ნივთებიყველაზე ბევრი წვლილი თამაშში, ამ თვეში

ნივთიმსდ-ს შეფარდებამკვლელობასიკვდილიდახმარება
Aegis of the Immortal5.27
12.74
4.75
12.3
Divine Rapier4.71
14.8
6.25
14.65
Octarine Core4.14
12.32
7.32
17.94
Butterfly4.11
13.09
6.18
12.34
Eye of Skadi4.06
13.03
6.2
12.12
Boots of Travel3.96
15.22
8.12
16.95
Abyssal Blade3.9
13.63
6.74
12.66
Shiva's Guard3.85
10.21
7.71
19.44
Refresher Orb3.85
9.79
7.63
19.54
Gem of True Sight3.76
9.06
7.17
17.91
Assault Cuirass3.71
10.67
7.12
15.75
Linken's Sphere3.71
11.62
6.9
13.93
Nullifier3.7
13.97
7.61
14.21
Satanic3.68
15.08
7.69
13.23
Moon Shard3.67
11.77
6.73
12.9
Mjollnir3.66
11.93
7.12
14.18
Bloodstone3.63
11.86
7.03
13.69
Scythe of Vyse3.63
12.24
7.86
16.25
Radiance3.6
9.37
6.86
15.34
Dagon (level 5)3.58
12.85
7.71
14.72
Heart of Tarrasque3.53
11.4
7.9
16.48
Bloodthorn3.52
13.54
7.84
14.07
Ethereal Blade3.51
13.66
7.21
11.61
Silver Edge3.51
12.56
7.25
12.84
Manta Style3.47
10.23
6.17
11.18
Daedalus3.46
12.05
7.47
13.79
Monkey King Bar3.46
12.35
7.23
12.65
Yasha and Kaya3.44
11.36
7.54
14.55
Guardian Greaves3.39
6.13
7.82
20.42
Eaglesong3.36
9.79
6.2
11.06
Kaya and Sange3.36
10.46
7.89
16.05
Boots of Travel3.35
11.14
7.73
14.73
Soul Booster3.34
9.03
7.43
15.77
Sange and Yasha3.28
10.59
6.97
12.29
Hurricane Pike3.24
10.33
7.25
13.2
Aghanim's Scepter3.2
9.39
7.83
15.65
Black King Bar3.19
11.51
7.7
13.04
Lotus Orb3.17
8.09
8.48
18.81
Cheese3.15
10.57
8.18
15.23
Solar Crest3.15
7.53
7.91
17.4
Spirit Vessel3.1
7.23
8.5
19.17
Skull Basher3.1
10.44
6.98
11.17
Battle Fury3.07
9.79
6.49
10.1
Meteor Hammer3.06
6.05
7.13
15.77
Mystic Staff3.05
8.45
7.94
15.75
Pipe of Insight3.04
7.48
8.45
18.23
Diffusal Blade3.04
9.39
7.04
11.98
Desolator3.04
10.77
7.39
11.67
Dagon (level 4)3.03
9.29
7.64
13.89
Hyperstone3.0
8.06
7.07
13.13
Heaven's Halberd2.98
9.06
8.34
15.8
Veil of Discord2.97
8.55
8.25
15.98
Aeon Disk2.97
8.98
9.17
18.24
Echo Sabre2.96
9.51
7.39
12.38
Helm of the Dominator2.96
6.56
6.47
12.58
Crimson Guard2.93
7.9
8.34
16.54
Reaver2.92
8.78
8.01
14.58
Drum of Endurance2.9
6.28
7.51
15.48
Recipe: Abyssal Blade2.88
9.76
7.2
10.98
Necronomicon (level 3)2.88
7.12
7.5
14.47
Orchid Malevolence2.88
9.96
7.6
11.9
Recipe: Boots of Travel2.85
8.67
8.11
14.48
Holy Locket2.85
7.02
8.07
15.95
Blink Dagger2.81
8.12
7.91
14.15
Vladmir's Offering2.81
7.91
7.58
13.39
Rod of Atos2.8
8.22
8.71
16.2
Platemail2.8
6.93
7.99
15.44
Dagon (level 3)2.8
8.36
7.8
13.48
Sacred Relic2.8
7.68
6.91
11.66
Eul's Scepter of Divinity2.78
7.77
8.33
15.43
Aether Lens2.78
7.37
8.47
16.19
Power Treads2.73
8.67
7.23
11.06
Maelstrom2.72
8.12
7.38
11.95
Kaya2.7
8.62
8.34
13.88
Ultimate Orb2.69
8.25
7.42
11.72
Recipe: Refresher Orb2.68
5.67
8.06
15.94
Faerie Fire2.68
2.75
7.0
16.0
Phase Boots2.67
8.1
7.37
11.54
Crystalys2.64
8.34
7.66
11.87
Recipe: Shiva's Guard2.63
6.32
8.28
15.5
Blade Mail2.62
8.09
8.88
15.17
Talisman of Evasion2.62
8.16
7.67
11.92
Animal Courier2.62
2.16
2.15
3.46
Ghost Scepter2.61
7.15
8.94
16.23
Bottle2.61
8.09
7.47
11.41
Mask of Madness2.6
8.38
7.13
10.18
Force Staff2.6
5.91
8.64
16.54
Refresher Shard2.57
9.16
10.64
18.18
Demon Edge2.56
7.88
7.33
10.92
Ring of Aquila2.56
8.26
7.61
11.25
Dagon (level 2)2.56
7.38
7.97
13.03
Shadow Blade2.54
8.38
7.83
11.51
Soul Ring2.53
6.7
7.38
11.95
Recipe: Guardian Greaves2.51
4.4
8.15
16.05
Dragon Lance2.51
7.74
7.25
10.46
Mekansm2.51
4.5
8.42
16.61
Hand of Midas2.49
5.93
7.44
12.61
Armlet of Mordiggian2.49
9.18
7.92
10.54
Morbid Mask2.48
9.04
7.46
9.43
Glimmer Cape2.46
5.2
9.12
17.18
Recipe: Assault Cuirass2.41
6.17
8.18
13.57
Hood of Defiance2.39
6.51
8.3
13.36
Vanguard2.39
6.59
7.98
12.46
Magic Wand2.37
5.91
7.96
12.94
Bracer2.37
5.9
7.59
12.05
Ring of Basilius2.36
5.43
7.58
12.48
Urn of Shadows2.34
5.4
8.69
14.94
Dagon2.34
6.61
8.16
12.45
Necronomicon (level 2)2.33
5.02
7.66
12.86
Recipe: Dagon2.33
5.71
7.58
11.99
Tranquil Boots2.33
6.05
8.85
14.6
Arcane Boots2.33
5.2
8.54
14.72
Null Talisman2.33
7.07
7.71
10.89
Vitality Booster2.32
6.47
8.79
13.95
Recipe: Aeon Disk2.32
6.46
9.66
15.9
Wraith Band2.31
7.0
6.68
8.45
Necronomicon2.25
5.01
7.41
11.7
Ring of Tarrasque2.25
6.45
8.69
13.1
Medallion of Courage2.25
5.01
8.37
13.8
Recipe: Mekansm2.24
3.57
7.66
13.56
Dust of Appearance2.23
6.19
8.96
13.76
Perseverance2.22
5.95
8.1
11.99
River Vial: Potion2.19
8.0
9.0
11.75
Recipe: Mjollnir2.19
6.95
8.4
11.48
Sange2.18
5.94
8.53
12.66
Town Portal Scroll2.16
5.93
8.66
12.81
Point Booster2.16
5.33
8.41
12.86
Orb of Venom2.16
5.18
8.22
12.55
Recipe: Pipe of Insight2.13
4.47
8.37
13.35
Smoke of Deceit2.11
4.37
8.85
14.32
Magic Stick2.11
4.77
7.82
11.75
Recipe: Silver Edge2.1
7.06
8.77
11.37
Recipe: Radiance2.1
5.91
8.48
11.9
Recipe: Daedalus2.09
6.81
8.63
11.26
Recipe: Solar Crest2.09
3.77
8.39
13.73
Yasha2.09
6.25
7.33
9.02
Energy Booster2.07
4.96
8.74
13.15
Recipe: Linken's Sphere2.07
6.48
8.58
11.28
Infused Raindrops2.06
4.33
7.41
10.94
Recipe: Bloodthorn2.06
6.79
8.78
11.28
Dragon Lance2.05
5.2
8.4
12.0
Quarterstaff2.03
6.8
8.19
9.82
Recipe: Heart of Tarrasque2.03
6.2
9.22
12.49
Sentry Ward2.01
4.93
9.55
14.26
Boots of Speed2.01
5.28
8.17
11.12
Recipe: Necronomicon2.0
3.59
7.51
11.42
Recipe: Spirit Vessel1.98
4.01
8.56
12.93
River Vial: Dry1.98
4.86
6.71
8.43
Observer Ward1.98
4.46
9.1
13.54
Void Stone1.98
4.85
8.6
12.15
Tome of Knowledge1.96
5.25
9.14
12.63
Wind Lace1.96
4.41
8.66
12.53
Observer and Sentry Wards1.95
4.56
9.81
14.58
Javelin1.92
6.28
8.2
9.49
Stout Shield1.9
4.67
7.43
9.47
Gauntlets of Strength1.9
4.47
7.92
10.55
Recipe: Crimson Guard1.88
4.18
8.85
12.45
Quelling Blade1.84
4.72
7.39
8.89
Helm of Iron Will1.83
5.79
8.74
10.18
Mantle of Intelligence1.81
4.37
8.29
10.68
Clarity1.79
4.3
8.02
10.01
Recipe: Aether Lens1.78
5.4
8.2
9.2
Ogre Axe1.77
5.22
8.93
10.55
River Vial: Chrome1.74
5.43
8.86
10.0
Mithril Hammer1.74
5.82
8.6
9.15
Recipe: Black King Bar1.72
5.77
9.23
10.11
Blight Stone1.71
4.85
8.29
9.29
Circlet1.7
4.21
7.89
9.17
Staff of Wizardry1.7
4.3
9.14
11.19
Oblivion Staff1.69
5.18
8.41
9.02
Ring of Health1.69
4.62
8.48
9.68
Crown1.68
4.39
8.82
10.46
Buckler1.68
3.59
9.06
11.6
Ring of Protection1.67
4.22
8.13
9.39
Healing Salve1.65
3.99
7.8
8.9
Recipe: Holy Locket1.65
3.32
8.77
11.15
Headdress1.65
3.56
9.04
11.33
Recipe: Orchid Malevolence1.63
4.92
8.76
9.31
Faerie Fire1.62
3.87
7.16
7.76
Iron Branch1.61
3.59
7.68
8.81
Enchanted Mango1.61
3.77
8.07
9.23
Broadsword1.61
4.79
8.91
9.54
Claymore1.6
5.75
9.18
8.94
Recipe: Aether Lens1.57
3.67
9.18
10.74
Cloak1.56
3.61
9.52
11.26
Blade of Alacrity1.55
4.2
8.48
8.97
Recipe: Force Staff1.54
3.26
9.09
10.73
Chainmail1.52
4.07
9.2
9.9
Slippers of Agility1.48
4.0
7.7
7.43
Recipe: Rod of Atos1.48
3.29
9.08
10.15
Shadow Amulet1.45
3.93
8.88
8.93
Recipe: Headdress1.44
3.09
9.09
10.0
Belt of Strength1.43
4.29
8.76
8.22
Ring of Regen1.42
3.16
9.19
9.89
Sage's Mask1.4
3.29
8.53
8.62
Recipe: Manta Style1.38
4.33
8.36
7.21
Recipe: Crystalys1.38
4.43
9.61
8.8
Recipe: Dragon Lance1.34
4.25
9.5
8.5
Recipe: Eul's Scepter of Divinity1.34
3.04
9.57
9.81
Recipe: Kaya1.34
3.68
9.63
9.22
Recipe: Drum of Endurance1.33
2.57
8.15
8.29
Recipe: Buckler1.33
2.8
9.32
9.58
Recipe: Skull Basher1.31
4.38
9.17
7.68
Tango1.3
2.9
8.03
7.56
Recipe: Null Talisman1.29
3.17
8.25
7.5
Blades of Attack1.29
3.79
8.69
7.39
Recipe: Hurricane Pike1.29
3.68
9.29
8.28
Recipe: Sange1.26
3.71
9.74
8.59
Tango (Shared)1.26
3.02
7.05
5.88
Recipe: Urn of Shadows1.24
2.31
8.36
8.08
Robe of the Magi1.23
3.29
9.35
8.18
Recipe: Veil of Discord1.19
2.99
9.46
8.26
Gloves of Haste1.17
2.87
8.42
6.95
Recipe: Bracer1.17
2.5
8.71
7.65
Recipe: Magic Wand1.14
2.53
8.3
6.94
Band of Elvenskin1.12
3.17
8.69
6.59
Recipe: Yasha1.11
3.19
9.23
7.1
Recipe: Hand of Midas1.03
1.92
7.66
6.0
Recipe: Wraith Band0.97
2.83
7.77
4.72
Recipe: Diffusal Blade0.86
2.22
8.83
5.38
Recipe: Battle Fury0.84
2.51
9.19
5.2
Recipe: Soul Ring0.72
1.28
7.52
4.1
Recipe: Armlet of Mordiggian0.59
1.71
10.18
4.3

განახლდა