Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
68% Support
უსაფრთხო ფრონტი
Support Breakdown:
81% უსაფრთხო ფრონტი
17% რთული ფრონტი
1% ტყე
0% მოხეტიალე
0% შუა ხაზი
32% ძირითადი
ძირითადი Breakdown:
44% უსაფრთხო ფრონტი
34% რთული ფრონტი
13% შუა ხაზი
6% მოხეტიალე
3% ტყე
პოპულარული გმირებისულ
მატჩები
348
მოგების %
57.18%
მსა
2.06
როლი
Support
  Ratioმატჩები Role
 • 98.78%81 Support
 • 1.22%1 ძირითადი
ფრონტი
Safe Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 90.24%74 უსაფრთხო ფრონტი
 • 7.32%6 რთული ფრონტი
 • 1.22%1 მოხეტიალე
 • 1.22%1 ტყე
გმირი
მატჩები
199
მოგების %
63.32%
მსა
4.23
როლი
ძირითადი
  Ratioმატჩები Role
 • 100.00%25 ძირითადი
ფრონტი
Safe Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 96.00%24 უსაფრთხო ფრონტი
 • 4.00%1 რთული ფრონტი
გმირი
მატჩები
159
მოგების %
49.06%
მსა
2.15
როლი
ძირითადი
  Ratioმატჩები Role
 • 52.38%11 ძირითადი
 • 47.62%10 Support
ფრონტი
Safe Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 52.38%11 უსაფრთხო ფრონტი
 • 33.33%7 რთული ფრონტი
 • 14.29%3 შუა ხაზი
გმირი
მატჩები
146
მოგების %
60.27%
მსა
2.46
როლი
Support
  Ratioმატჩები Role
 • 86.11%31 Support
 • 13.89%5 ძირითადი
ფრონტი
Safe Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 80.56%29 უსაფრთხო ფრონტი
 • 19.44%7 რთული ფრონტი
გმირი
მატჩები
129
მოგების %
58.91%
მსა
2.67
როლი
Support
  Ratioმატჩები Role
 • 86.96%20 Support
 • 13.04%3 ძირითადი
ფრონტი
Safe Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 65.22%15 უსაფრთხო ფრონტი
 • 34.78%8 რთული ფრონტი
გმირი
მატჩები
46
მოგების %
41.30%
მსა
2.33
როლი
Support
  Ratioმატჩები Role
 • 100.00%1 Support
ფრონტი
Off Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 100.00%1 რთული ფრონტი
გმირი
მატჩები
44
მოგების %
59.09%
მსა
2.30
როლი
ძირითადი
  Ratioმატჩები Role
 • 66.67%4 ძირითადი
 • 33.33%2 Support
ფრონტი
Mid Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 33.33%2 შუა ხაზი
 • 33.33%2 უსაფრთხო ფრონტი
 • 16.67%1 მოხეტიალე
 • 16.67%1 რთული ფრონტი
გმირი
მატჩები
36
მოგების %
61.11%
მსა
2.05
როლი
ძირითადი
  Ratioმატჩები Role
 • 100.00%3 ძირითადი
ფრონტი
Mid Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 33.33%1 შუა ხაზი
 • 33.33%1 რთული ფრონტი
 • 33.33%1 უსაფრთხო ფრონტი
მატჩები
36
მოგების %
55.56%
მსა
2.35
როლი
Support
  Ratioმატჩები Role
 • 80.00%8 Support
 • 20.00%2 ძირითადი
ფრონტი
Safe Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 60.00%6 უსაფრთხო ფრონტი
 • 40.00%4 რთული ფრონტი
გმირი
მატჩები
36
მოგების %
55.56%
მსა
2.14
როლი
Support
  Ratioმატჩები Role
 • 60.00%3 Support
 • 40.00%2 ძირითადი
ფრონტი
Safe Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 100.00%5 უსაფრთხო ფრონტი
ბოლო მატჩები
გმირი
Silencer
Legend III
შედეგი
სახეობა
რეიტინგული
All Pick
ხანგრძლივობა
47:05
მსა
5/12/19
გმირი
Silencer
Legend III
შედეგი
სახეობა
რეიტინგული
All Pick
ხანგრძლივობა
30:55
მსა
1/7/5
გმირი
Silencer
Ancient I
შედეგი
სახეობა
რეიტინგული
All Pick
ხანგრძლივობა
30:08
მსა
1/11/14
გმირი
გმირი არაა
მატჩები არაა
შედეგი
სახეობა
რეიტინგული
All Pick
ხანგრძლივობა
00:00
მსა
0/0/0
გმირი
Windranger
Ancient I
შედეგი
სახეობა
რეიტინგული
All Pick
ხანგრძლივობა
41:44
მსა
2/9/16
გმირი
Warlock
Ancient I
შედეგი
სახეობა
რეიტინგული
All Pick
ხანგრძლივობა
41:43
მსა
3/5/23
გმირი
Warlock
Ancient I
შედეგი
სახეობა
რეიტინგული
All Pick
ხანგრძლივობა
51:45
მსა
1/11/22
გმირი
Warlock
Ancient I
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
All Pick
ხანგრძლივობა
53:46
მსა
2/11/18
გმირი
Warlock
Ancient I
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
All Pick
ხანგრძლივობა
50:45
მსა
7/14/30
გმირი
Ogre Magi
Ancient I
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
All Pick
ხანგრძლივობა
45:56
მსა
3/12/10
გმირი
Warlock
Ancient I
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
All Pick
ხანგრძლივობა
1:02:44
მსა
5/14/26
გმირი
Warlock
Legend IV
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
All Pick
ხანგრძლივობა
59:44
მსა
12/17/42
გმირი
Warlock
Ancient I
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
All Pick
ხანგრძლივობა
36:58
მსა
6/4/14
გმირი
Crystal Maiden
Legend I
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
All Pick
ხანგრძლივობა
33:24
მსა
5/9/6
გმირი
Crystal Maiden
მატჩები არაა
შედეგი
სახეობა
Unknown
Limited Hero Pool
ხანგრძლივობა
29:16
მსა
18/1/7
3,380 Arbitrary PointsRecent Achievements
Activityბოლო 3 თვე
კვ
ორშ
სამშ
ოთხ
ხუთ
პარ
შაბ

2024-03-20

Record: 0-0

2024-03-21

Record: 0-0

2024-03-22

Record: 0-0

2024-03-23

Record: 0-0

2024-03-24

Record: 0-0

2024-03-25

Record: 0-0

2024-03-26

Record: 0-0

2024-03-27

Record: 0-0

2024-03-28

Record: 0-0

2024-03-29

Record: 0-0

2024-03-30

Record: 0-0

2024-03-31

Record: 0-0
აპრ

2024-04-01

Record: 0-0

2024-04-02

Record: 0-0

2024-04-03

Record: 0-0

2024-04-04

Record: 0-0

2024-04-05

Record: 0-0

2024-04-06

Record: 0-0

2024-04-07

Record: 0-0

2024-04-08

Record: 0-0

2024-04-09

Record: 0-0

2024-04-10

Record: 0-0

2024-04-11

Record: 0-0

2024-04-12

Record: 0-0

2024-04-13

Record: 0-0

2024-04-14

Record: 0-0

2024-04-15

Record: 0-0

2024-04-16

Record: 0-0

2024-04-17

Record: 0-0

2024-04-18

Record: 0-0

2024-04-19

Record: 0-0

2024-04-20

Record: 0-0

2024-04-21

Record: 0-0

2024-04-22

Record: 0-0

2024-04-23

Record: 0-0

2024-04-24

Record: 0-0

2024-04-25

Record: 0-0

2024-04-26

Record: 0-0

2024-04-27

Record: 0-0

2024-04-28

Record: 0-0

2024-04-29

Record: 0-0

2024-04-30

Record: 2-1
მაი

2024-05-01

Record: 2-4

2024-05-02

Record: 0-3

2024-05-03

Record: 0-1

2024-05-04

Record: 0-0

2024-05-05

Record: 0-0

2024-05-06

Record: 0-0

2024-05-07

Record: 0-0

2024-05-08

Record: 0-0

2024-05-09

Record: 0-0

2024-05-10

Record: 0-0

2024-05-11

Record: 0-0

2024-05-12

Record: 0-0

2024-05-13

Record: 0-0

2024-05-14

Record: 0-0

2024-05-15

Record: 0-0

2024-05-16

Record: 0-0

2024-05-17

Record: 0-0

2024-05-18

Record: 0-0

2024-05-19

Record: 0-0

2024-05-20

Record: 0-0

2024-05-21

Record: 0-0

2024-05-22

Record: 0-0

2024-05-23

Record: 0-0

2024-05-24

Record: 0-0

2024-05-25

Record: 0-0

2024-05-26

Record: 0-0

2024-05-27

Record: 0-0

2024-05-28

Record: 0-0

2024-05-29

Record: 0-0

2024-05-30

Record: 0-0

2024-05-31

Record: 0-0
ივნ

2024-06-01

Record: 0-0

2024-06-02

Record: 0-0

2024-06-03

Record: 0-0

2024-06-04

Record: 0-0

2024-06-05

Record: 0-0

2024-06-06

Record: 0-0

2024-06-07

Record: 0-0

2024-06-08

Record: 0-0

2024-06-09

Record: 0-0

2024-06-10

Record: 0-0

2024-06-11

Record: 0-0

2024-06-12

Record: 0-0

2024-06-13

Record: 0-0

2024-06-14

Record: 0-0

2024-06-15

Record: 0-0

2024-06-16

Record: 0-0

2024-06-17

Record: 0-0

2024-06-18

Record: 0-0

2024-06-19

Record: 0-0

2024-06-20

Record: 0-0
სრული სტატისტიკასულ
გადახედვამატჩებიმოგების სიხშირე
სტატისტიკა ჩაწერილია2,429
51.96%
სტატისტიკა არაა ჩაწერილი42
52.38%
სახეობამატჩებიმოგების სიხშირე
ნორმალური MM1,354
51.70%
რეიტინგული MM1,075
52.28%
თამაშის რეჟიმიმატჩებიმოგების სიხშირე
All Pick1,401
52.11%
Random Draft427
53.16%
Single Draft298
52.35%
Least Played194
46.91%
სხვა109
53.21%
მხარემატჩებიმოგების სიხშირე
Dire1,276
50.39%
Radiant1,153
53.69%
რეგიონიმატჩებიმოგების სიხშირე
დასავლეთ ევროპა2,367
52.09%
სხვა48
52.08%
მეგობრებიამ კვირაში
მეგობარიმატჩებიმოგების სიხშირე
არ უთამაშია მეგობრებთან
მეტსახელიSTEAM_0:0:6641274
სახელიბოლოს გამოყენებული
Hobbs

განახლდა