პოპულარული მოთამაშეები
გადახედვაფარმი
მოთამაშეპოპულარობამატჩებიმოგების %მსდო/წთგ/წთხანგრძლივობა
ArteezyArteezyბოლო თამაში 1st
2,454
62.88%
3.83
570
572
35:25
s4s4ბოლო თამაში 2nd
2,210
63.67%
3.55
422
478
36:36
DendiDendiბოლო თამაში 3rd
2,326
53.87%
4.01
474
521
36:16
Miracle-Miracle-ბოლო თამაში 4th
1,395
62.58%
4.27
593
597
36:48
PuppeyPuppeyბოლო თამაში 5th
2,144
66.98%
3.22
313
355
36:23
N0tailN0tailბოლო თამაში 6th
2,221
61.41%
2.87
354
387
36:24
FearFearბოლო თამაში 7th
1,972
57.30%
3.67
409
447
36:12
w33w33ბოლო თამაში 8th
1,758
55.80%
3.28
496
543
36:46
Cr1t-Cr1t-ბოლო თამაში 9th
2,275
56.53%
2.83
310
371
35:29
GorgcGorgcბოლო თამაში 10th
238
57.98%
4.58
526
524
35:28
2323ბოლო თამაში 11th
393
66.67%
5.09
646
658
35:17
zaizaiბოლო თამაში 12th
2,009
66.85%
3.08
385
436
35:40
KuroKyKuroKyბოლო თამაში 13th
2,235
62.68%
2.74
307
350
36:13
iceiceiceiceiceiceბოლო თამაში 14th
2,028
64.74%
3.43
437
473
37:16
PPDPPDბოლო თამაში 15th
2,292
59.69%
2.75
289
344
35:14
Aster.BurNIngAster.BurNIngბოლო თამაში 16th
1,564
60.81%
4.44
523
511
37:47
mizumizuბოლო თამაში 17th
1,673
53.74%
3.95
547
558
37:11
TopsonTopsonბოლო თამაში 18th
783
59.39%
3.53
507
576
34:37
CebCebბოლო თამაში 19th
1,615
53.99%
2.84
373
418
35:33
Funn1kFunn1kბოლო თამაში 20th
2,041
57.18%
3.25
403
451
35:09
GhGhბოლო თამაში 21st
1,172
63.40%
3.11
329
399
36:28
AbedAbedბოლო თამაში 22nd
1,152
59.98%
5.28
569
606
37:52
IcebergIcebergბოლო თამაში 23rd
1,265
56.52%
4.01
560
576
36:12
EG.Ramzes666EG.Ramzes666ბოლო თამაში 24th
1,497
63.19%
4.91
557
562
36:36
ForevForevბოლო თამაში 25th
1,364
55.79%
3.59
424
471
36:20
14371437ბოლო თამაში 26th
1,313
56.21%
2.61
298
340
37:00
YatoroYatoroბოლო თამაში 27th
444
63.74%
4.79
589
643
33:50
SoNNeikOSoNNeikOბოლო თამაში 28th
1,598
53.13%
2.67
290
349
37:23
fyfyბოლო თამაში 29th
2,486
60.90%
3.27
329
380
35:56
MATUMBAMANMATUMBAMANბოლო თამაში 30th
1,553
64.01%
4.39
534
551
37:19
V-TuneV-Tuneბოლო თამაში 31st
748
57.09%
5.26
572
592
34:16
QojqvaQojqvaბოლო თამაში 32nd
2,081
54.30%
4.36
525
550
37:39
FlyFlyბოლო თამაში 33rd
2,273
62.52%
3.02
290
327
36:32
Resolut1onResolut1onბოლო თამაში 34th
2,249
61.14%
4.73
532
549
36:35
ALWAYSWANNAFLYALWAYSWANNAFLYბოლო თამაში 35th
2,374
59.94%
2.24
288
324
35:48
No[o]ne-No[o]ne-ბოლო თამაში 36th
1,891
62.03%
4.73
535
568
36:01
MMMMMMბოლო თამაში 37th
1,937
60.61%
3.68
484
500
37:31
ATFATFბოლო თამაში 38th
78
65.38%
5.39
485
604
36:04
YapzOrYapzOrბოლო თამაში 39th
1,382
62.52%
4.31
324
407
37:55
FngFngბოლო თამაში 40th
2,367
57.37%
2.59
284
335
36:43
DuBuDuBuბოლო თამაში 41st
1,024
54.69%
2.53
269
305
35:40
MinD_ContRoLMinD_ContRoLბოლო თამაში 42nd
2,191
61.02%
3.31
421
461
36:34
FataFataბოლო თამაში 43rd
2,241
58.99%
3.79
460
500
37:48
SoloSoloბოლო თამაში 44th
2,145
60.09%
2.55
319
365
36:21
GeneRaLGeneRaLბოლო თამაში 45th
1,087
55.20%
3.5
415
469
36:53
萧瑟萧瑟ბოლო თამაში 46th
398
64.07%
5.07
642
693
36:27
KheZu KheZu ბოლო თამაში 47th
1,158
53.02%
3.7
410
453
37:49
LIMMPLIMMPბოლო თამაში 48th
1,774
53.61%
4.6
502
543
37:47
canceL^^canceL^^ბოლო თამაში 49th
713
58.49%
3.67
511
543
35:38
Somnus丶MSomnus丶Mბოლო თამაში 50th
2,130
61.78%
4.63
555
580
37:07
EmoEmoბოლო თამაში 51st
1,008
56.94%
4.98
565
632
35:28
lightlesslightlessბოლო თამაში 52nd
666
60.06%
4.9
534
606
33:39
SlayerSlayerბოლო თამაში 53rd
1,828
55.69%
2.89
310
358
36:42
Faith_bianFaith_bianბოლო თამაში 54th
1,607
59.93%
3.71
421
471
35:46
kpiikpiiბოლო თამაში 55th
1,845
59.08%
3.57
421
464
37:26
lil me alonelil me aloneბოლო თამაში 56th
1,591
56.51%
3.07
306
363
37:54
SneykingSneykingბოლო თამაში 57th
1,992
57.83%
3.49
435
491
34:57
CoomanCoomanბოლო თამაში 58th
654
57.80%
4.85
628
636
36:42
DDბოლო თამაში 59th
1,131
58.80%
4.28
542
589
34:37
VANSKORVANSKORბოლო თამაში 60th
2,206
55.62%
2.38
260
303
35:52
midonemidoneბოლო თამაში 61st
1,210
65.45%
4.42
544
566
36:35
MooMooბოლო თამაში 62nd
1,719
56.54%
3.92
467
493
36:24
kakakakaბოლო თამაში 63rd
2,666
58.70%
3.04
323
383
36:33
flyflyflyflyბოლო თამაში 64th
1,556
58.16%
3.88
548
567
35:43
MagicaLMagicaLბოლო თამაში 65th
652
56.13%
5.1
558
592
36:32
Monkeys-foreverMonkeys-foreverბოლო თამაში 66th
1,591
53.99%
2.87
442
495
35:17
y`y`ბოლო თამაში 67th
1,731
58.35%
2.64
288
337
35:52
MoonMeanderMoonMeanderბოლო თამაში 68th
1,624
59.30%
3.12
395
447
36:41
GhostikGhostikბოლო თამაში 69th
1,359
54.89%
3.58
403
450
37:09
JaCkkyJaCkkyბოლო თამაში 70th
505
64.75%
6.4
639
661
35:43
NishaNishaბოლო თამაში 71st
1,320
63.41%
4.27
524
557
36:31
rASmusrASmusბოლო თამაში 72nd
1,614
57.50%
2.67
320
362
37:34
YSYSბოლო თამაში 73rd
2,050
57.76%
4.04
524
546
35:20
euruseurusბოლო თამაში 74th
1,953
58.58%
4.7
584
585
36:37
SaksaSaksaბოლო თამაში 75th
1,220
59.10%
3.05
322
379
36:13
EraEraბოლო თამაში 76th
2,176
53.54%
4.19
462
482
37:01
3333ბოლო თამაში 77th
1,699
55.68%
3.69
429
479
36:37
XinQXinQბოლო თამაში 78th
1,577
54.98%
3.5
416
473
35:47
Super!Super!ბოლო თამაში 79th
2,183
59.60%
3.82
455
481
35:56
QuinnQuinnბოლო თამაში 80th
1,229
62.33%
4.58
529
576
35:41
debil_2000debil_2000ბოლო თამაში 81st
1,143
61.50%
4.78
565
610
35:53
[DUC]Legend[DUC]Legendბოლო თამაში 82nd
32
40.63%
2.34
353
445
36:57
узник азКАБАНА\узник азКАБАНА\ბოლო თამაში 83rd
181
59.12%
2.77
287
402
33:14
gotikagotikaბოლო თამაში 84th
729
59.12%
4.74
567
597
32:49
MSSMSSბოლო თამაში 85th
2,488
60.09%
4.39
399
449
36:01
NothingToSayNothingToSayბოლო თამაში 86th
768
59.51%
4.37
559
600
34:58
HandskenHandskenბოლო თამაში 87th
1,632
54.41%
2.78
289
357
37:41
Nikobaby龙的传人Nikobaby龙的传人ბოლო თამაში 88th
798
58.90%
6.37
601
640
35:54
SylarSylarბოლო თამაში 89th
2,193
57.50%
4.3
547
544
36:29
YopajYopajბოლო თამაში 90th
1,229
59.40%
5.19
542
632
35:49
LaNmLaNmბოლო თამაში 91st
2,090
59.04%
3.15
307
358
37:00
FebbyFebbyბოლო თამაში 92nd
1,101
51.77%
2.85
329
379
35:25
Anyanyany`Anyanyany`ბოლო თამაში 93rd
1,829
61.56%
3.74
409
447
37:05
TimadoTimadoბოლო თამაში 94th
1,243
54.06%
4.37
549
568
35:02
RodjERRodjERბოლო თამაში 95th
1,420
58.66%
2.69
317
378
36:44
VP.9pashaVP.9pashaბოლო თამაში 96th
1,648
60.86%
3.65
438
482
36:57
BraxBraxბოლო თამაში 97th
1,729
56.80%
3.56
428
477
36:36
Scourge McDuckScourge McDuckბოლო თამაში 98th
630
56.51%
4.59
570
582
32:55
GunnarGunnarბოლო თამაში 99th
987
55.22%
3.39
496
560
34:58
k1  k1 ბოლო თამაში 100th
613
56.44%
3.99
635
634
33:37
GGბოლო თამაში 101st
2,078
50.67%
3.72
496
522
37:16
0707ბოლო თამაში 102nd
1,293
55.14%
3.65
461
477
37:02
Lil_NickLil_Nickბოლო თამაში 103rd
225
49.78%
3.73
458
548
33:21
Son GokuSon Gokuბოლო თამაში 104th
1,513
56.05%
3.5
427
451
36:56
SpeeedSpeeedბოლო თამაში 105th
252
56.75%
3.87
462
508
33:06
AceAceბოლო თამაში 106th
1,833
55.54%
4.14
542
554
36:22
AfterLifeAfterLifeბოლო თამაში 107th
1,763
54.40%
3.41
400
451
36:08
meLesmeLesბოლო თამაში 108th
443
65.91%
4.0
458
538
32:44
JT-JT-ბოლო თამაში 109th
959
58.19%
3.8
462
533
36:17
fn`fn`ბოლო თამაში 110th
1,320
57.12%
4.79
557
578
36:56
CrystallizeCrystallizeბოლო თამაში 111th
835
54.25%
4.83
539
555
36:58
kingr-kingr-ბოლო თამაში 112th
1,467
52.42%
2.84
294
348
37:16
DaxakDaxakბოლო თამაში 113th
762
58.14%
5.71
575
577
35:35
SheepstickedSheepstickedბოლო თამაში 114th
122
46.72%
3.23
380
458
33:44
ChessieChessieბოლო თამაში 115th
1,033
52.95%
4.1
511
545
36:22
F5.633F5.633ბოლო თამაში 116th
2,179
52.55%
3.55
464
488
36:06
drdrბოლო თამაში 117th
623
57.14%
5.0
606
612
34:06
SedoySedoyბოლო თამაში 118th
1,892
54.76%
3.72
460
485
35:37
polosonpolosonბოლო თამაში 119th
1,166
55.66%
2.92
378
423
37:25
ყველაზე მეტი მატჩიბოლო 90 დღე
ყველაზე მეტი მოგების წილისულ