გმირებიტენდენციები

Biggest Winners and Losers, ამ კვირაში, By Day
მოგების სიხშირეპოპულარობა
მოგების სიხშირეპოპულარობა
გმირიStartCurrentცვლილებაTrendStartCurrentცვლილებაTrend
45.83%48.04%+2.21%
3.78%3.83%
48.03%49.44%+1.41%
4.50%4.68%+0.18%
47.90%49.29%+1.39%
5.64%5.69%+0.05%
50.03%51.34%+1.31%
5.50%5.61%+0.11%
46.45%47.72%+1.27%
1.44%1.65%+0.21%
50.69%51.89%+1.21%
1.99%1.94%
47.87%49.02%+1.15%
6.80%6.01%-0.79%
45.36%46.49%+1.12%
10.63%10.95%+0.32%
52.86%53.96%+1.10%
3.25%3.57%+0.32%
50.31%51.30%+1.00%
6.24%6.02%-0.22%
49.39%50.35%+0.96%
9.88%10.46%+0.58%
47.70%48.53%+0.83%
4.66%5.47%+0.82%
47.72%48.55%+0.83%
8.74%9.08%+0.34%
49.14%49.92%+0.78%
4.80%4.81%
46.51%47.23%+0.72%
9.43%9.90%+0.47%
50.24%50.93%+0.69%
10.79%10.31%-0.48%
51.03%51.66%+0.63%
16.49%15.78%-0.71%
49.99%50.60%+0.62%
5.30%5.24%-0.06%
51.53%52.12%+0.58%
10.98%10.91%-0.07%
52.32%52.87%+0.56%
6.12%6.13%
49.96%50.51%+0.55%
8.35%8.59%+0.25%
47.97%48.50%+0.53%
19.14%18.43%-0.70%
50.56%51.04%+0.48%
19.76%19.35%-0.41%
46.60%47.03%+0.43%
8.06%7.73%-0.33%
47.68%48.09%+0.41%
21.37%21.71%+0.34%
50.21%50.62%+0.41%
6.99%7.14%+0.15%
52.11%52.51%+0.40%
3.38%3.23%-0.14%
45.35%45.73%+0.38%
6.03%6.28%+0.25%
49.57%49.93%+0.36%
5.59%5.14%-0.45%
51.22%51.57%+0.35%
21.27%20.35%-0.92%
47.39%47.73%+0.34%
2.43%2.40%
46.04%46.37%+0.32%
4.17%4.38%+0.21%
44.33%44.65%+0.32%
2.13%1.97%-0.16%
51.17%51.49%+0.31%
18.64%19.11%+0.47%
45.79%46.10%+0.31%
3.47%3.66%+0.19%
47.79%48.10%+0.31%
10.09%9.63%-0.46%
49.26%49.55%+0.30%
3.34%3.25%-0.09%
45.62%45.87%+0.25%
2.12%2.14%
49.88%50.12%+0.24%
5.95%6.39%+0.45%
53.71%53.94%+0.23%
18.85%18.59%-0.25%
50.14%50.34%+0.20%
4.18%4.28%+0.10%
47.74%47.95%+0.20%
13.50%13.73%+0.23%
49.50%49.69%+0.19%
11.68%12.25%+0.57%
46.64%46.82%+0.18%
19.62%19.25%-0.38%
46.72%46.89%+0.17%
19.77%19.90%+0.12%
54.97%55.13%+0.16%
11.75%11.83%+0.08%
52.46%52.61%+0.15%
2.62%2.67%+0.05%
44.23%44.37%+0.14%
3.71%3.65%-0.06%
49.00%49.13%+0.13%
13.15%13.11%
48.31%48.43%+0.12%
0.60%0.59%
50.66%50.78%+0.12%
28.38%28.62%+0.24%
45.89%45.96%+0.07%
4.40%4.71%+0.31%
48.50%48.57%+0.06%
4.19%4.40%+0.21%
48.90%48.94%
10.24%10.18%-0.06%
50.41%50.44%
7.69%8.32%+0.63%
50.84%50.86%
12.07%11.66%-0.41%
51.62%51.63%
12.23%12.38%+0.15%
53.84%53.85%
2.06%1.92%-0.14%
48.14%48.15%
6.14%6.25%+0.10%
50.48%50.47%
8.90%9.56%+0.66%
49.33%49.31%
13.32%12.41%-0.91%
47.41%47.38%
15.47%14.29%-1.18%
50.74%50.69%-0.05%
2.87%3.10%+0.23%
47.74%47.65%-0.08%
3.13%3.12%
50.52%50.43%-0.09%
11.21%10.81%-0.40%
51.83%51.71%-0.11%
4.21%4.16%-0.05%
49.58%49.45%-0.13%
8.25%8.50%+0.26%
51.47%51.33%-0.14%
13.27%13.22%
51.90%51.76%-0.15%
7.43%7.76%+0.33%
51.14%50.97%-0.17%
5.20%5.16%
54.49%54.29%-0.20%
10.46%11.46%+1.00%
49.68%49.44%-0.25%
3.46%3.58%+0.12%
49.99%49.72%-0.26%
7.27%7.13%-0.14%
47.58%47.32%-0.27%
5.08%5.51%+0.43%
53.30%53.02%-0.27%
14.26%15.14%+0.88%
52.45%52.17%-0.27%
14.42%13.87%-0.55%
51.13%50.85%-0.28%
3.63%3.61%
47.25%46.96%-0.29%
4.32%4.50%+0.18%
48.82%48.53%-0.29%
4.85%4.78%-0.07%
48.63%48.33%-0.30%
12.46%12.62%+0.16%
48.17%47.86%-0.31%
4.07%3.72%-0.35%
49.06%48.73%-0.32%
1.42%1.19%-0.23%
53.75%53.42%-0.33%
2.23%1.92%-0.31%
49.54%49.20%-0.34%
8.48%8.57%+0.09%
55.21%54.87%-0.35%
18.60%19.47%+0.87%
49.12%48.77%-0.35%
15.23%15.37%+0.14%
53.80%53.45%-0.35%
19.97%20.07%+0.10%
47.39%47.03%-0.36%
9.88%9.52%-0.37%
54.22%53.85%-0.38%
2.67%2.71%
51.81%51.39%-0.42%
17.60%18.22%+0.62%
51.98%51.55%-0.43%
8.78%8.25%-0.53%
47.75%47.31%-0.44%
8.23%7.97%-0.27%
49.07%48.61%-0.46%
1.58%1.41%-0.17%
53.65%53.16%-0.49%
5.40%4.83%-0.57%
52.52%52.04%-0.49%
8.55%8.58%
49.25%48.74%-0.51%
3.25%2.93%-0.32%
49.22%48.67%-0.55%
3.35%3.18%-0.16%
47.12%46.57%-0.55%
7.00%6.88%-0.12%
51.53%50.97%-0.56%
8.86%8.49%-0.36%
48.26%47.70%-0.56%
4.77%5.11%+0.35%
49.84%49.24%-0.60%
4.67%4.97%+0.30%
47.19%46.57%-0.62%
4.20%4.84%+0.64%
53.60%52.98%-0.62%
10.18%9.37%-0.81%
48.00%47.36%-0.63%
18.27%18.12%-0.15%
46.21%45.56%-0.65%
8.68%8.71%
49.70%49.05%-0.65%
9.57%9.88%+0.31%
46.07%45.40%-0.66%
5.27%5.43%+0.16%
49.92%49.25%-0.67%
2.34%2.02%-0.32%
47.94%47.26%-0.67%
4.87%4.70%-0.18%
54.70%54.01%-0.69%
12.69%12.34%-0.35%
54.37%53.60%-0.77%
9.53%9.68%+0.15%
53.75%52.93%-0.82%
10.22%9.56%-0.66%
46.38%45.55%-0.83%
6.51%6.10%-0.41%
51.06%50.14%-0.92%
5.63%5.83%+0.20%
48.71%47.76%-0.96%
1.07%1.15%+0.08%
51.90%50.92%-0.98%
6.21%6.07%-0.14%
51.09%50.06%-1.03%
5.47%5.74%+0.27%
49.30%48.23%-1.07%
5.07%5.09%
47.22%46.10%-1.12%
1.53%1.53%
50.76%49.54%-1.21%
13.86%14.14%+0.28%
46.69%45.35%-1.35%
2.72%2.87%+0.15%
50.60%48.97%-1.63%
0.96%0.96%
53.84%50.75%-3.09%
1.06%1.01%-0.05%

All dates and times are standardized to the UTC time zone. განახლდა