ნივთებიყველაზე ბევრი წვლილი თამაშში, ამ თვეში

ნივთიმსდ-ს შეფარდებამკვლელობასიკვდილიდახმარება
Aegis of the Immortal5.52
12.15
4.47
12.53
Divine Rapier4.81
14.28
6.05
14.8
Octarine Core4.15
12.07
7.12
17.45
Butterfly4.13
12.28
5.94
12.29
Boots of Travel4.1
14.55
7.71
17.07
Abyssal Blade4.1
13.2
6.36
12.84
Eye of Skadi4.04
11.87
5.96
12.2
Nullifier3.92
13.28
7.07
14.41
Shiva's Guard3.87
9.87
7.44
18.95
Assault Cuirass3.87
10.64
6.7
15.3
Radiance3.87
9.58
6.29
14.75
Refresher Orb3.85
9.37
7.42
19.2
Linken's Sphere3.82
11.14
6.61
14.14
Gem of True Sight3.78
8.83
7.03
17.7
Scythe of Vyse3.77
11.64
7.44
16.42
Dagon (level 5)3.74
12.58
7.26
14.59
Satanic3.73
14.49
7.48
13.39
Mjollnir3.72
11.48
6.86
14.04
Moon Shard3.65
11.41
6.7
13.02
Daedalus3.58
11.58
7.1
13.85
Bloodstone3.56
11.13
6.88
13.4
Bloodthorn3.55
12.63
7.53
14.1
Monkey King Bar3.55
11.91
6.94
12.69
Ethereal Blade3.53
12.94
7.3
12.79
Manta Style3.52
9.67
5.88
11.06
Yasha and Kaya3.51
11.39
7.3
14.26
Heart of Tarrasque3.49
11.11
7.86
16.32
Silver Edge3.49
11.72
7.11
13.07
Boots of Travel3.48
10.78
7.29
14.59
Sange and Yasha3.47
10.33
6.53
12.34
Guardian Greaves3.45
6.12
7.58
20.04
Kaya and Sange3.45
10.85
7.87
16.27
Eaglesong3.35
9.16
6.02
11.02
Solar Crest3.35
8.18
7.49
16.88
Soul Booster3.3
8.88
7.35
15.38
Hurricane Pike3.3
9.88
7.01
13.24
Skull Basher3.28
10.22
6.55
11.26
Black King Bar3.26
11.08
7.43
13.16
Cheese3.26
10.22
7.84
15.29
Aghanim's Scepter3.23
9.19
7.62
15.44
Diffusal Blade3.2
9.36
6.66
11.91
Desolator3.19
10.54
7.04
11.89
Dagon (level 4)3.18
9.3
7.23
13.68
Meteor Hammer3.17
5.97
6.77
15.52
Battle Fury3.16
9.32
6.11
10.0
Lotus Orb3.13
7.97
8.33
18.12
Recipe: Abyssal Blade3.11
9.89
6.79
11.26
Mystic Staff3.1
8.35
7.68
15.49
Helm of the Dominator3.07
6.61
6.27
12.62
Veil of Discord3.07
8.46
7.97
15.98
Spirit Vessel3.05
7.07
8.49
18.86
Hyperstone3.02
7.98
6.93
12.97
Pipe of Insight3.01
7.18
8.32
17.88
Heaven's Halberd3.01
8.68
8.09
15.67
Aeon Disk3.0
8.76
8.98
18.21
Vladmir's Offering3.0
7.07
7.16
14.41
Echo Sabre2.96
9.2
7.28
12.34
Phase Boots2.96
8.42
6.8
11.68
Orchid Malevolence2.94
9.33
7.29
12.12
Drum of Endurance2.94
6.56
7.04
14.11
Dagon (level 3)2.93
8.39
7.4
13.31
Sacred Relic2.91
7.81
6.65
11.58
Recipe: Boots of Travel2.9
8.66
8.11
14.88
Reaver2.9
8.64
8.0
14.57
Crimson Guard2.89
7.44
8.29
16.52
Eul's Scepter of Divinity2.85
7.62
8.02
15.26
Blink Dagger2.85
7.93
7.76
14.19
Holy Locket2.84
7.16
8.02
15.59
Rod of Atos2.83
8.15
8.5
15.89
Necronomicon (level 3)2.81
6.65
7.53
14.54
Maelstrom2.81
7.95
7.07
11.92
Aether Lens2.79
7.12
8.32
16.1
Platemail2.79
6.84
7.87
15.09
Crystalys2.73
8.07
7.35
11.97
Hand of Midas2.72
6.5
6.72
11.81
Recipe: Guardian Greaves2.72
4.25
7.61
16.47
Ultimate Orb2.72
7.77
7.18
11.77
Kaya2.72
8.24
8.12
13.82
Power Treads2.69
8.09
7.13
11.13
Dagon (level 2)2.69
7.43
7.57
12.92
Bottle2.69
7.67
7.19
11.64
Recipe: Refresher Orb2.67
5.38
7.93
15.82
Demon Edge2.65
7.74
7.06
10.95
Force Staff2.64
5.82
8.45
16.51
Recipe: Shiva's Guard2.64
6.28
8.18
15.33
Armlet of Mordiggian2.63
9.0
7.48
10.7
Refresher Shard2.63
8.89
10.24
18.06
Ghost Scepter2.63
6.85
8.8
16.26
Talisman of Evasion2.6
7.73
7.5
11.77
Shadow Blade2.57
8.11
7.66
11.6
Blade Mail2.57
7.97
8.93
14.99
Mask of Madness2.56
7.78
7.05
10.29
Mekansm2.55
4.3
8.24
16.71
Glimmer Cape2.54
5.19
8.81
17.15
Soul Ring2.52
6.21
7.3
12.2
Dragon Lance2.52
7.41
7.15
10.59
Morbid Mask2.52
8.72
7.24
9.5
Dagon2.45
6.71
7.76
12.34
Magic Wand2.43
5.81
7.78
13.06
Recipe: Assault Cuirass2.43
6.21
8.08
13.38
Recipe: Dagon2.41
6.13
7.45
11.84
Recipe: Headdress2.41
4.25
8.04
15.15
Null Talisman2.41
6.96
7.43
10.93
Necronomicon (level 2)2.38
4.85
7.45
12.88
Vanguard2.37
6.49
8.0
12.47
Ring of Basilius2.37
5.19
7.52
12.61
Recipe: Mekansm2.36
3.59
7.41
13.91
Medallion of Courage2.35
5.22
8.1
13.86
Arcane Boots2.35
5.14
8.43
14.68
Recipe: Aeon Disk2.34
6.49
9.57
15.94
Bracer2.33
5.73
7.68
12.15
Wraith Band2.3
6.64
6.65
8.67
Hood of Defiance2.3
6.25
8.4
13.09
Vitality Booster2.3
6.34
8.78
13.88
Urn of Shadows2.29
5.1
8.73
14.91
Recipe: Mjollnir2.29
6.92
8.08
11.6
Tranquil Boots2.29
5.92
8.88
14.39
Recipe: Bloodthorn2.28
6.75
8.13
11.8
Perseverance2.28
5.81
7.94
12.25
Necronomicon2.27
4.62
7.36
12.12
Dust of Appearance2.26
6.04
8.83
13.88
Ring of Tarrasque2.21
6.48
9.04
13.51
Orb of Venom2.2
5.21
8.12
12.68
Recipe: Linken's Sphere2.2
6.48
8.26
11.73
Point Booster2.19
5.24
8.28
12.85
Recipe: Holy Locket2.18
3.79
8.09
13.8
Recipe: Daedalus2.17
6.81
8.41
11.42
Recipe: Radiance2.16
6.05
8.32
11.96
Sange2.16
5.75
8.45
12.49
Magic Stick2.15
4.72
7.72
11.92
Smoke of Deceit2.15
4.29
8.67
14.35
Recipe: Pipe of Insight2.15
4.41
8.37
13.57
Yasha2.13
6.02
6.97
8.83
Recipe: Crimson Guard2.11
4.21
8.41
13.5
Recipe: Solar Crest2.1
3.95
8.4
13.72
Infused Raindrops2.1
4.2
7.35
11.21
Energy Booster2.09
4.93
8.62
13.11
Quarterstaff2.08
6.6
7.9
9.83
Recipe: Silver Edge2.07
6.74
8.66
11.22
Sentry Ward2.05
4.91
9.36
14.29
Boots of Speed2.03
5.17
7.98
10.99
Wind Lace2.03
4.46
8.44
12.64
Void Stone2.02
4.8
8.45
12.29
Javelin2.01
6.25
7.87
9.59
Observer Ward2.01
4.41
8.94
13.54
Recipe: Heart of Tarrasque2.0
6.17
9.45
12.76
Gauntlets of Strength1.99
4.48
7.76
10.97
Observer and Sentry Wards1.99
4.55
9.61
14.55
Recipe: Spirit Vessel1.98
3.91
8.64
13.18
Tome of Knowledge1.98
5.17
9.05
12.73
Quelling Blade1.95
4.78
7.15
9.18
Stout Shield1.95
4.68
7.26
9.48
Recipe: Necronomicon1.94
3.47
7.3
10.72
Helm of Iron Will1.89
5.69
8.45
10.28
Mantle of Intelligence1.89
4.39
7.94
10.59
Blight Stone1.84
4.91
7.91
9.64
Clarity1.84
4.27
7.88
10.19
Mithril Hammer1.81
5.76
8.29
9.26
Recipe: Black King Bar1.81
5.75
8.92
10.36
Recipe: Orchid Malevolence1.8
5.06
8.37
10.03
Ogre Axe1.8
5.14
8.75
10.63
Oblivion Staff1.78
5.12
8.12
9.35
Recipe: Buckler1.74
3.67
8.83
11.69
Circlet1.74
4.1
7.66
9.2
Staff of Wizardry1.73
4.28
8.97
11.28
Animal Courier1.73
2.37
3.42
3.54
Ring of Health1.73
4.57
8.44
10.02
Faerie Fire1.72
3.88
6.93
8.04
Ring of Protection1.71
4.21
8.13
9.67
Buckler1.69
3.5
8.95
11.6
Headdress1.68
3.47
8.91
11.5
Healing Salve1.66
3.81
7.74
9.05
Iron Branch1.66
3.56
7.51
8.91
Enchanted Mango1.64
3.79
8.01
9.39
Broadsword1.63
4.8
8.84
9.63
Claymore1.62
5.64
9.04
9.04
Recipe: Aether Lens1.61
3.7
9.08
10.93
Recipe: Force Staff1.6
3.29
8.9
10.95
Blade of Alacrity1.59
4.18
8.27
8.98
Cloak1.58
3.52
9.39
11.35
Slippers of Agility1.58
4.0
7.24
7.47
Chainmail1.56
4.2
9.22
10.18
Crown1.53
3.67
9.02
10.17
Shadow Amulet1.51
3.94
8.67
9.12
Belt of Strength1.47
4.28
8.54
8.25
Ring of Regen1.47
3.15
9.02
10.07
Sage's Mask1.46
3.27
8.36
8.9
River Vial: Potion1.45
1.33
3.27
3.4
Recipe: Crystalys1.43
4.52
9.4
8.94
Recipe: Manta Style1.42
4.26
8.05
7.17
Recipe: Rod of Atos1.42
3.25
9.29
9.91
Recipe: Eul's Scepter of Divinity1.39
3.05
9.42
10.03
Recipe: Skull Basher1.36
4.4
8.91
7.75
Recipe: Kaya1.36
3.67
9.48
9.26
Tango1.36
2.91
7.92
7.85
Blades of Attack1.34
3.88
8.62
7.63
Tango (Shared)1.32
3.03
6.92
6.09
Recipe: Hurricane Pike1.32
3.7
9.34
8.59
Recipe: Urn of Shadows1.31
2.47
8.49
8.69
Recipe: Drum of Endurance1.26
2.27
8.34
8.27
Recipe: Sange1.26
3.64
9.77
8.71
Robe of the Magi1.25
3.33
9.34
8.33
Recipe: Vladmir's Offering1.19
2.39
8.84
8.14
Recipe: Bracer1.19
2.5
8.09
7.13
Recipe: Veil of Discord1.18
2.84
9.6
8.52
Recipe: Null Talisman1.16
2.98
8.63
7.04
Recipe: Magic Wand1.14
2.5
8.38
7.03
Band of Elvenskin1.13
3.08
8.38
6.43
Gloves of Haste1.13
2.63
8.12
6.55
Recipe: Yasha1.13
3.25
9.03
6.91
Recipe: Hand of Midas1.09
2.17
7.42
5.9
Recipe: Diffusal Blade0.94
2.38
8.59
5.69
Recipe: Wraith Band0.93
2.17
7.41
4.7
Recipe: Battle Fury0.86
2.51
8.98
5.18
Recipe: Soul Ring0.83
1.52
7.13
4.43
Dragon Lance0.82
1.08
4.08
2.25
Recipe: Aether Lens0.8
0.68
4.26
2.74
Town Portal Scroll0.73
3.0
11.0
5.0
Recipe: Armlet of Mordiggian0.6
1.82
10.14
4.31
River Vial: Chrome0.55
0.64
8.43
4.0
Recipe: Dragon Lance0.36
0.5
4.71
1.21
Faerie Fire0.36
0.85
8.62
2.23
River Vial: Dry0.35
0.94
9.81
2.5

განახლდა