გმირებიტენდენციები

Biggest Winners and Losers, ამ კვირაში, By Day
მოგების სიხშირეპოპულარობა
მოგების სიხშირეპოპულარობა
გმირიStartCurrentცვლილებაTrendStartCurrentცვლილებაTrend
50.30%52.85%+2.56%
2.63%2.00%-0.64%
43.18%45.13%+1.95%
0.84%0.77%-0.07%
45.71%47.55%+1.84%
5.06%6.66%+1.60%
46.16%48.00%+1.84%
4.71%4.40%-0.32%
55.05%56.76%+1.71%
3.26%3.20%-0.06%
52.15%53.70%+1.55%
6.40%6.22%-0.18%
49.98%51.51%+1.54%
7.38%6.86%-0.53%
45.40%46.94%+1.53%
0.57%0.53%
47.36%48.87%+1.50%
7.64%9.20%+1.55%
45.38%46.73%+1.35%
4.14%3.42%-0.72%
47.57%48.90%+1.32%
3.70%3.59%-0.11%
47.33%48.45%+1.12%
4.11%4.76%+0.65%
52.05%53.06%+1.01%
7.02%6.87%-0.16%
53.88%54.84%+0.97%
12.35%11.49%-0.86%
53.91%54.87%+0.95%
4.77%4.67%-0.10%
50.15%51.10%+0.95%
6.40%6.67%+0.26%
47.52%48.46%+0.94%
3.63%3.64%
49.42%50.29%+0.87%
16.62%16.06%-0.55%
50.24%51.07%+0.83%
14.02%15.40%+1.38%
47.33%48.15%+0.83%
10.94%10.41%-0.53%
50.52%51.23%+0.71%
20.09%20.88%+0.79%
52.71%53.37%+0.66%
7.40%7.36%
50.88%51.53%+0.65%
7.65%8.25%+0.60%
48.30%48.91%+0.60%
4.42%4.47%
49.84%50.37%+0.53%
12.11%12.04%-0.08%
53.12%53.62%+0.50%
10.64%10.38%-0.26%
50.50%51.00%+0.50%
8.59%9.49%+0.90%
52.76%53.23%+0.47%
8.08%7.42%-0.66%
49.23%49.67%+0.44%
5.19%5.70%+0.51%
52.53%52.97%+0.43%
4.89%4.32%-0.57%
48.80%49.17%+0.37%
7.20%7.65%+0.45%
52.26%52.63%+0.36%
12.18%13.04%+0.86%
48.55%48.90%+0.35%
10.17%10.99%+0.82%
47.58%47.91%+0.33%
14.88%11.43%-3.46%
46.56%46.86%+0.30%
3.12%4.00%+0.88%
49.61%49.90%+0.30%
9.90%9.05%-0.85%
53.18%53.47%+0.29%
8.95%10.14%+1.19%
48.83%49.12%+0.29%
9.38%7.96%-1.42%
48.77%49.02%+0.25%
9.87%8.42%-1.45%
46.81%47.05%+0.24%
8.32%7.85%-0.46%
50.76%51.00%+0.24%
9.15%8.99%-0.16%
42.63%42.85%+0.22%
6.61%6.14%-0.47%
51.11%51.32%+0.21%
14.59%16.14%+1.55%
49.97%50.15%+0.18%
7.52%8.00%+0.48%
50.83%50.99%+0.16%
10.04%9.58%-0.45%
44.99%45.15%+0.16%
1.10%0.94%-0.16%
49.18%49.33%+0.15%
13.74%13.45%-0.30%
47.38%47.52%+0.14%
2.74%2.56%-0.18%
51.74%51.88%+0.13%
11.67%10.85%-0.82%
51.92%52.02%+0.10%
15.83%17.40%+1.57%
46.77%46.84%+0.07%
8.79%8.72%-0.06%
48.44%48.50%+0.06%
11.38%12.01%+0.63%
53.68%53.74%+0.05%
12.03%11.72%-0.32%
51.19%51.24%
11.07%10.54%-0.53%
47.68%47.72%
4.96%5.27%+0.31%
44.57%44.59%
7.03%7.09%+0.06%
52.01%52.02%
2.43%2.31%-0.12%
51.08%51.09%
17.13%17.08%-0.06%
45.26%45.25%
12.93%12.56%-0.38%
47.81%47.79%
7.89%7.21%-0.68%
51.26%51.24%
5.84%5.87%
52.22%52.19%
6.04%5.50%-0.54%
48.98%48.96%
7.75%8.17%+0.42%
49.59%49.56%
14.20%15.21%+1.01%
52.69%52.63%-0.06%
10.46%10.21%-0.25%
51.38%51.30%-0.08%
10.69%11.77%+1.07%
50.16%50.06%-0.09%
8.01%8.41%+0.41%
52.92%52.81%-0.11%
7.27%7.98%+0.71%
50.01%49.85%-0.16%
18.49%17.95%-0.54%
46.72%46.53%-0.19%
16.34%15.36%-0.97%
50.24%50.04%-0.20%
12.38%12.14%-0.24%
51.88%51.65%-0.23%
12.99%13.27%+0.29%
48.70%48.46%-0.24%
5.68%6.09%+0.41%
46.98%46.71%-0.28%
13.94%13.87%-0.07%
50.34%50.06%-0.28%
8.55%8.26%-0.28%
48.30%48.02%-0.28%
5.50%5.82%+0.32%
54.73%54.45%-0.29%
5.14%5.62%+0.48%
50.86%50.58%-0.29%
9.49%9.06%-0.43%
52.86%52.56%-0.30%
18.49%19.21%+0.71%
50.13%49.76%-0.37%
26.37%25.60%-0.78%
45.99%45.62%-0.37%
8.12%7.66%-0.46%
48.31%47.94%-0.37%
5.38%4.98%-0.40%
49.53%49.15%-0.38%
25.77%25.94%+0.17%
49.98%49.58%-0.39%
7.40%7.85%+0.44%
51.89%51.47%-0.42%
5.91%6.34%+0.44%
46.52%46.07%-0.45%
5.67%6.36%+0.69%
47.66%47.21%-0.45%
3.60%3.35%-0.25%
47.00%46.54%-0.46%
7.85%8.05%+0.20%
49.18%48.69%-0.49%
6.91%7.13%+0.22%
51.76%51.25%-0.51%
7.81%7.60%-0.20%
52.70%52.18%-0.51%
12.73%11.81%-0.92%
50.27%49.73%-0.53%
11.82%12.01%+0.19%
53.33%52.78%-0.55%
14.33%14.19%-0.14%
48.00%47.45%-0.55%
9.82%10.35%+0.53%
52.47%51.91%-0.56%
5.12%5.30%+0.18%
51.20%50.54%-0.66%
2.09%2.33%+0.24%
53.12%52.44%-0.67%
10.07%8.76%-1.31%
47.12%46.40%-0.71%
9.07%9.49%+0.42%
49.12%48.36%-0.76%
8.64%7.96%-0.68%
52.84%52.05%-0.79%
10.22%10.75%+0.52%
55.12%54.33%-0.79%
2.28%2.02%-0.26%
47.85%47.03%-0.82%
6.60%7.07%+0.47%
50.64%49.82%-0.82%
5.26%5.73%+0.47%
48.57%47.73%-0.84%
1.94%1.84%-0.10%
50.19%49.31%-0.88%
3.24%3.31%+0.08%
47.24%46.36%-0.88%
1.33%1.33%
49.37%48.42%-0.95%
13.43%13.74%+0.31%
47.25%46.30%-0.95%
4.74%4.93%+0.19%
46.18%45.21%-0.97%
3.06%3.56%+0.50%
51.63%50.57%-1.06%
15.70%15.22%-0.49%
50.70%49.63%-1.08%
5.49%5.43%-0.06%
50.14%49.04%-1.09%
7.16%7.55%+0.39%
49.96%48.75%-1.22%
7.55%7.41%-0.14%
50.61%49.31%-1.31%
1.21%1.49%+0.28%
51.37%50.00%-1.37%
1.58%1.66%+0.08%
53.22%51.82%-1.40%
3.31%2.86%-0.45%
50.13%48.74%-1.40%
6.65%6.10%-0.55%
50.79%49.13%-1.66%
5.31%4.98%-0.33%
44.50%42.44%-2.06%
1.47%1.55%+0.08%
45.58%42.88%-2.71%
1.92%1.60%-0.32%
51.05%47.90%-3.14%
0.96%0.86%-0.10%

All dates and times are standardized to the UTC time zone. განახლდა