ნივთებიყველაზე ბევრი წვლილი თამაშში, ამ თვეში

ნივთიმსდ-ს შეფარდებამკვლელობასიკვდილიდახმარება
River Vial: Chrome12.5
4.0
2.0
21.0
Aegis of the Immortal5.67
12.54
4.76
14.49
Divine Rapier4.86
14.52
6.44
16.76
Octarine Core4.27
12.82
7.73
20.17
Butterfly4.2
12.57
6.4
14.29
Boots of Travel4.17
15.04
8.25
19.36
Eye of Skadi4.14
12.66
6.33
13.54
Refresher Orb4.13
10.76
7.79
21.43
Abyssal Blade4.08
13.08
6.86
14.87
Nullifier4.05
13.59
7.41
16.41
Dagon (level 5)4.01
13.55
7.34
15.85
Shiva's Guard3.99
10.82
7.88
20.66
Radiance3.98
9.52
6.44
16.11
Linken's Sphere3.98
11.96
7.07
16.14
Assault Cuirass3.96
10.42
6.78
16.44
Satanic3.95
14.25
7.5
15.36
Gem of True Sight3.91
8.85
7.38
20.01
Scythe of Vyse3.9
12.31
7.71
17.75
Bloodthorn3.9
13.85
7.53
15.52
Mjollnir3.89
11.6
6.9
15.28
Yasha and Kaya3.86
12.71
7.62
16.72
Bloodstone3.81
12.4
7.1
14.66
Heart of Tarrasque3.74
11.23
7.85
18.12
Kaya and Sange3.71
12.16
8.19
18.25
Moon Shard3.71
11.84
7.11
14.5
Boots of Travel3.69
11.15
7.6
16.91
Monkey King Bar3.68
12.4
7.26
14.31
Ethereal Blade3.66
12.97
7.68
15.14
Manta Style3.64
9.82
6.22
12.83
Daedalus3.62
12.17
7.64
15.52
Silver Edge3.5
12.04
7.62
14.65
Eaglesong3.48
9.48
6.39
12.75
Sange and Yasha3.48
10.6
7.04
13.9
Soul Booster3.48
9.31
7.73
17.58
Solar Crest3.43
8.2
7.63
17.99
Aghanim's Blessing3.39
13.05
10.0
20.89
Guardian Greaves3.39
6.65
8.23
21.26
Hurricane Pike3.39
10.43
7.52
15.03
Black King Bar3.39
10.89
7.63
14.96
Cheese3.37
10.47
8.44
17.96
Aghanim's Scepter3.37
9.12
7.78
17.09
Diffusal Blade3.37
10.01
6.81
12.92
Recipe: Aghanim's Blessing 23.37
11.17
8.55
17.59
Dagon (level 4)3.35
9.75
7.42
15.11
Lotus Orb3.33
8.21
8.51
20.15
Skull Basher3.33
10.26
6.96
12.9
Meteor Hammer3.31
6.1
7.2
17.73
Desolator3.26
10.74
7.34
13.2
Spirit Vessel3.19
7.23
8.41
19.56
Orchid Malevolence3.16
10.22
7.41
13.21
Veil of Discord3.16
8.18
8.27
17.96
Mystic Staff3.16
8.57
8.11
17.06
Drum of Endurance3.15
7.93
6.83
13.62
Heaven's Halberd3.14
8.57
8.31
17.56
Pipe of Insight3.13
7.5
8.56
19.27
Recipe: Dragon Lance3.13
2.0
4.0
10.5
Dragon Lance3.13
2.0
4.0
10.5
Recipe: Abyssal Blade3.12
9.64
7.22
12.85
Dagon (level 3)3.11
8.78
7.58
14.77
Crimson Guard3.07
7.99
8.63
18.49
Reaver3.05
8.76
8.12
16.04
Recipe: Boots of Travel3.05
8.24
8.32
17.12
Aeon Disk3.05
8.79
9.53
20.27
Battle Fury3.05
9.18
6.54
10.75
Phase Boots3.04
8.61
7.31
13.6
Holy Locket3.03
7.39
8.55
18.46
Hyperstone3.01
7.96
7.24
13.82
Rod of Atos2.98
8.15
8.56
17.34
Vladmir's Offering2.96
6.7
7.9
16.69
Blink Dagger2.95
8.32
8.17
15.82
Bottle2.95
8.49
7.25
12.92
Kaya2.94
9.08
8.16
14.92
Necronomicon (level 3)2.94
6.86
7.43
14.99
Eul's Scepter of Divinity2.93
7.77
8.4
16.88
Maelstrom2.92
8.48
7.35
13.0
Helm of the Dominator2.92
6.17
6.67
13.28
Echo Sabre2.92
9.29
7.71
13.2
Ultimate Orb2.88
8.12
7.56
13.63
Aether Lens2.87
7.11
8.7
17.88
Hand of Midas2.87
6.79
6.91
13.02
Dagon (level 2)2.86
7.78
7.76
14.42
Recipe: Refresher Orb2.86
5.91
8.22
17.6
Crystalys2.86
8.69
7.74
13.42
Platemail2.85
7.0
8.2
16.36
Power Treads2.83
8.57
7.38
12.34
Ring of Basilius2.8
5.57
7.43
15.2
Refresher Shard2.77
9.53
11.1
21.2
Sacred Relic2.77
7.51
7.11
12.17
Demon Edge2.77
8.21
7.43
12.34
Talisman of Evasion2.73
7.97
7.85
13.43
Blade Mail2.73
8.35
9.16
16.61
Ghost Scepter2.7
6.92
9.2
17.95
Recipe: Shiva's Guard2.67
6.94
8.9
16.8
Dragon Lance2.67
8.1
7.58
12.13
Force Staff2.66
5.78
9.04
18.24
Soul Ring2.65
6.81
7.56
13.22
Mask of Madness2.65
8.3
7.5
11.53
Morbid Mask2.64
8.85
7.57
11.09
Recipe: Guardian Greaves2.61
4.45
8.36
17.39
Dagon2.61
7.0
7.98
13.82
Armlet of Mordiggian2.6
9.12
7.89
11.43
Shadow Blade2.59
8.48
8.27
12.93
Necronomicon (level 2)2.53
5.26
7.88
14.66
Magic Wand2.52
5.88
8.07
14.47
Perseverance2.52
6.35
8.38
14.77
Null Talisman2.52
7.47
7.75
12.04
Glimmer Cape2.52
5.18
9.42
18.53
Vanguard2.51
6.81
8.26
13.91
Recipe: Dagon2.51
6.04
7.82
13.59
Necronomicon2.5
5.08
7.6
13.89
Faerie Fire2.48
3.0
7.67
16.0
Recipe: Mekansm2.46
3.88
7.78
15.3
Wraith Band2.46
7.02
6.94
10.06
Recipe: Aether Lens2.44
2.0
6.0
12.67
Mekansm2.44
4.35
8.87
17.26
Arcane Boots2.41
5.36
8.86
15.98
Recipe: Assault Cuirass2.39
6.13
8.46
14.06
Recipe: Mjollnir2.38
7.11
8.28
12.58
Recipe: Aeon Disk2.38
6.59
10.1
17.43
Hood of Defiance2.38
6.4
8.61
14.07
Vitality Booster2.38
6.22
9.08
15.35
Recipe: Linken's Sphere2.37
6.82
8.69
13.79
Bracer2.35
5.78
8.27
13.68
Tranquil Boots2.35
5.55
9.31
16.36
Recipe: Holy Locket2.35
4.04
8.25
15.38
Dust of Appearance2.34
5.91
9.17
15.56
Ring of Tarrasque2.33
6.68
9.26
14.95
Medallion of Courage2.31
5.18
8.44
14.29
Recipe: Bloodthorn2.29
7.02
8.62
12.75
Magic Stick2.27
4.77
7.93
13.24
Urn of Shadows2.27
5.06
9.0
15.34
Energy Booster2.26
5.18
8.87
14.86
Recipe: Necronomicon2.26
4.03
7.88
13.79
Point Booster2.25
5.26
8.54
13.95
Orb of Venom2.25
5.15
8.42
13.76
Helm of Iron Will2.24
6.79
8.69
12.7
Sange2.24
5.89
8.79
13.81
Smoke of Deceit2.24
4.32
8.96
15.73
Recipe: Crimson Guard2.23
5.2
9.27
15.49
Recipe: Daedalus2.22
7.06
8.9
12.74
Yasha2.22
6.24
7.38
10.16
Boots of Speed2.2
5.39
8.36
13.01
Sentry Ward2.17
4.77
9.29
15.39
Quarterstaff2.15
6.81
8.29
11.06
Wind Lace2.13
4.54
8.7
14.0
Infused Raindrops2.13
4.22
7.83
12.42
Void Stone2.11
4.99
8.82
13.62
Recipe: Radiance2.11
5.95
8.74
12.47
Observer Ward2.1
4.47
9.44
15.32
Recipe: Solar Crest2.1
4.0
8.98
14.81
Javelin2.09
6.36
8.09
10.52
Recipe: Heart of Tarrasque2.08
6.18
9.79
14.19
Observer and Sentry Wards2.07
4.5
9.84
15.83
Quelling Blade2.06
4.84
7.45
10.46
Stout Shield2.04
4.7
7.59
10.77
Recipe: Pipe of Insight2.01
4.25
9.09
14.06
Tome of Knowledge2.0
4.77
9.24
13.67
Blight Stone1.99
5.17
8.24
11.22
Mantle of Intelligence1.98
4.67
8.03
11.26
Recipe: Orchid Malevolence1.98
5.33
8.37
11.25
Recipe: Silver Edge1.98
6.73
9.68
12.43
Clarity1.98
4.55
8.11
11.47
Oblivion Staff1.93
5.72
8.43
10.51
Circlet1.89
4.32
7.66
10.15
Ring of Health1.88
4.75
8.84
11.85
Gauntlets of Strength1.85
4.16
8.11
10.82
Claymore1.84
6.51
9.3
10.64
Mithril Hammer1.84
5.71
8.68
10.23
Faerie Fire1.83
3.71
6.89
8.87
Ring of Protection1.83
4.25
8.29
10.89
Ogre Axe1.82
5.05
9.06
11.47
River Vial: Potion1.82
2.0
8.5
13.5
Recipe: Spirit Vessel1.79
3.56
9.09
12.76
Recipe: Black King Bar1.79
5.43
9.35
11.32
Slippers of Agility1.78
4.37
7.33
8.67
Buckler1.76
3.72
9.33
12.74
Staff of Wizardry1.76
4.21
9.35
12.2
Healing Salve1.74
3.9
8.17
10.28
Iron Branch1.73
3.58
7.72
9.75
Recipe: Headdress1.71
3.51
9.43
12.63
Broadsword1.7
5.0
9.15
10.56
Headdress1.69
3.5
9.41
12.4
Enchanted Mango1.69
3.74
8.35
10.36
Sage's Mask1.68
3.58
8.48
10.65
Blade of Alacrity1.68
4.36
8.7
10.21
Chainmail1.66
4.37
9.32
11.14
Town Portal Scroll1.62
4.83
10.17
11.67
Shadow Amulet1.61
4.21
9.06
10.37
Recipe: Force Staff1.61
3.24
9.31
11.72
Recipe: Aether Lens1.57
3.48
9.57
11.58
Cloak1.57
3.49
9.77
11.88
Belt of Strength1.51
4.46
8.92
9.05
Crown1.49
3.32
9.23
10.45
Recipe: Drum of Endurance1.47
2.86
9.02
10.38
Ring of Regen1.46
3.1
9.58
10.88
Recipe: Buckler1.45
2.96
9.56
10.95
Recipe: Rod of Atos1.45
3.08
9.27
10.4
Recipe: Manta Style1.45
4.27
8.61
8.22
Recipe: Kaya1.43
3.87
9.97
10.43
Tango1.41
2.91
8.26
8.76
Blades of Attack1.41
4.03
8.84
8.43
Tango (Shared)1.39
3.26
7.2
6.77
Recipe: Hurricane Pike1.37
3.85
9.95
9.82
Recipe: Crystalys1.36
4.51
10.5
9.8
Recipe: Eul's Scepter of Divinity1.36
3.04
9.91
10.46
Recipe: Skull Basher1.35
4.42
9.71
8.69
Recipe: Vladmir's Offering1.35
2.49
9.18
9.85
Recipe: Veil of Discord1.33
3.11
10.0
10.16
Robe of the Magi1.31
3.46
9.6
9.15
Recipe: Urn of Shadows1.31
2.57
8.55
8.64
Recipe: Sange1.29
3.95
10.77
9.93
Recipe: Magic Wand1.28
2.6
8.34
8.11
Band of Elvenskin1.26
3.37
8.77
7.64
Gloves of Haste1.25
2.76
8.16
7.43
Recipe: Bracer1.23
2.7
8.95
8.3
Recipe: Null Talisman1.15
2.35
7.22
5.98
Recipe: Yasha1.1
3.29
10.11
7.83
Recipe: Hand of Midas1.09
1.87
7.45
6.28
Recipe: Wraith Band1.04
2.71
7.45
5.02
Recipe: Helm of the Dominator1.01
1.71
8.23
6.56
Recipe: Soul Ring0.98
1.93
7.43
5.37
Recipe: Diffusal Blade0.96
2.61
9.58
6.58
Recipe: Battle Fury0.87
2.55
9.64
5.88
Recipe: Armlet of Mordiggian0.64
2.02
10.66
4.82
Animal Courier0.61
1.7
9.05
3.8
River Vial: Dry0.6
1.0
5.0
2.0

განახლდა