81%
51.72%51.92%+0.20%
7.54%7.61%+0.07%
46.35%46.52%+0.18%
5.50%5.44%-0.06%
51.21%51.38%+0.17%
7.23%7.26%
47.84%48.01%+0.16%
16.87%16.87%
48.96%49.12%+0.16%
4.68%4.58%-0.10%
48.76%48.90%+0.13%
1.40%1.26%-0.13%
50.28%50.40%+0.12%
19.61%19.44%-0.17%
47.37%47.49%+0.11%
0.60%0.59%
51.28%51.39%+0.11%
1.88%1.82%-0.06%
48.53%48.63%+0.10%
14.02%13.81%-0.21%
45.68%45.79%+0.10%
3.16%3.05%-0.11%
52.32%52.42%+0.10%
13.02%13.10%+0.08%
53.38%53.48%+0.10%
13.76%13.80%
50.90%50.99%+0.09%
9.11%9.11%
50.89%50.96%+0.07%
11.15%11.34%+0.19%
53.15%53.22%+0.07%
20.11%19.95%-0.15%
51.51%51.57%+0.06%
17.85%17.79%-0.06%
45.18%45.22%
13.34%13.63%+0.29%
51.81%51.85%
27.71%27.72%
49.08%49.12%
10.19%10.26%+0.07%
45.15%45.18%
5.00%5.07%+0.07%
51.40%51.42%
13.36%13.61%+0.25%
46.99%47.00%
8.81%8.72%-0.09%
44.93%44.93%
4.66%4.53%-0.13%
51.40%51.40%
6.92%6.90%
49.21%49.21%
3.56%3.47%-0.09%
51.74%51.73%
9.03%8.93%-0.10%
46.09%46.07%
7.61%7.27%-0.34%
47.20%47.19%
21.42%21.45%
50.48%50.45%
10.54%10.92%+0.38%
49.70%49.66%
8.10%8.01%-0.09%
49.10%49.06%
1.49%1.42%-0.07%
51.35%51.30%
19.45%19.37%-0.08%
48.40%48.36%
10.43%10.31%-0.11%
48.26%48.20%-0.05%
9.69%9.57%-0.13%
49.25%49.19%-0.06%
13.25%13.06%-0.19%
53.90%53.83%-0.06%
13.27%13.35%+0.08%
49.36%49.28%-0.08%
9.97%9.90%-0.07%
51.25%51.17%-0.08%
11.77%11.84%+0.08%
47.19%47.11%-0.08%
7.29%7.70%+0.41%
51.12%51.03%-0.09%
12.60%12.69%+0.09%
53.87%53.77%-0.09%
15.02%15.54%+0.52%
53.66%53.56%-0.10%
10.97%10.81%-0.16%
49.33%49.21%-0.12%
9.18%9.37%+0.19%
49.39%49.27%-0.12%
4.07%4.07%
52.91%52.78%-0.13%
5.59%5.87%+0.28%
54.08%53.94%-0.14%
5.94%6.04%+0.10%
52.07%51.93%-0.15%
10.24%10.57%+0.33%
49.73%49.57%-0.15%
11.11%11.17%+0.06%
48.85%48.69%-0.16%
14.59%14.39%-0.21%
50.50%50.31%-0.18%
7.54%7.58%
50.25%50.07%-0.19%
5.05%4.80%-0.25%
52.17%51.97%-0.19%
8.17%8.29%+0.12%
45.88%45.68%-0.20%
5.63%5.53%-0.09%
48.12%47.91%-0.21%
12.20%12.10%-0.10%
51.84%51.60%-0.24%
7.41%8.37%+0.96%
50.28%50.04%-0.24%
3.66%3.58%-0.08%
42.70%42.45%-0.25%
6.12%5.85%-0.27%
49.90%49.65%-0.25%
7.81%7.74%-0.08%
52.03%51.77%-0.26%
2.50%2.63%+0.13%
52.35%52.07%-0.28%
8.51%8.72%+0.21%
53.91%53.60%-0.31%
2.83%2.95%+0.12%
49.11%48.80%-0.32%
4.14%4.03%-0.11%
52.79%52.46%-0.33%
2.89%2.81%-0.08%
51.63%51.30%-0.33%
5.87%5.83%
51.36%51.02%-0.33%
4.30%4.72%+0.42%
45.65%45.30%-0.35%
12.26%12.10%-0.17%
53.00%52.64%-0.35%
16.59%16.56%
48.43%48.06%-0.37%
8.65%8.72%+0.07%
47.43%47.04%-0.39%
5.17%5.28%+0.11%
51.60%51.21%-0.39%
15.54%15.62%+0.07%
47.63%47.24%-0.40%
4.49%4.46%
49.98%49.57%-0.41%
7.55%7.49%-0.06%
50.54%50.10%-0.44%
5.18%5.06%-0.12%
54.03%53.58%-0.45%
13.24%13.46%+0.22%
46.99%46.52%-0.47%
2.84%2.71%-0.13%
52.16%51.67%-0.49%
7.66%7.82%+0.16%
48.45%47.93%-0.51%
4.02%3.99%
46.30%45.78%-0.52%
2.07%2.00%-0.07%
49.64%49.12%-0.52%
12.75%12.73%
52.01%51.48%-0.53%
6.68%6.70%
52.12%51.56%-0.57%
6.19%5.95%-0.24%
46.34%45.76%-0.58%
5.39%5.85%+0.46%
49.75%49.15%-0.61%
10.50%10.29%-0.21%
46.97%46.30%-0.66%
1.34%1.35%
52.86%52.15%-0.70%
3.82%3.68%-0.15%
49.27%48.28%-0.99%
1.42%1.45%
48.36%47.17%-1.19%
3.65%3.79%+0.14%

All dates and times are standardized to the UTC time zone. განახლდა