გმირებიტენდენციები

Biggest Winners and Losers, ამ კვირაში, By Day
მოგების სიხშირეპოპულარობა
მოგების სიხშირეპოპულარობა
გმირიStartCurrentცვლილებაTrendStartCurrentცვლილებაTrend
47.76%50.71%+2.95%
0.61%0.62%
50.13%52.05%+1.92%
2.32%2.57%+0.25%
44.74%46.52%+1.78%
1.72%1.88%+0.15%
48.04%49.60%+1.56%
6.84%7.72%+0.88%
50.39%51.64%+1.25%
13.29%13.80%+0.51%
46.69%47.89%+1.20%
3.32%3.42%+0.10%
50.25%51.43%+1.18%
10.34%12.63%+2.29%
44.26%45.37%+1.12%
2.23%2.18%
49.95%51.05%+1.10%
4.76%5.36%+0.60%
51.10%52.18%+1.08%
3.17%3.27%+0.10%
49.09%50.17%+1.08%
7.23%9.27%+2.04%
50.70%51.75%+1.05%
6.48%6.77%+0.29%
44.09%45.10%+1.01%
0.85%0.76%-0.09%
48.65%49.66%+1.00%
9.11%10.39%+1.28%
51.67%52.67%+1.00%
6.61%6.54%-0.07%
56.04%57.03%+0.99%
7.14%7.26%+0.12%
43.75%44.70%+0.94%
6.93%6.48%-0.45%
49.73%50.65%+0.91%
2.74%3.22%+0.48%
46.55%47.39%+0.84%
16.65%16.37%-0.28%
50.00%50.81%+0.81%
15.20%14.67%-0.53%
50.46%51.22%+0.76%
9.23%10.02%+0.79%
49.85%50.61%+0.76%
5.48%5.19%-0.29%
49.35%50.08%+0.73%
14.72%16.07%+1.34%
46.39%47.10%+0.71%
7.76%7.88%+0.12%
49.78%50.50%+0.71%
9.43%9.28%-0.15%
52.22%52.92%+0.70%
1.95%1.86%-0.09%
46.88%47.50%+0.62%
3.54%3.41%-0.13%
48.91%49.53%+0.61%
10.88%11.72%+0.84%
45.35%45.93%+0.58%
8.41%7.70%-0.71%
50.72%51.29%+0.57%
10.01%10.09%+0.08%
50.03%50.53%+0.50%
5.11%6.01%+0.90%
50.45%50.92%+0.47%
17.90%20.27%+2.37%
49.46%49.93%+0.46%
6.87%6.26%-0.61%
47.47%47.93%+0.46%
2.50%2.66%+0.16%
50.03%50.50%+0.46%
8.16%8.21%
49.70%50.14%+0.44%
20.62%20.61%
48.09%48.52%+0.43%
4.33%4.72%+0.40%
46.01%46.43%+0.42%
9.49%8.92%-0.57%
52.40%52.81%+0.41%
13.85%14.79%+0.94%
49.32%49.65%+0.33%
14.04%11.58%-2.46%
47.47%47.80%+0.32%
4.98%5.83%+0.85%
46.52%46.83%+0.31%
4.65%4.75%+0.10%
55.96%56.26%+0.30%
8.06%6.83%-1.23%
47.93%48.22%+0.29%
4.62%4.38%-0.24%
47.07%47.34%+0.28%
12.28%12.27%
52.03%52.29%+0.26%
7.27%6.95%-0.32%
50.45%50.71%+0.25%
8.95%8.61%-0.33%
48.48%48.71%+0.23%
24.34%24.69%+0.35%
51.89%52.12%+0.23%
15.82%15.00%-0.82%
48.02%48.21%+0.19%
5.63%6.05%+0.42%
51.62%51.82%+0.19%
15.52%15.41%-0.11%
51.27%51.44%+0.17%
23.27%24.45%+1.17%
48.32%48.44%+0.12%
2.71%2.71%
49.62%49.74%+0.12%
7.13%7.16%
47.24%47.35%+0.11%
15.00%14.34%-0.66%
49.28%49.36%+0.08%
9.09%9.69%+0.60%
49.25%49.33%+0.08%
22.37%22.33%
50.65%50.72%+0.07%
6.69%6.83%+0.14%
49.26%49.32%+0.06%
9.24%9.99%+0.75%
52.18%52.22%
6.57%6.65%+0.07%
53.23%53.26%
5.43%5.60%+0.16%
49.23%49.24%
6.48%6.17%-0.31%
51.81%51.79%
1.57%1.37%-0.20%
51.84%51.82%
10.80%10.90%+0.10%
50.32%50.29%
6.35%6.72%+0.37%
51.80%51.74%-0.06%
7.84%7.60%-0.24%
50.21%50.13%-0.08%
6.48%5.68%-0.81%
50.12%50.04%-0.08%
30.01%29.48%-0.53%
50.90%50.66%-0.23%
10.25%10.76%+0.51%
46.40%46.15%-0.24%
3.77%3.99%+0.22%
45.92%45.65%-0.27%
3.29%2.70%-0.60%
46.74%46.44%-0.30%
6.61%5.77%-0.84%
47.92%47.61%-0.30%
1.21%1.24%
48.46%48.14%-0.32%
1.49%1.75%+0.26%
46.44%46.12%-0.33%
5.38%4.97%-0.41%
48.95%48.61%-0.33%
8.68%8.40%-0.28%
51.97%51.62%-0.35%
3.83%4.49%+0.66%
46.65%46.22%-0.42%
13.11%12.88%-0.24%
48.85%48.39%-0.45%
4.97%4.35%-0.63%
49.87%49.41%-0.46%
7.24%6.72%-0.52%
50.80%50.27%-0.53%
15.98%13.93%-2.05%
51.83%51.29%-0.53%
11.69%12.10%+0.41%
52.33%51.75%-0.58%
6.91%7.46%+0.55%
53.55%52.96%-0.59%
23.42%23.47%
51.50%50.91%-0.60%
23.28%22.18%-1.10%
50.25%49.65%-0.60%
6.86%7.40%+0.53%
50.82%50.21%-0.61%
3.06%2.76%-0.29%
46.12%45.51%-0.62%
5.91%6.41%+0.50%
47.38%46.75%-0.63%
6.15%5.85%-0.30%
47.83%47.17%-0.65%
10.20%8.90%-1.30%
54.79%54.13%-0.66%
17.58%16.31%-1.28%
50.53%49.84%-0.69%
21.61%21.06%-0.55%
49.39%48.65%-0.74%
1.70%1.53%-0.17%
51.59%50.85%-0.74%
6.87%6.20%-0.67%
51.85%51.10%-0.75%
16.35%18.15%+1.79%
49.22%48.45%-0.76%
13.08%13.33%+0.25%
48.14%47.35%-0.78%
10.40%10.16%-0.24%
52.80%52.00%-0.80%
5.00%4.41%-0.58%
51.96%51.15%-0.81%
5.73%4.96%-0.77%
50.31%49.48%-0.82%
7.67%6.61%-1.06%
51.82%51.00%-0.82%
6.91%7.53%+0.62%
49.85%49.01%-0.84%
5.50%5.78%+0.28%
50.40%49.53%-0.86%
0.74%0.64%-0.10%
47.62%46.71%-0.91%
2.98%2.50%-0.48%
51.60%50.68%-0.92%
5.83%6.68%+0.85%
50.84%49.91%-0.92%
9.91%9.49%-0.43%
52.23%51.29%-0.93%
5.62%5.22%-0.40%
48.60%47.63%-0.97%
10.08%9.18%-0.90%
50.32%49.33%-0.99%
8.77%9.13%+0.37%
48.03%46.99%-1.04%
9.71%8.83%-0.88%
48.76%47.66%-1.09%
4.39%4.10%-0.29%
47.86%46.62%-1.25%
4.56%4.32%-0.23%
49.94%48.66%-1.27%
3.40%3.17%-0.23%
52.41%51.02%-1.39%
6.45%6.70%+0.25%
54.32%52.78%-1.54%
15.11%15.41%+0.30%
48.66%47.07%-1.58%
2.13%1.72%-0.41%
51.88%50.25%-1.64%
2.05%2.12%+0.06%
47.90%45.73%-2.17%
3.85%3.91%+0.06%
51.05%47.76%-3.29%
1.76%1.56%-0.20%

All dates and times are standardized to the UTC time zone. განახლდა