Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
94% ძირითადი
უსაფრთხო ფრონტი
შუა ხაზი
რთული ფრონტი
ძირითადი Breakdown:
47% უსაფრთხო ფრონტი
30% შუა ხაზი
23% რთული ფრონტი
0% მოხეტიალე
0% ტყე
Support Breakdown:
100% უსაფრთხო ფრონტი
0% მოხეტიალე
0% ტყე
0% შუა ხაზი
0% რთული ფრონტი
პოპულარული გმირებისულ
გმირი
მატჩები
109
მოგების %
43.12%
მსა
2.41
როლი
ძირითადი
  Ratioმატჩები Role
 • 100.00%5 ძირითადი
ფრონტი
Mid Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 60.00%3 შუა ხაზი
 • 40.00%2 უსაფრთხო ფრონტი
გმირი
მატჩები
86
მოგების %
61.63%
მსა
3.89
როლი
ძირითადი
  Ratioმატჩები Role
 • 100.00%3 ძირითადი
ფრონტი
Mid Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 100.00%3 შუა ხაზი
გმირი
მატჩები
61
მოგების %
57.38%
მსა
3.47
როლი
ძირითადი
  Ratioმატჩები Role
 • 100.00%1 ძირითადი
ფრონტი
Off Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 100.00%1 რთული ფრონტი
გმირი
მატჩები
51
მოგების %
70.59%
მსა
4.46
როლი
ძირითადი
  Ratioმატჩები Role
 • 100.00%3 ძირითადი
ფრონტი
Safe Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 100.00%3 უსაფრთხო ფრონტი
გმირი
მატჩები
38
მოგების %
52.63%
მსა
2.96
გმირი
მატჩები
34
მოგების %
50.00%
მსა
3.34
გმირი
მატჩები
26
მოგების %
42.31%
მსა
4.06
როლი
ძირითადი
  Ratioმატჩები Role
 • 100.00%1 ძირითადი
ფრონტი
Safe Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 100.00%1 უსაფრთხო ფრონტი
გმირი
მატჩები
25
მოგების %
52.00%
მსა
3.31
გმირი
მატჩები
18
მოგების %
55.56%
მსა
3.36
გმირი
მატჩები
18
მოგების %
27.78%
მსა
3.05
ბოლო მატჩები
გმირი
Juggernaut
Guardian I
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
All Pick
ხანგრძლივობა
34:25
მსა
44/1/6
გმირი
Sven
Guardian I
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
ტურბო
ხანგრძლივობა
36:27
მსა
18/11/17
გმირი
Mars
Crusader I
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
ტურბო
ხანგრძლივობა
26:20
მსა
5/5/16
გმირი
Drow Ranger
Archon I
შედეგი
სახეობა
ნორმალურიx3
All Pick
ხანგრძლივობა
34:21
მსა
1/13/2
გმირი
Meepo
Crusader I
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
ტურბო
ხანგრძლივობა
21:41
მსა
6/9/10
გმირი
Outworld Destroyer
Guardian III
შედეგი
სახეობა
რეიტინგულიx2
All Pick
ხანგრძლივობა
31:53
მსა
4/14/4
გმირი
Phantom Assassin
Guardian I
შედეგი
სახეობა
ნორმალურიx2
All Pick
ხანგრძლივობა
32:54
მსა
24/3/12
გმირი
Muerta
Crusader I
შედეგი
სახეობა
ნორმალურიx2
All Pick
ხანგრძლივობა
33:36
მსა
24/5/15
გმირი
Slark
Guardian I
შედეგი
სახეობა
ნორმალურიx2
All Pick
ხანგრძლივობა
34:13
მსა
13/11/9
გმირი
Wraith King
Crusader I
შედეგი
სახეობა
რეიტინგულიx2
All Pick
ხანგრძლივობა
40:15
მსა
3/6/4
გმირი
Wraith King
Crusader I
შედეგი
სახეობა
ნორმალურიx2
All Pick
ხანგრძლივობა
35:26
მსა
21/4/7
გმირი
Phantom Lancer
Crusader I
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
All Pick
ხანგრძლივობა
36:35
მსა
21/4/10
გმირი
Chaos Knight
Crusader I
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
All Pick
ხანგრძლივობა
45:28
მსა
18/9/7
გმირი
Muerta
Archon I
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
ტურბო
ხანგრძლივობა
26:30
მსა
25/7/6
გმირი
Meepo
Crusader I
შედეგი
სახეობა
ნორმალურიx4
All Pick
ხანგრძლივობა
35:51
მსა
19/1/15
2,635 Arbitrary PointsRecent Achievements
Activityბოლო 3 თვე
კვ
ორშ
სამშ
ოთხ
ხუთ
პარ
შაბ

2024-02-29

Record: 0-0
მარ

2024-03-01

Record: 0-0

2024-03-02

Record: 0-0

2024-03-03

Record: 0-0

2024-03-04

Record: 0-0

2024-03-05

Record: 0-0

2024-03-06

Record: 0-0

2024-03-07

Record: 0-0

2024-03-08

Record: 0-0

2024-03-09

Record: 0-0

2024-03-10

Record: 0-0

2024-03-11

Record: 0-0

2024-03-12

Record: 0-0

2024-03-13

Record: 0-0

2024-03-14

Record: 0-0

2024-03-15

Record: 0-0

2024-03-16

Record: 0-0

2024-03-17

Record: 0-0

2024-03-18

Record: 0-0

2024-03-19

Record: 0-0

2024-03-20

Record: 0-0

2024-03-21

Record: 0-0

2024-03-22

Record: 0-0

2024-03-23

Record: 0-0

2024-03-24

Record: 0-0

2024-03-25

Record: 0-0

2024-03-26

Record: 0-0

2024-03-27

Record: 0-0

2024-03-28

Record: 0-0

2024-03-29

Record: 0-0

2024-03-30

Record: 0-0

2024-03-31

Record: 0-0
აპრ

2024-04-01

Record: 0-0

2024-04-02

Record: 0-0

2024-04-03

Record: 0-0

2024-04-04

Record: 0-0

2024-04-05

Record: 0-0

2024-04-06

Record: 0-0

2024-04-07

Record: 0-0

2024-04-08

Record: 0-1

2024-04-09

Record: 0-0

2024-04-10

Record: 0-0

2024-04-11

Record: 0-0

2024-04-12

Record: 0-0

2024-04-13

Record: 0-0

2024-04-14

Record: 0-0

2024-04-15

Record: 0-0

2024-04-16

Record: 0-0

2024-04-17

Record: 0-0

2024-04-18

Record: 0-0

2024-04-19

Record: 0-0

2024-04-20

Record: 0-0

2024-04-21

Record: 0-0

2024-04-22

Record: 0-0

2024-04-23

Record: 0-0

2024-04-24

Record: 0-0

2024-04-25

Record: 0-0

2024-04-26

Record: 0-0

2024-04-27

Record: 0-0

2024-04-28

Record: 0-0

2024-04-29

Record: 0-0

2024-04-30

Record: 0-0
მაი

2024-05-01

Record: 0-0

2024-05-02

Record: 0-0

2024-05-03

Record: 0-0

2024-05-04

Record: 0-0

2024-05-05

Record: 0-0

2024-05-06

Record: 0-0

2024-05-07

Record: 0-0

2024-05-08

Record: 0-0

2024-05-09

Record: 0-0

2024-05-10

Record: 0-0

2024-05-11

Record: 0-0

2024-05-12

Record: 0-0

2024-05-13

Record: 0-0

2024-05-14

Record: 0-0

2024-05-15

Record: 0-0

2024-05-16

Record: 0-0

2024-05-17

Record: 0-0

2024-05-18

Record: 0-0

2024-05-19

Record: 0-0

2024-05-20

Record: 0-0

2024-05-21

Record: 0-0

2024-05-22

Record: 0-0

2024-05-23

Record: 0-0

2024-05-24

Record: 0-0

2024-05-25

Record: 1-0

2024-05-26

Record: 0-0

2024-05-27

Record: 0-0

2024-05-28

Record: 0-0

2024-05-29

Record: 0-0
სრული სტატისტიკასულ
გადახედვამატჩებიმოგების სიხშირე
სტატისტიკა ჩაწერილია1,233
50.53%
სტატისტიკა არაა ჩაწერილი162
40.74%
სახეობამატჩებიმოგების სიხშირე
ნორმალური MM1,186
50.51%
რეიტინგული MM47
51.06%
თამაშის რეჟიმიმატჩებიმოგების სიხშირე
All Pick1,042
51.82%
სხვა148
45.27%
მხარემატჩებიმოგების სიხშირე
Dire660
48.94%
Radiant573
52.36%
რეგიონიმატჩებიმოგების სიხშირე
აღმოსავლეთ ა.შ.შ1,147
50.83%
სხვა85
45.88%
მეგობრებიამ კვირაში
მეგობარიმატჩებიმოგების სიხშირე
არ უთამაშია მეგობრებთან
მეტსახელიSTEAM_0:0:41926775
სახელიბოლოს გამოყენებული
calmchowder
胡勁琛 calmchowder
胡勁琛 KWoo
胡勁琛
KWoo

განახლდა