Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
73% Support
უსაფრთხო ფრონტი
რთული ფრონტი
Support Breakdown:
58% უსაფრთხო ფრონტი
27% რთული ფრონტი
11% მოხეტიალე
3% შუა ხაზი
1% ტყე
27% ძირითადი
ძირითადი Breakdown:
41% რთული ფრონტი
22% ტყე
19% შუა ხაზი
15% უსაფრთხო ფრონტი
4% მოხეტიალე
პოპულარული გმირებისულ
მატჩები
97
მოგების %
76.29%
მსა
5.61
როლი
Support
  Ratioმატჩები Role
 • 63.64%7 Support
 • 36.36%4 ძირითადი
ფრონტი
Safe Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 63.64%7 უსაფრთხო ფრონტი
 • 27.27%3 რთული ფრონტი
 • 9.09%1 შუა ხაზი
გმირი
მატჩები
76
მოგების %
76.32%
მსა
7.02
როლი
ძირითადი
  Ratioმატჩები Role
 • 100.00%4 ძირითადი
ფრონტი
Jungle
  Ratioმატჩები Lane
 • 50.00%2 ტყე
 • 50.00%2 უსაფრთხო ფრონტი
გმირი
მატჩები
75
მოგების %
77.33%
მსა
4.63
როლი
Support
  Ratioმატჩები Role
 • 100.00%1 Support
ფრონტი
Safe Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 100.00%1 უსაფრთხო ფრონტი
გმირი
მატჩები
66
მოგების %
90.91%
მსა
4.45
როლი
Support
  Ratioმატჩები Role
 • 100.00%9 Support
ფრონტი
Safe Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 66.67%6 უსაფრთხო ფრონტი
 • 33.33%3 რთული ფრონტი
გმირი
მატჩები
66
მოგების %
100.00%
მსა
4.65
როლი
Support
  Ratioმატჩები Role
 • 91.67%11 Support
 • 8.33%1 ძირითადი
ფრონტი
Safe Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 75.00%9 უსაფრთხო ფრონტი
 • 25.00%3 რთული ფრონტი
გმირი
მატჩები
64
მოგების %
84.38%
მსა
3.84
როლი
Support
  Ratioმატჩები Role
 • 57.14%4 Support
 • 42.86%3 ძირითადი
ფრონტი
Off Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 28.57%2 რთული ფრონტი
 • 28.57%2 უსაფრთხო ფრონტი
 • 14.29%1 მოხეტიალე
 • 14.29%1 ტყე
 • 14.29%1 შუა ხაზი
გმირი
მატჩები
64
მოგების %
93.75%
მსა
4.29
როლი
Support
  Ratioმატჩები Role
 • 100.00%13 Support
ფრონტი
Safe Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 53.85%7 უსაფრთხო ფრონტი
 • 38.46%5 რთული ფრონტი
 • 7.69%1 მოხეტიალე
გმირი
მატჩები
63
მოგების %
92.06%
მსა
9.63
როლი
ძირითადი
  Ratioმატჩები Role
 • 100.00%7 ძირითადი
ფრონტი
Mid Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 85.71%6 შუა ხაზი
 • 14.29%1 ტყე
გმირი
მატჩები
56
მოგების %
78.57%
მსა
5.22
როლი
ძირითადი
  Ratioმატჩები Role
 • 100.00%2 ძირითადი
ფრონტი
Roaming
  Ratioმატჩები Lane
 • 50.00%1 მოხეტიალე
 • 50.00%1 შუა ხაზი
გმირი
მატჩები
55
მოგების %
74.55%
მსა
7.69
როლი
ძირითადი
  Ratioმატჩები Role
 • 100.00%3 ძირითადი
ფრონტი
Mid Lane
  Ratioმატჩები Lane
 • 100.00%3 შუა ხაზი
ბოლო მატჩები
გმირი
Underlord
მაღალი დონე
შედეგი
სახეობა
რეიტინგული
All Pick
ხანგრძლივობა
44:16
მსა
6/5/23
გმირი
Witch Doctor
ნორმალური დონე
შედეგი
სახეობა
რეიტინგული
All Pick
ხანგრძლივობა
28:48
მსა
5/5/13
გმირი
Witch Doctor
ნორმალური დონე
შედეგი
სახეობა
რეიტინგული
All Pick
ხანგრძლივობა
23:54
მსა
7/5/13
გმირი
Tiny
ნორმალური დონე
შედეგი
სახეობა
რეიტინგული
All Pick
ხანგრძლივობა
50:53
მსა
3/12/20
გმირი
Mirana
ნორმალური დონე
შედეგი
სახეობა
რეიტინგული
All Pick
ხანგრძლივობა
53:04
მსა
6/2/31
გმირი
Dazzle
მაღალი დონე
შედეგი
სახეობა
რეიტინგულიx2
All Pick
ხანგრძლივობა
40:43
მსა
7/10/22
გმირი
Ancient Apparition
მაღალი დონე
შედეგი
სახეობა
რეიტინგული
All Pick
ხანგრძლივობა
57:23
მსა
4/10/25
გმირი
Dazzle
მაღალი დონე
შედეგი
სახეობა
რეიტინგულიx2
All Pick
ხანგრძლივობა
37:49
მსა
4/5/45
გმირი
Viper
ნორმალური დონე
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
All Random Deathmatch
ხანგრძლივობა
32:22
მსა
6/6/22
გმირი
Huskar
ნორმალური დონე
შედეგი
სახეობა
ნორმალურიx2
Single Draft
ხანგრძლივობა
33:46
მსა
5/11/8
გმირი
Nature's Prophet
ნორმალური დონე
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
Single Draft
ხანგრძლივობა
47:52
მსა
10/8/31
გმირი
Oracle
ნორმალური დონე
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
Ability Draft
ხანგრძლივობა
42:49
მსა
3/4/18
გმირი
Clinkz
ნორმალური დონე
შედეგი
სახეობა
ნორმალური
All Pick
ხანგრძლივობა
48:23
მსა
12/7/10
გმირი
Clinkz
ნორმალური დონე
შედეგი
სახეობა
რეიტინგული
All Pick
ხანგრძლივობა
36:07
მსა
8/8/20
გმირი
Zeus
ნორმალური დონე
შედეგი
სახეობა
რეიტინგული
All Pick
ხანგრძლივობა
36:16
მსა
9/1/21
4,715 Arbitrary PointsRecent Achievements
Activityბოლო 3 თვე
კვ
ორშ
სამშ
ოთხ
ხუთ
პარ
შაბ

2019-07-19

Record: 0-0

2019-07-20

Record: 1-0

2019-07-21

Record: 0-0

2019-07-22

Record: 0-0

2019-07-23

Record: 1-0

2019-07-24

Record: 0-0

2019-07-25

Record: 0-0

2019-07-26

Record: 0-0

2019-07-27

Record: 0-0

2019-07-28

Record: 1-0

2019-07-29

Record: 2-0

2019-07-30

Record: 0-0

2019-07-31

Record: 0-0
აგვ

2019-08-01

Record: 3-0

2019-08-02

Record: 5-0

2019-08-03

Record: 2-0

2019-08-04

Record: 0-0

2019-08-05

Record: 0-0

2019-08-06

Record: 0-0

2019-08-07

Record: 2-1

2019-08-08

Record: 0-0

2019-08-09

Record: 0-0

2019-08-10

Record: 2-0

2019-08-11

Record: 0-0

2019-08-12

Record: 0-0

2019-08-13

Record: 2-0

2019-08-14

Record: 0-0

2019-08-15

Record: 0-0

2019-08-16

Record: 0-0

2019-08-17

Record: 0-0

2019-08-18

Record: 2-0

2019-08-19

Record: 0-0

2019-08-20

Record: 0-0

2019-08-21

Record: 0-0

2019-08-22

Record: 1-0

2019-08-23

Record: 1-0

2019-08-24

Record: 0-0

2019-08-25

Record: 0-0

2019-08-26

Record: 2-0

2019-08-27

Record: 0-0

2019-08-28

Record: 0-0

2019-08-29

Record: 0-0

2019-08-30

Record: 1-0

2019-08-31

Record: 0-0
სექ

2019-09-01

Record: 0-0

2019-09-02

Record: 0-0

2019-09-03

Record: 0-0

2019-09-04

Record: 0-0

2019-09-05

Record: 0-0

2019-09-06

Record: 0-0

2019-09-07

Record: 0-0

2019-09-08

Record: 0-0

2019-09-09

Record: 0-0

2019-09-10

Record: 0-0

2019-09-11

Record: 3-0

2019-09-12

Record: 1-0

2019-09-13

Record: 0-0

2019-09-14

Record: 0-0

2019-09-15

Record: 0-0

2019-09-16

Record: 0-0

2019-09-17

Record: 0-0

2019-09-18

Record: 0-0

2019-09-19

Record: 0-0

2019-09-20

Record: 2-0

2019-09-21

Record: 4-0

2019-09-22

Record: 4-0

2019-09-23

Record: 0-0

2019-09-24

Record: 0-0

2019-09-25

Record: 2-0

2019-09-26

Record: 0-0

2019-09-27

Record: 0-0

2019-09-28

Record: 0-0

2019-09-29

Record: 0-0

2019-09-30

Record: 2-0
ოქტ

2019-10-01

Record: 2-0

2019-10-02

Record: 0-0

2019-10-03

Record: 0-0

2019-10-04

Record: 0-0

2019-10-05

Record: 0-0

2019-10-06

Record: 0-0

2019-10-07

Record: 0-0

2019-10-08

Record: 0-0

2019-10-09

Record: 4-0

2019-10-10

Record: 2-0

2019-10-11

Record: 3-0

2019-10-12

Record: 3-0

2019-10-13

Record: 3-0

2019-10-14

Record: 3-0

2019-10-15

Record: 0-0

2019-10-16

Record: 0-0

2019-10-17

Record: 2-0

2019-10-18

Record: 5-0

2019-10-19

Record: 3-0
სრული სტატისტიკასულ
გადახედვამატჩებიმოგების სიხშირე
სტატისტიკა ჩაწერილია2,673
81.41%
სტატისტიკა არაა ჩაწერილი26
92.31%
სახეობამატჩებიმოგების სიხშირე
ნორმალური MM1,683
78.37%
რეიტინგული MM803
93.90%
სხვა166
49.40%
თამაშის რეჟიმიმატჩებიმოგების სიხშირე
All Pick2,127
81.71%
სხვა375
71.20%
მხარემატჩებიმოგების სიხშირე
Radiant1,428
82.70%
Dire1,245
79.92%
რეგიონიმატჩებიმოგების სიხშირე
რუსეთი1,300
83.85%
დასავლეთ ევროპა1,044
77.97%
აღმოსავლეთ ევროპა320
82.81%
სხვა7
85.71%
Data Quality
D
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedD
Total Matches AnalyzedC-
Plus Subscriber
მეგობრებიამ კვირაში
მეგობარიმატჩებიმოგების სიხშირე
Я НЕ БУСТЕР!!!
Я НЕ БУСТЕР!!! 5
100.00%
მეტსახელიSTEAM_0:0:106712995
სახელიბოლოს გამოყენებული
Siemens C75
gravity_defied.jar
EpilepticK1d
(muted 24h.) Epil...
Epileptic K1d

განახლდა