ნივთებიყველაზე ბევრი წვლილი თამაშში, ამ თვეში

ნივთიმსდ-ს შეფარდებამკვლელობასიკვდილიდახმარება
Aegis of the Immortal5.51
11.96
4.52
12.94
Divine Rapier4.81
14.11
6.07
15.11
Octarine Core4.11
11.98
7.09
17.16
Butterfly4.1
12.18
6.07
12.72
Eye of Skadi4.07
12.03
5.99
12.39
Boots of Travel4.06
14.71
7.91
17.39
Abyssal Blade4.05
12.8
6.5
13.48
Bloodstone3.93
12.57
6.64
13.56
Shiva's Guard3.92
10.23
7.42
18.84
Linken's Sphere3.86
11.38
6.64
14.25
Nullifier3.86
13.02
7.21
14.82
Refresher Orb3.84
9.76
7.54
19.21
Radiance3.83
9.41
6.24
14.51
Gem of True Sight3.81
8.87
6.97
17.72
Satanic3.8
14.12
7.36
13.82
Assault Cuirass3.79
10.32
6.81
15.51
Scythe of Vyse3.76
11.8
7.57
16.63
Mjollnir3.75
11.46
6.81
14.11
Dagon (level 5)3.71
12.49
7.34
14.75
Yasha and Kaya3.61
11.69
7.41
15.08
Ethereal Blade3.6
12.99
7.03
12.29
Manta Style3.58
9.58
5.88
11.5
Bloodthorn3.58
12.83
7.55
14.24
Moon Shard3.56
11.12
6.81
13.13
Daedalus3.55
11.73
7.27
14.05
Monkey King Bar3.54
11.88
7.04
13.04
Boots of Travel3.54
10.72
7.18
14.67
Heart of Tarrasque3.53
11.03
7.81
16.56
Kaya and Sange3.51
11.4
7.91
16.38
Guardian Greaves3.47
6.88
7.41
18.8
Silver Edge3.44
11.6
7.25
13.36
Sange and Yasha3.43
10.1
6.66
12.73
Eaglesong3.37
9.13
6.05
11.3
Hurricane Pike3.36
10.11
7.09
13.69
Soul Booster3.3
8.97
7.32
15.22
Solar Crest3.3
8.28
7.63
16.91
Black King Bar3.29
10.8
7.45
13.7
Diffusal Blade3.27
9.34
6.59
12.24
Cheese3.27
10.19
7.91
15.65
Skull Basher3.25
9.87
6.63
11.7
Aghanim's Scepter3.22
9.3
7.65
15.37
Lotus Orb3.2
7.97
8.3
18.58
Dagon (level 4)3.18
9.3
7.28
13.83
Meteor Hammer3.17
5.92
6.8
15.64
Desolator3.16
10.31
7.14
12.26
Mystic Staff3.08
8.39
7.77
15.57
Battle Fury3.08
8.96
6.23
10.22
Recipe: Abyssal Blade3.07
9.52
6.9
11.62
Veil of Discord3.05
8.38
8.01
16.05
Heaven's Halberd3.03
8.36
8.15
16.32
Spirit Vessel3.03
7.08
8.44
18.47
Drum of Endurance3.03
7.21
6.77
13.26
Pipe of Insight3.03
7.2
8.35
18.07
Orchid Malevolence3.02
9.61
7.2
12.12
Aeon Disk2.97
8.77
9.12
18.34
Dagon (level 3)2.95
8.43
7.4
13.43
Hyperstone2.95
7.76
7.01
12.95
Vladmir's Offering2.94
7.13
7.39
14.61
Holy Locket2.94
7.41
8.04
16.22
Phase Boots2.94
8.4
6.88
11.83
Reaver2.93
8.54
7.95
14.74
Rod of Atos2.92
7.79
8.09
15.85
Crimson Guard2.91
7.4
8.38
17.01
Helm of the Dominator2.91
5.63
6.48
13.22
Eul's Scepter of Divinity2.87
7.83
7.98
15.11
Blink Dagger2.87
7.96
7.77
14.34
Maelstrom2.86
8.04
7.04
12.13
Recipe: Boots of Travel2.86
8.3
8.12
14.96
Echo Sabre2.86
8.93
7.47
12.43
Sacred Relic2.83
7.52
6.65
11.29
Kaya2.79
8.64
7.97
13.64
Necronomicon (level 3)2.79
6.61
7.39
13.99
Platemail2.78
6.82
7.93
15.19
Bottle2.75
7.98
7.08
11.51
Ultimate Orb2.74
7.83
7.19
11.89
Aether Lens2.73
6.91
8.48
16.26
Recipe: Refresher Orb2.72
5.68
7.88
15.77
Dagon (level 2)2.72
7.52
7.55
13.02
Crystalys2.72
8.2
7.44
12.01
Hand of Midas2.7
6.46
6.75
11.73
Dragon Lance2.68
4.0
3.8
6.2
Power Treads2.68
7.95
7.19
11.29
Demon Edge2.67
7.83
7.11
11.18
Recipe: Shiva's Guard2.66
6.43
8.21
15.45
Force Staff2.63
5.91
8.54
16.59
Ghost Scepter2.63
6.94
8.8
16.23
Talisman of Evasion2.63
7.71
7.51
12.03
Refresher Shard2.62
8.91
10.38
18.27
Blade Mail2.58
7.92
8.92
15.11
Dragon Lance2.56
7.61
7.19
10.79
Shadow Blade2.56
8.11
7.76
11.72
Armlet of Mordiggian2.54
8.44
7.62
10.93
Morbid Mask2.54
8.56
7.08
9.42
Mask of Madness2.52
7.78
7.21
10.43
Glimmer Cape2.5
5.23
8.94
17.07
Recipe: Guardian Greaves2.49
4.56
7.99
15.32
Soul Ring2.48
6.18
7.36
12.11
Dagon2.47
6.79
7.75
12.39
Magic Wand2.44
5.85
7.75
13.07
Null Talisman2.42
7.13
7.42
10.85
Vanguard2.41
6.39
7.94
12.76
Recipe: Dagon2.4
5.89
7.51
12.17
Recipe: Assault Cuirass2.38
5.92
8.06
13.27
Mekansm2.37
4.4
8.37
15.41
Necronomicon (level 2)2.36
4.92
7.53
12.86
Wraith Band2.35
6.67
6.66
9.01
Ring of Basilius2.35
5.17
7.51
12.46
Recipe: Aeon Disk2.32
6.35
9.63
15.99
Perseverance2.31
6.07
7.96
12.34
Recipe: Mekansm2.31
3.74
7.55
13.73
Arcane Boots2.31
5.19
8.48
14.39
Hood of Defiance2.3
6.16
8.43
13.24
Vitality Booster2.3
6.25
8.76
13.86
Recipe: Mjollnir2.29
6.86
8.1
11.7
Recipe: Holy Locket2.29
4.28
8.01
14.07
Medallion of Courage2.29
5.14
8.23
13.68
Necronomicon2.27
4.69
7.38
12.03
Dust of Appearance2.26
6.03
8.77
13.84
Tranquil Boots2.26
5.84
8.97
14.47
Bracer2.26
5.67
7.91
12.17
Urn of Shadows2.24
5.1
8.77
14.55
Ring of Tarrasque2.22
6.46
9.04
13.57
Orb of Venom2.22
5.27
8.06
12.59
Recipe: Linken's Sphere2.19
6.51
8.29
11.67
Point Booster2.18
5.27
8.27
12.72
Recipe: Bloodthorn2.16
6.51
8.31
11.45
Magic Stick2.16
4.72
7.72
11.94
Recipe: Pipe of Insight2.16
4.38
8.35
13.65
Yasha2.16
5.99
6.97
9.03
Sange2.15
5.66
8.49
12.6
Smoke of Deceit2.14
4.34
8.72
14.32
Recipe: Daedalus2.12
6.75
8.55
11.35
Energy Booster2.1
5.01
8.6
13.04
Recipe: Crimson Guard2.09
4.36
8.64
13.69
Quarterstaff2.09
6.58
7.96
10.02
Infused Raindrops2.08
4.24
7.37
11.07
Recipe: Radiance2.08
5.75
8.21
11.29
Recipe: Silver Edge2.06
6.61
8.7
11.34
Recipe: Solar Crest2.05
3.83
8.56
13.75
Sentry Ward2.05
4.99
9.38
14.2
Wind Lace2.04
4.51
8.41
12.63
Javelin2.03
6.1
7.85
9.81
Recipe: Necronomicon2.01
3.85
7.6
11.41
Recipe: Heart of Tarrasque2.01
6.12
9.46
12.86
Observer Ward2.0
4.45
8.98
13.51
Void Stone2.0
4.82
8.5
12.19
Boots of Speed1.99
5.04
8.01
10.85
Observer and Sentry Wards1.98
4.6
9.65
14.5
Helm of Iron Will1.97
5.94
8.46
10.77
Tome of Knowledge1.97
5.16
9.06
12.7
Quelling Blade1.97
4.74
7.16
9.34
Stout Shield1.96
4.59
7.25
9.61
Recipe: Spirit Vessel1.91
3.86
8.7
12.73
Mantle of Intelligence1.9
4.52
7.8
10.33
Clarity1.85
4.42
7.82
10.09
Gauntlets of Strength1.85
4.17
7.89
10.39
Blight Stone1.83
4.87
7.95
9.72
Mithril Hammer1.81
5.64
8.32
9.43
Ogre Axe1.8
5.1
8.75
10.66
Recipe: Black King Bar1.8
5.54
8.92
10.51
Circlet1.79
4.2
7.48
9.22
Oblivion Staff1.79
5.22
8.12
9.27
Recipe: Orchid Malevolence1.78
5.08
8.28
9.65
Ring of Health1.77
4.59
8.41
10.27
Faerie Fire1.73
3.86
6.72
7.77
Staff of Wizardry1.72
4.3
8.98
11.17
Slippers of Agility1.68
4.14
7.08
7.77
Healing Salve1.68
3.89
7.71
9.05
Ring of Protection1.67
4.1
8.16
9.55
Buckler1.67
3.55
8.99
11.46
Claymore1.67
5.71
8.98
9.26
Iron Branch1.66
3.52
7.46
8.84
Headdress1.65
3.53
8.98
11.28
Broadsword1.64
4.84
8.85
9.67
Enchanted Mango1.63
3.75
7.98
9.27
Recipe: Headdress1.62
3.49
9.11
11.31
Blade of Alacrity1.61
4.21
8.25
9.03
Town Portal Scroll1.6
2.67
9.17
12.0
Recipe: Aether Lens1.6
3.65
9.14
10.97
Cloak1.59
3.61
9.45
11.38
Recipe: Force Staff1.58
3.3
9.03
10.99
Chainmail1.57
4.18
9.21
10.28
Shadow Amulet1.51
3.99
8.66
9.1
Crown1.48
3.42
8.97
9.83
Ring of Regen1.47
3.2
9.15
10.22
Belt of Strength1.46
4.23
8.55
8.25
Recipe: Drum of Endurance1.44
2.7
7.99
8.83
Sage's Mask1.44
3.25
8.36
8.74
Recipe: Manta Style1.44
4.2
8.02
7.31
Recipe: Skull Basher1.39
4.38
8.85
7.89
Recipe: Rod of Atos1.38
2.98
9.19
9.71
Recipe: Crystalys1.37
4.31
9.58
8.86
Recipe: Hurricane Pike1.37
3.86
9.35
8.92
Recipe: Kaya1.37
3.7
9.48
9.25
Tango1.36
2.93
7.85
7.77
Recipe: Eul's Scepter of Divinity1.35
3.1
9.46
9.72
Recipe: Aether Lens1.33
2.0
7.8
8.4
Tango (Shared)1.33
3.05
6.85
6.06
Recipe: Buckler1.33
2.73
9.19
9.49
Blades of Attack1.32
3.86
8.64
7.57
Recipe: Sange1.3
3.69
9.53
8.67
Recipe: Veil of Discord1.29
3.01
9.43
9.12
River Vial: Chrome1.29
2.33
8.17
8.17
Robe of the Magi1.26
3.36
9.31
8.35
Recipe: Null Talisman1.24
3.08
8.18
7.09
Recipe: Urn of Shadows1.22
2.34
8.49
8.0
Recipe: Magic Wand1.18
2.46
7.94
6.94
Band of Elvenskin1.16
3.12
8.35
6.56
River Vial: Dry1.16
3.17
7.33
5.33
Recipe: Bracer1.14
2.49
8.64
7.4
Gloves of Haste1.13
2.57
8.06
6.58
Recipe: Vladmir's Offering1.11
2.23
9.02
7.76
Recipe: Yasha1.1
3.1
8.99
6.82
Recipe: Wraith Band1.03
2.58
7.85
5.52
Recipe: Hand of Midas0.99
2.02
7.55
5.43
Recipe: Diffusal Blade0.94
2.36
8.55
5.67
Recipe: Battle Fury0.85
2.46
8.97
5.18
Recipe: Soul Ring0.79
1.56
6.89
3.88
Recipe: Dragon Lance0.77
1.6
8.6
5.0
Faerie Fire0.77
1.0
5.0
2.83
River Vial: Potion0.7
1.33
7.44
3.89
Recipe: Armlet of Mordiggian0.61
1.65
10.1
4.52
Animal Courier0.53
1.82
9.84
3.39

განახლდა