გმირებიტენდენციები

Biggest Winners and Losers, ამ კვირაში, By Day
მოგების სიხშირეპოპულარობა
მოგების სიხშირეპოპულარობა
გმირიStartCurrentცვლილებაTrendStartCurrentცვლილებაTrend
47.95%50.15%+2.20%
6.82%10.74%+3.92%
50.52%52.49%+1.96%
1.70%1.62%-0.08%
47.72%49.40%+1.68%
2.30%2.42%+0.12%
47.10%48.72%+1.62%
0.62%0.57%-0.05%
43.07%44.11%+1.03%
5.93%6.04%+0.11%
49.70%50.72%+1.03%
1.36%1.48%+0.12%
49.40%50.40%+1.00%
1.87%1.56%-0.31%
46.42%47.38%+0.96%
2.85%2.82%
45.21%46.14%+0.92%
2.62%2.50%-0.12%
50.40%51.31%+0.91%
10.79%10.86%+0.07%
47.24%47.99%+0.75%
2.87%2.72%-0.15%
49.56%50.26%+0.70%
8.17%7.95%-0.22%
45.58%46.20%+0.62%
4.00%4.12%+0.13%
45.60%46.20%+0.60%
5.06%5.22%+0.16%
50.34%50.92%+0.57%
8.23%7.78%-0.45%
51.98%52.55%+0.57%
7.71%7.69%
50.21%50.76%+0.55%
5.98%6.41%+0.43%
51.27%51.82%+0.55%
11.58%11.41%-0.16%
51.53%52.04%+0.51%
8.06%8.14%+0.08%
47.31%47.80%+0.50%
3.14%2.91%-0.22%
47.25%47.74%+0.49%
3.07%3.03%
49.98%50.46%+0.48%
8.82%8.72%-0.11%
49.61%50.03%+0.42%
11.63%12.38%+0.76%
47.12%47.52%+0.41%
5.14%5.12%
53.24%53.63%+0.40%
9.92%10.47%+0.56%
47.71%48.07%+0.36%
7.72%7.38%-0.33%
49.13%49.48%+0.35%
9.44%9.17%-0.27%
47.35%47.69%+0.35%
6.32%5.75%-0.57%
46.63%46.96%+0.33%
6.63%4.77%-1.85%
45.36%45.68%+0.32%
4.11%4.06%-0.05%
51.17%51.48%+0.31%
13.17%12.96%-0.21%
51.59%51.88%+0.30%
3.17%3.08%-0.09%
49.52%49.81%+0.29%
8.04%8.03%
50.46%50.75%+0.29%
27.64%27.56%-0.09%
49.88%50.17%+0.28%
2.31%2.32%
49.00%49.28%+0.28%
16.66%16.09%-0.57%
45.55%45.82%+0.27%
2.33%2.46%+0.13%
48.82%49.08%+0.27%
11.94%11.67%-0.27%
49.51%49.78%+0.26%
7.34%7.63%+0.30%
51.60%51.86%+0.26%
8.33%8.58%+0.25%
52.83%53.09%+0.26%
8.08%8.27%+0.19%
51.95%52.21%+0.26%
16.09%16.48%+0.39%
51.50%51.72%+0.22%
7.05%6.98%-0.07%
53.13%53.34%+0.21%
19.47%20.09%+0.62%
44.94%45.14%+0.20%
12.85%13.27%+0.41%
50.03%50.23%+0.20%
4.86%4.92%+0.05%
50.12%50.31%+0.19%
8.25%8.47%+0.22%
51.30%51.47%+0.18%
20.26%21.23%+0.96%
49.45%49.62%+0.18%
5.32%5.05%-0.28%
51.02%51.16%+0.15%
4.26%4.03%-0.23%
49.21%49.35%+0.14%
8.06%8.25%+0.19%
50.59%50.71%+0.12%
4.87%5.01%+0.14%
49.95%50.05%+0.10%
1.60%1.69%+0.09%
47.03%47.13%+0.10%
5.15%5.03%-0.12%
51.56%51.65%+0.09%
9.23%9.48%+0.26%
44.64%44.72%+0.08%
8.10%6.08%-2.02%
49.01%49.07%+0.06%
14.28%13.88%-0.39%
49.16%49.22%+0.06%
9.75%9.77%
48.25%48.28%
18.08%17.66%-0.42%
48.74%48.76%
9.83%10.42%+0.60%
55.48%55.46%
20.02%21.49%+1.46%
51.21%51.17%
8.63%8.73%+0.10%
48.96%48.91%
7.42%7.32%-0.11%
50.74%50.69%-0.05%
12.97%12.90%-0.07%
49.32%49.27%-0.05%
9.57%10.30%+0.73%
49.86%49.80%-0.06%
12.34%12.46%+0.12%
48.59%48.52%-0.06%
3.62%3.71%+0.09%
48.24%48.14%-0.10%
12.32%12.45%+0.13%
53.03%52.92%-0.11%
9.68%9.45%-0.23%
50.43%50.31%-0.12%
7.95%7.56%-0.39%
51.71%51.59%-0.13%
9.57%9.43%-0.14%
47.75%47.61%-0.14%
3.48%3.51%
52.24%52.07%-0.17%
6.39%6.36%
47.43%47.26%-0.18%
5.65%5.34%-0.31%
50.93%50.75%-0.18%
11.18%11.44%+0.26%
52.54%52.33%-0.21%
2.65%2.52%-0.13%
50.18%49.96%-0.22%
6.92%6.92%
46.50%46.27%-0.23%
13.75%13.80%
49.63%49.40%-0.23%
11.05%10.65%-0.40%
51.64%51.41%-0.23%
5.27%5.29%
49.00%48.75%-0.26%
8.27%8.31%
49.00%48.73%-0.27%
12.71%11.78%-0.93%
49.66%49.39%-0.27%
12.93%12.50%-0.43%
49.87%49.59%-0.28%
16.56%16.88%+0.33%
49.86%49.57%-0.30%
7.25%7.43%+0.18%
51.94%51.62%-0.32%
6.27%6.29%
52.38%52.05%-0.33%
9.35%10.12%+0.76%
48.37%48.03%-0.34%
10.56%10.01%-0.55%
49.58%49.24%-0.34%
10.01%9.54%-0.47%
46.73%46.34%-0.39%
7.17%7.58%+0.41%
48.09%47.70%-0.39%
6.85%6.78%-0.07%
47.93%47.51%-0.41%
23.55%23.16%-0.40%
53.64%53.21%-0.43%
11.11%11.22%+0.11%
50.68%50.25%-0.43%
1.74%1.66%-0.09%
51.32%50.86%-0.46%
13.03%13.04%
48.26%47.78%-0.48%
5.69%5.64%
51.54%51.06%-0.48%
18.71%18.94%+0.23%
52.82%52.33%-0.49%
11.47%11.68%+0.21%
49.57%49.07%-0.50%
10.22%9.99%-0.23%
45.12%44.61%-0.50%
4.35%4.18%-0.17%
48.58%48.05%-0.53%
9.76%10.16%+0.40%
51.70%51.14%-0.56%
8.47%8.10%-0.37%
50.84%50.27%-0.56%
3.83%3.84%
49.09%48.53%-0.57%
16.25%16.48%+0.23%
52.12%51.55%-0.57%
5.51%5.44%-0.07%
50.79%50.22%-0.57%
12.10%11.76%-0.33%
53.65%53.06%-0.58%
3.94%3.23%-0.71%
47.12%46.49%-0.63%
3.12%3.03%-0.09%
49.08%48.45%-0.64%
4.21%4.24%
54.23%53.59%-0.64%
6.24%5.97%-0.27%
52.17%51.49%-0.68%
7.65%7.58%-0.07%
51.38%50.65%-0.73%
18.63%17.91%-0.73%
47.38%46.56%-0.82%
7.43%7.33%-0.10%
52.69%51.85%-0.84%
10.77%9.59%-1.18%
49.02%48.17%-0.85%
3.96%4.03%+0.06%
52.12%51.20%-0.92%
2.19%2.04%-0.15%
52.72%51.68%-1.04%
3.81%3.69%-0.12%
51.79%50.64%-1.14%
9.84%11.91%+2.06%
50.99%49.70%-1.29%
1.00%0.94%-0.06%
50.01%48.69%-1.32%
1.56%1.43%-0.13%
43.53%42.02%-1.51%
0.68%0.68%

All dates and times are standardized to the UTC time zone. განახლდა