გმირებიტენდენციები

Biggest Winners and Losers, ამ კვირაში, By Day
მოგების სიხშირეპოპულარობა
მოგების სიხშირეპოპულარობა
გმირიStartCurrentცვლილებაTrendStartCurrentცვლილებაTrend
48.41%51.03%+2.62%
2.34%2.14%-0.21%
50.19%52.06%+1.86%
12.12%14.16%+2.04%
49.01%50.83%+1.81%
1.65%1.58%-0.07%
50.41%52.00%+1.59%
2.77%2.50%-0.27%
51.47%53.00%+1.53%
4.94%4.91%
50.06%51.40%+1.35%
2.02%1.95%-0.07%
48.72%49.93%+1.21%
5.01%4.47%-0.55%
47.61%48.69%+1.08%
2.94%2.78%-0.16%
47.39%48.41%+1.02%
1.61%1.42%-0.19%
45.93%46.90%+0.97%
4.52%5.02%+0.51%
45.54%46.47%+0.93%
3.98%3.74%-0.24%
50.96%51.83%+0.87%
5.34%4.82%-0.52%
52.01%52.88%+0.87%
4.70%4.24%-0.46%
48.68%49.52%+0.85%
4.31%3.95%-0.37%
45.65%46.50%+0.84%
4.05%3.89%-0.16%
47.50%48.31%+0.81%
6.31%6.46%+0.15%
48.77%49.58%+0.80%
8.14%8.19%
51.52%52.30%+0.79%
4.10%3.98%-0.12%
49.43%50.20%+0.77%
4.25%5.03%+0.78%
48.98%49.70%+0.72%
6.27%5.60%-0.67%
53.40%54.09%+0.70%
13.57%12.90%-0.66%
50.42%51.11%+0.69%
6.88%7.04%+0.16%
47.74%48.42%+0.68%
4.59%4.27%-0.32%
50.77%51.43%+0.66%
11.14%10.98%-0.16%
48.69%49.31%+0.62%
8.94%9.73%+0.79%
48.14%48.75%+0.61%
7.29%6.63%-0.66%
52.56%53.15%+0.59%
9.86%9.05%-0.81%
49.25%49.82%+0.57%
6.06%5.48%-0.58%
48.09%48.65%+0.55%
10.81%10.60%-0.21%
48.72%49.27%+0.55%
11.51%11.15%-0.36%
47.22%47.75%+0.53%
3.46%3.15%-0.31%
45.86%46.35%+0.49%
10.74%10.48%-0.26%
49.27%49.76%+0.49%
20.18%20.61%+0.43%
50.57%51.06%+0.49%
24.56%26.40%+1.84%
53.24%53.72%+0.48%
4.69%4.78%+0.09%
49.73%50.20%+0.47%
13.28%15.09%+1.81%
51.09%51.55%+0.46%
13.55%15.23%+1.67%
50.93%51.38%+0.46%
10.96%12.35%+1.39%
53.12%53.58%+0.46%
4.54%4.02%-0.52%
52.52%52.95%+0.43%
3.07%3.48%+0.40%
48.25%48.67%+0.41%
8.24%7.96%-0.27%
53.31%53.68%+0.37%
11.39%11.16%-0.23%
50.37%50.72%+0.35%
8.19%7.68%-0.52%
44.69%45.02%+0.34%
6.49%5.92%-0.57%
49.48%49.80%+0.32%
3.55%3.34%-0.20%
45.22%45.54%+0.31%
3.07%3.12%
48.07%48.34%+0.27%
6.48%5.85%-0.63%
49.29%49.56%+0.27%
9.27%9.09%-0.18%
45.71%45.97%+0.26%
13.67%14.00%+0.33%
45.86%46.12%+0.26%
5.26%5.18%-0.08%
47.58%47.84%+0.26%
6.14%6.15%
55.58%55.79%+0.21%
15.64%15.47%-0.16%
47.68%47.86%+0.18%
5.75%5.15%-0.60%
49.43%49.60%+0.17%
10.27%9.76%-0.51%
52.12%52.26%+0.14%
42.61%42.12%-0.50%
54.56%54.69%+0.13%
3.73%3.35%-0.38%
53.09%53.21%+0.13%
4.04%3.78%-0.26%
50.01%50.09%+0.08%
20.78%26.38%+5.61%
52.16%52.24%+0.08%
9.88%8.69%-1.18%
47.97%48.03%+0.06%
3.12%3.62%+0.50%
51.68%51.71%
12.81%12.96%+0.15%
49.80%49.82%
10.09%9.02%-1.07%
52.77%52.79%
7.98%8.19%+0.21%
52.80%52.80%
23.31%27.14%+3.83%
51.32%51.28%
14.30%14.50%+0.20%
49.49%49.40%-0.09%
0.90%0.94%
50.82%50.73%-0.09%
1.78%1.64%-0.14%
53.18%53.07%-0.11%
10.96%10.89%-0.07%
46.38%46.26%-0.12%
10.34%9.55%-0.80%
47.77%47.62%-0.15%
20.70%20.11%-0.59%
52.66%52.50%-0.16%
9.17%8.35%-0.81%
42.40%42.23%-0.17%
1.58%1.86%+0.29%
49.03%48.86%-0.17%
4.48%4.24%-0.23%
51.69%51.50%-0.18%
6.33%5.82%-0.51%
51.89%51.65%-0.24%
9.41%8.73%-0.68%
48.85%48.61%-0.24%
9.36%9.31%-0.05%
44.10%43.85%-0.25%
3.09%3.09%
44.31%44.06%-0.26%
8.40%8.19%-0.21%
53.89%53.63%-0.26%
7.94%7.39%-0.55%
48.78%48.49%-0.29%
5.79%5.47%-0.31%
47.30%47.00%-0.29%
2.98%3.26%+0.28%
48.96%48.65%-0.31%
12.74%13.03%+0.30%
48.03%47.70%-0.33%
11.47%10.98%-0.50%
49.54%49.21%-0.33%
4.22%3.79%-0.43%
48.83%48.48%-0.35%
5.43%5.04%-0.40%
49.78%49.36%-0.41%
16.28%17.01%+0.73%
51.21%50.79%-0.42%
4.32%3.83%-0.49%
50.97%50.54%-0.43%
5.61%4.95%-0.66%
49.57%49.14%-0.43%
30.40%30.54%+0.15%
50.39%49.95%-0.44%
20.41%19.83%-0.58%
51.09%50.64%-0.45%
12.89%12.00%-0.89%
50.37%49.92%-0.46%
13.23%12.53%-0.71%
50.61%50.15%-0.46%
10.26%11.33%+1.07%
46.94%46.44%-0.50%
8.06%8.26%+0.21%
51.95%51.44%-0.51%
11.85%11.92%+0.07%
51.09%50.58%-0.51%
6.66%6.31%-0.35%
46.24%45.73%-0.51%
3.76%3.99%+0.23%
46.99%46.47%-0.52%
5.64%5.33%-0.31%
53.23%52.69%-0.54%
9.97%9.94%
52.98%52.40%-0.58%
5.35%4.55%-0.80%
47.82%47.16%-0.66%
8.92%8.26%-0.66%
54.82%54.15%-0.67%
9.79%10.38%+0.58%
49.71%49.02%-0.69%
16.60%15.32%-1.28%
48.70%47.97%-0.73%
12.98%12.87%-0.11%
52.30%51.43%-0.87%
10.99%10.30%-0.69%
54.56%53.69%-0.87%
9.13%8.77%-0.36%
46.43%45.53%-0.90%
8.06%8.07%
44.27%43.30%-0.97%
3.16%2.85%-0.31%
46.08%45.02%-1.07%
3.91%3.68%-0.22%
50.58%49.45%-1.12%
12.80%12.85%
52.00%50.71%-1.29%
2.60%2.60%
47.74%46.40%-1.33%
5.45%4.95%-0.50%
51.61%50.22%-1.39%
12.99%17.05%+4.06%
47.28%45.03%-2.25%
4.44%4.32%-0.11%
46.77%44.46%-2.31%
1.10%1.10%
41.01%37.57%-3.44%
2.80%2.97%+0.17%
42.66%38.12%-4.54%
5.45%5.87%+0.41%

All dates and times are standardized to the UTC time zone. განახლდა