პოპულარული მოთამაშეები
გადახედვაფარმი
მოთამაშეპოპულარობამატჩებიმოგების %მსდო/წთგ/წთხანგრძლივობა
DendiDendiბოლო თამაში 1st
2,289
54.22%
4.01
474
520
36:15
s4s4ბოლო თამაში 2nd
2,180
63.85%
3.58
422
478
36:36
Miracle-Miracle-ბოლო თამაში 3rd
1,372
63.12%
4.3
594
598
36:45
N0tailN0tailბოლო თამაში 4th
2,203
61.60%
2.88
354
387
36:24
PuppeyPuppeyბოლო თამაში 5th
2,120
66.93%
3.21
313
354
36:22
SumaiLSumaiLბოლო თამაში 6th
1,400
61.07%
3.97
551
571
36:50
FearFearბოლო თამაში 7th
1,937
57.36%
3.66
406
444
36:11
w33w33ბოლო თამაში 8th
1,735
56.14%
3.3
497
543
36:44
EternaLEnVyEternaLEnVyბოლო თამაში 9th
2,093
56.33%
3.85
511
522
38:14
KuroKyKuroKyბოლო თამაში 10th
2,212
63.02%
2.75
307
350
36:11
zaizaiბოლო თამაში 11th
1,985
66.80%
3.07
384
435
35:39
iceiceiceiceiceiceბოლო თამაში 12th
2,003
64.60%
3.43
437
473
37:19
mizumizuბოლო თამაში 13th
1,643
54.29%
3.98
547
557
37:10
TopsonTopsonბოლო თამაში 14th
765
59.87%
3.55
508
575
34:35
PPDPPDბოლო თამაში 15th
2,272
59.82%
2.75
289
344
35:14
Aster.BurNIngAster.BurNIngბოლო თამაში 16th
1,549
61.14%
4.47
523
511
37:52
Funn1kFunn1kბოლო თამაში 17th
2,004
57.29%
3.23
403
449
35:09
AbedAbedბოლო თამაში 18th
1,127
59.63%
5.25
570
605
37:57
gpk~gpk~ბოლო თამაში 19th
453
62.03%
6.31
568
626
35:44
CebCebბოლო თამაში 20th
1,597
54.16%
2.84
372
416
35:32
IcebergIcebergბოლო თამაში 21st
1,252
56.55%
4.01
561
576
36:10
NightfallNightfallბოლო თამაში 22nd
249
66.27%
7.85
613
654
35:27
iLTWiLTWბოლო თამაში 23rd
969
57.59%
4.71
557
572
35:04
GhGhბოლო თამაში 24th
1,149
64.06%
3.13
330
399
36:24
QojqvaQojqvaბოლო თამაში 25th
2,040
54.46%
4.35
525
548
37:41
MagicaLMagicaLბოლო თამაში 26th
633
56.71%
5.15
559
591
36:33
fyfyბოლო თამაში 27th
2,447
61.01%
3.27
329
379
35:56
2323ბოლო თამაში 28th
374
67.65%
5.15
648
659
35:14
RAMZES666RAMZES666ბოლო თამაში 29th
1,481
63.40%
4.91
556
561
36:33
Resolut1onResolut1onბოლო თამაში 30th
2,197
61.22%
4.77
533
549
36:34
SoNNeikOSoNNeikOბოლო თამაში 31st
1,569
53.09%
2.68
290
349
37:25
SoloSoloბოლო თამაში 32nd
2,117
60.42%
2.56
319
365
36:20
Save-Save-ბოლო თამაში 33rd
303
64.36%
3.62
293
416
35:01
V-TuneV-Tuneბოლო თამაში 34th
735
57.14%
5.24
571
591
34:11
TaigaTaigaბოლო თამაში 35th
911
57.30%
2.93
298
394
37:57
MushiMushiბოლო თამაში 36th
1,859
60.36%
3.75
491
505
37:39
ForevForevბოლო თამაში 37th
1,349
56.19%
3.62
425
472
36:21
ALWAYSWANNAFLYALWAYSWANNAFLYბოლო თამაში 38th
2,361
59.97%
2.24
288
324
35:47
YatoroYatoroბოლო თამაში 39th
406
64.04%
4.72
579
638
33:06
FataFataბოლო თამაში 40th
2,209
59.12%
3.82
462
501
37:49
MATUMBAMANMATUMBAMANბოლო თამაში 41st
1,529
63.90%
4.35
532
549
37:19
QuinnQuinnბოლო თამაში 42nd
1,193
62.53%
4.56
529
574
35:41
Monkeys-foreverMonkeys-foreverბოლო თამაში 43rd
1,570
54.01%
2.87
442
494
35:16
ZitraksZitraksბოლო თამაში 44th
699
59.51%
4.81
567
595
32:52
FngFngბოლო თამაში 45th
2,337
57.47%
2.6
284
335
36:43
Somnus丶MSomnus丶Mბოლო თამაში 46th
2,091
61.93%
4.63
555
579
37:08
DeMoNDeMoNბოლო თამაში 47th
2,094
53.77%
2.79
364
409
35:54
lil me alonelil me aloneბოლო თამაში 48th
1,539
56.47%
3.08
306
361
37:57
MinD_ContRoLMinD_ContRoLბოლო თამაში 49th
2,179
61.08%
3.32
421
461
36:33
Sccc丶Sccc丶ბოლო თამაში 50th
2,145
56.78%
4.56
580
577
37:32
midonemidoneბოლო თამაში 51st
1,178
65.79%
4.43
541
563
36:36
VANSKORVANSKORბოლო თამაში 52nd
2,155
55.45%
2.37
259
301
35:52
CoomanCoomanბოლო თამაში 53rd
600
58.00%
4.8
623
628
36:40
MooMooბოლო თამაში 54th
1,684
56.59%
3.92
469
493
36:23
No[o]ne-No[o]ne-ბოლო თამაში 55th
1,870
62.03%
4.72
535
567
36:01
PMA MODE | 225PMA MODE | 225ბოლო თამაში 56th
1,429
61.72%
3.76
465
501
34:42
macro genius like gpkmacro genius like gpkბოლო თამაში 57th
122
64.75%
4.49
562
640
31:56
kpiikpiiბოლო თამაში 58th
1,818
58.97%
3.57
421
463
37:23
GunnarGunnarბოლო თამაში 59th
954
54.82%
3.37
494
556
34:55
SlayerSlayerბოლო თამაში 60th
1,785
55.80%
2.89
310
357
36:42
GhostikGhostikბოლო თამაში 61st
1,316
55.02%
3.59
402
449
37:10
euruseurusბოლო თამაში 62nd
1,914
58.67%
4.69
583
583
36:38
YapzOrYapzOrბოლო თამაში 63rd
1,358
62.37%
4.29
324
406
37:56
GeneRaLGeneRaLბოლო თამაში 64th
1,074
55.21%
3.51
415
469
36:52
CrystallisCrystallisბოლო თამაში 65th
592
55.41%
4.93
535
604
33:32
ATFATFბოლო თამაში 66th
35
71.43%
5.57
490
595
35:46
Newbee.PieLieDieNewbee.PieLieDieბოლო თამაში 67th
1,791
57.45%
2.58
273
317
38:25
DDბოლო თამაში 68th
1,081
58.46%
4.23
543
587
34:42
SabeRLighTSabeRLighTბოლო თამაში 69th
733
59.89%
3.04
428
501
34:13
SneykingSneykingბოლო თამაში 70th
1,957
57.89%
3.5
435
490
34:55
rASmusrASmusბოლო თამაში 71st
1,547
57.01%
2.66
314
353
37:36
XmXmბოლო თამაში 72nd
1,031
58.78%
4.74
534
601
35:42
crystal castlescrystal castlesბოლო თამაში 73rd
407
54.30%
5.59
556
598
35:06
YSYSბოლო თამაში 74th
2,016
57.74%
4.02
522
544
35:20
EraEraბოლო თამაში 75th
2,146
53.54%
4.2
465
483
37:03
Super!Super!ბოლო თამაში 76th
2,166
59.51%
3.83
457
481
35:54
3333ბოლო თამაში 77th
1,667
55.79%
3.69
428
478
36:37
LIMMPLIMMPბოლო თამაში 78th
1,744
53.67%
4.61
502
542
37:48
adzantickadzantickბოლო თამაში 79th
304
58.55%
4.95
522
583
33:04
LaNmLaNmბოლო თამაში 80th
2,044
59.15%
3.18
308
357
37:02
lightlesslightlessბოლო თამაში 81st
617
61.10%
4.89
530
603
33:38
kakakakaბოლო თამაში 82nd
2,617
58.62%
3.06
324
382
36:34
MarchMarchბოლო თამაში 83rd
1,020
55.59%
2.55
339
382
36:36
Faith_bianFaith_bianბოლო თამაში 84th
1,538
59.75%
3.7
418
468
35:42
NofearNofearბოლო თამაში 85th
1,566
54.15%
2.5
284
333
36:15
GGბოლო თამაში 86th
2,038
50.83%
3.75
499
524
37:14
TimadoTimadoბოლო თამაში 87th
1,207
53.60%
4.31
546
565
35:07
SaksaSaksaბოლო თამაში 88th
1,202
59.40%
3.06
322
378
36:13
FebbyFebbyბოლო თამაში 89th
1,088
51.65%
2.86
329
379
35:18
BraxBraxბოლო თამაში 90th
1,696
56.60%
3.55
427
475
36:36
Nikobaby龙的传人Nikobaby龙的传人ბოლო თამაში 91st
766
59.40%
6.41
598
637
35:52
kingr-kingr-ბოლო თამაში 92nd
1,431
52.76%
2.85
295
347
37:17
HandskenHandskenბოლო თამაში 93rd
1,602
54.49%
2.8
290
356
37:42
OhaiyoOhaiyoბოლო თამაში 94th
1,765
61.42%
3.72
408
444
37:11
DusterDusterბოლო თამაში 95th
796
53.02%
2.51
278
341
35:06
AceAceბოლო თამაში 96th
1,766
55.04%
4.07
536
548
36:20
Davai LamaDavai Lamaბოლო თამაში 97th
312
61.22%
2.74
338
426
32:21
MSSMSSბოლო თამაში 98th
2,471
60.02%
4.38
400
449
36:02
ChYuaNChYuaNბოლო თამაში 99th
811
55.36%
4.8
522
583
37:40
Son GokuSon Gokuბოლო თამაში 100th
1,487
56.29%
3.52
427
450
36:57
YumaYumaბოლო თამაში 101st
288
58.33%
4.89
562
616
33:37
luki lukiluki lukiბოლო თამაში 102nd
164
54.88%
2.71
449
505
30:46
inYourdreaMinYourdreaMბოლო თამაში 103rd
827
59.37%
5.31
554
584
38:10
StormstormerStormstormerბოლო თამაში 104th
448
58.71%
4.26
562
591
35:14
ChessieChessieბოლო თამაში 105th
1,001
53.05%
4.13
514
546
36:25
Scourge McDuckScourge McDuckბოლო თამაში 106th
563
55.95%
4.52
562
567
32:45
633633ბოლო თამაში 107th
2,170
52.67%
3.56
465
488
36:06
RodjERRodjERბოლო თამაში 108th
1,407
58.71%
2.69
317
378
36:43
taetaeბოლო თამაში 109th
242
60.33%
4.41
542
594
33:29
MonetMonetბოლო თამაში 110th
1,909
58.20%
4.92
556
565
35:53
RdORdOბოლო თამაში 111th
461
51.63%
6.26
598
605
35:12
ShachloShachloბოლო თამაში 112th
1,932
52.90%
3.4
428
466
35:16
Smiling KnightSmiling Knightბოლო თამაში 113th
314
61.15%
5.22
574
596
32:46
idcidcბოლო თამაში 114th
83
62.65%
6.16
596
636
30:14
曾焦阳曾焦阳ბოლო თამაში 115th
1,580
60.89%
4.81
535
576
36:26
k1  k1 ბოლო თამაში 116th
603
56.05%
3.94
634
632
33:40
teamwork makes the dream workteamwork makes the drea…ბოლო თამაში 117th
111
46.85%
3.17
375
450
33:40
ყველაზე მეტი მატჩიბოლო 90 დღე
ყველაზე მეტი მოგების წილისულ