გმირებიტენდენციები

Biggest Winners and Losers, ამ კვირაში, By Day
მოგების სიხშირეპოპულარობა
მოგების სიხშირეპოპულარობა
გმირიStartCurrentცვლილებაTrendStartCurrentცვლილებაTrend
51.20%52.56%+1.36%
2.35%2.34%
46.79%47.89%+1.10%
6.59%6.44%-0.15%
54.04%55.05%+1.01%
8.89%8.32%-0.57%
46.96%47.80%+0.84%
4.68%4.59%-0.10%
42.78%43.62%+0.84%
0.98%0.94%
50.91%51.74%+0.83%
8.93%9.97%+1.04%
50.74%51.56%+0.81%
4.87%4.73%-0.14%
47.14%47.82%+0.68%
5.73%5.36%-0.37%
51.30%51.98%+0.68%
12.98%14.65%+1.67%
56.18%56.77%+0.59%
13.45%14.96%+1.50%
46.80%47.36%+0.57%
7.62%7.92%+0.30%
50.81%51.37%+0.56%
5.37%5.43%+0.06%
53.32%53.79%+0.46%
2.69%3.10%+0.41%
48.52%48.99%+0.46%
6.08%6.44%+0.36%
46.88%47.27%+0.39%
6.05%5.73%-0.32%
50.04%50.41%+0.37%
7.60%7.46%-0.14%
51.73%52.10%+0.37%
3.89%3.78%-0.11%
52.45%52.82%+0.36%
6.69%7.00%+0.31%
46.47%46.83%+0.36%
5.68%5.27%-0.42%
49.25%49.60%+0.35%
12.54%12.02%-0.52%
55.67%56.02%+0.35%
6.71%6.67%
49.56%49.90%+0.34%
2.70%2.63%-0.07%
45.96%46.30%+0.34%
1.10%1.04%-0.06%
49.65%49.97%+0.32%
6.87%8.42%+1.54%
51.91%52.23%+0.32%
8.22%8.29%+0.07%
51.74%52.05%+0.31%
7.16%7.12%
50.16%50.47%+0.31%
16.21%14.98%-1.23%
42.55%42.82%+0.27%
3.06%3.02%
51.54%51.81%+0.27%
5.36%5.78%+0.42%
46.94%47.20%+0.26%
14.39%15.48%+1.09%
45.22%45.47%+0.25%
6.27%5.92%-0.35%
49.47%49.71%+0.24%
5.47%5.53%+0.05%
47.43%47.66%+0.23%
6.92%6.96%
50.01%50.24%+0.23%
10.64%10.69%
46.74%46.97%+0.23%
5.41%5.23%-0.18%
45.83%46.05%+0.22%
3.08%3.02%-0.06%
49.11%49.31%+0.20%
3.65%3.62%
48.68%48.88%+0.19%
9.26%8.80%-0.46%
48.50%48.69%+0.19%
5.40%6.01%+0.61%
47.43%47.62%+0.18%
2.66%2.63%
54.65%54.83%+0.18%
14.61%13.89%-0.72%
53.28%53.46%+0.17%
3.61%3.98%+0.37%
48.51%48.68%+0.17%
11.86%10.10%-1.76%
49.26%49.43%+0.17%
14.92%14.75%-0.17%
48.03%48.19%+0.16%
5.49%5.76%+0.27%
49.45%49.61%+0.16%
27.35%27.14%-0.21%
45.82%45.97%+0.15%
9.28%8.99%-0.29%
50.71%50.85%+0.14%
12.66%12.46%-0.20%
50.52%50.65%+0.14%
10.45%10.39%-0.05%
50.31%50.44%+0.13%
8.39%8.43%
48.86%48.99%+0.13%
3.96%3.71%-0.25%
49.22%49.34%+0.12%
5.37%5.47%+0.10%
45.82%45.94%+0.12%
4.05%3.87%-0.17%
46.39%46.50%+0.11%
8.81%9.42%+0.61%
50.51%50.61%+0.10%
16.47%16.31%-0.16%
55.43%55.50%+0.07%
15.66%16.52%+0.85%
51.46%51.52%+0.05%
14.37%13.10%-1.27%
52.07%52.11%
15.68%15.63%
51.38%51.41%
14.23%14.31%+0.08%
47.55%47.58%
3.59%3.70%+0.11%
50.70%50.72%
2.27%2.21%-0.06%
48.16%48.16%
18.15%18.04%-0.11%
51.73%51.72%
6.39%6.15%-0.24%
51.93%51.91%
22.51%22.91%+0.40%
51.67%51.62%
4.30%4.16%-0.14%
48.62%48.58%
8.68%8.70%
49.40%49.35%-0.05%
7.21%7.01%-0.20%
49.96%49.90%-0.06%
9.19%9.57%+0.38%
51.95%51.89%-0.06%
2.39%2.31%-0.08%
52.43%52.36%-0.07%
14.23%13.95%-0.27%
51.17%51.05%-0.12%
6.03%6.47%+0.44%
51.82%51.70%-0.12%
8.98%9.40%+0.42%
48.90%48.77%-0.13%
21.68%21.98%+0.30%
50.87%50.73%-0.14%
7.30%7.25%
49.50%49.35%-0.14%
16.51%15.94%-0.58%
51.95%51.79%-0.16%
6.80%6.73%-0.07%
49.32%49.16%-0.16%
17.74%18.35%+0.61%
48.66%48.50%-0.16%
6.74%6.62%-0.12%
49.13%48.92%-0.21%
11.29%10.79%-0.50%
45.29%45.08%-0.21%
2.19%2.07%-0.13%
46.80%46.59%-0.21%
5.21%5.02%-0.19%
42.72%42.50%-0.21%
10.37%9.92%-0.45%
51.05%50.81%-0.24%
9.83%9.85%
52.32%52.08%-0.24%
5.72%5.83%+0.11%
49.06%48.80%-0.26%
7.99%7.53%-0.46%
49.43%49.14%-0.29%
17.05%17.94%+0.89%
49.02%48.70%-0.32%
6.21%6.22%
50.94%50.61%-0.32%
8.65%8.67%
45.03%44.70%-0.33%
2.43%2.80%+0.38%
48.12%47.79%-0.33%
9.93%9.88%-0.05%
47.49%47.16%-0.33%
8.47%8.40%-0.08%
48.26%47.91%-0.35%
2.17%2.06%-0.11%
51.11%50.75%-0.36%
5.77%5.41%-0.36%
51.49%51.13%-0.36%
18.06%18.35%+0.28%
53.58%53.22%-0.36%
20.89%21.04%+0.16%
47.04%46.66%-0.38%
3.76%3.80%
51.74%51.33%-0.41%
17.33%18.67%+1.34%
52.22%51.80%-0.42%
9.98%10.10%+0.12%
48.84%48.42%-0.42%
1.99%1.96%
50.57%50.14%-0.43%
8.86%7.76%-1.09%
52.50%52.05%-0.45%
6.23%6.72%+0.49%
51.16%50.70%-0.46%
5.29%5.13%-0.16%
47.27%46.80%-0.47%
12.31%12.49%+0.18%
50.52%49.97%-0.55%
3.20%2.97%-0.23%
51.15%50.56%-0.59%
9.48%9.44%
50.22%49.62%-0.60%
9.02%8.54%-0.47%
49.95%49.32%-0.64%
9.33%9.47%+0.14%
50.06%49.40%-0.66%
16.58%16.56%
50.05%49.38%-0.67%
7.14%6.89%-0.25%
50.87%50.20%-0.67%
4.25%4.29%
49.34%48.61%-0.73%
8.49%7.99%-0.51%
48.34%47.59%-0.75%
5.71%5.14%-0.57%
48.90%48.11%-0.79%
6.99%6.78%-0.21%
46.49%45.63%-0.85%
5.23%5.14%-0.09%
50.65%49.79%-0.85%
6.26%6.29%
49.17%48.17%-1.00%
2.89%2.92%
47.67%46.62%-1.04%
10.33%10.38%
46.53%45.41%-1.12%
3.67%3.63%
45.17%43.76%-1.41%
1.37%1.25%-0.12%

All dates and times are standardized to the UTC time zone. განახლდა