მატჩი 5121209315გადახედვა

ძალიან მაღალი დონე
უნარების დონე
ნორმალური
სახეობა
Single Draft
თამაშის რეჟიმი
ჩინეთი
რეგიონი
31:11
ხანგრძლივობა
მატჩი დასრულდა
TrueSight Beta-ს მხარდაჭერით
გაიმარჯვა გუნდმა Dire!
3031:1145
Radiant
გმირიRLმოთამაშეNETLHDNო/წთგ/წთDMGHEALBLDWardsნივთები
OverviewFarmDamageItems
湘北的救世主
ქვედა (უსაფრთხო)
Ember SpiritCore
ქვედა (უსაფრთხო) ცენტრალური
მოგება
湘北的救世主
245213.9k1321254861430.0k400677-
/
-
我要这棒子有何用
ზევით (რთული)
Keeper of the LightCore
ზევით (რთული) Roaming
წაგება
我要这棒子有何用
-989.2k10413233517.0k-197-
/
-
ანონიმი
ცენტრალური
PugnaCore
ცენტრალური
წაგება
-14127.0k83330840614.3k-6264
/
7
Buffs
ანონიმი
ქვედა (უსაფრთხო)
SilencerSupport
ქვედა (უსაფრთხო) Roaming
მოგება
411167.7k54531031211.9k-1444
/
4
Buffs
ანონიმი
Roaming
Nature's ProphetCore
ზევით (რთული) Roaming
წაგება
26917.8k277262243412.1k-3.3k5
/
5
Lane Outcome: ფრე
30454755.5k650232.1k2.1k75.3k4004.9k13
/
16
Dire
გმირიRLმოთამაშეNETLHDNო/წთგ/წთDMGHEALBLDWardsნივთები
OverviewFarmDamageItems
工具人1号
დატოვებული

ქვედა (რთული)
Skywrath MageCore
ქვედა (რთული) ცენტრალური Roaming
წაგება
工具人1号
41032.2k24-2603108.1k---
/
1
Buffs
Magnet0
ქვედა (რთული)
BristlebackCore
ქვედა (რთული) Roaming
წაგება
Magnet0
-9911.0k13463683368.3k-204-
/
-
iG.kaka
ზევით (უსაფრთხო)
IoSupport
ზევით (უსაფრთხო) Roaming
მოგება
iG.kaka
661613.1k86747766111.2k8.7k1.6k13
/
3
Buffs
iG.JT-
ცენტრალური
Ancient ApparitionCore
ცენტრალური
მოგება
iG.JT-
1741017.8k1701663797730.9k1653432
/
-
白仔
ზევით (უსაფრთხო)
Chaos KnightCore
ზევით (უსაფრთხო)
მოგება
白仔
171723.7k2621977791127.7k-9.0k-
/
-
Lane Outcome: ფრე
44304567.9k676482.5k3.2k86.1k8.9k11.2k15
/
4

This match page has been enhanced with extra information from the replay file analysed by our TrueSight engine.

Team Advantagesწუთში
Net Worth
Experience
Gold Earned
Skywrath MageBristleback
01:02-02:04
 • Skywrath MageSkywrath Mage died at 01:18 and gave 366 gold
 • BristlebackBristleback died at 01:39 and gave 247 gold
Pugna
02:04-03:06
 • PugnaPugna died at 03:02 and gave 280 gold
Nature's Prophet
03:06-04:08
 • Nature's ProphetNature's Prophet died at 04:06 and gave 252 gold
Bristleback
04:08-05:10
 • BristlebackBristleback died at 05:08 and gave 360 gold
Skywrath MageBristleback
05:10-06:12
 • Skywrath MageSkywrath Mage died at 05:19 and gave 280 gold
 • BristlebackBristleback died at 05:44 and gave 374 gold
Silencer
05:10-06:12
 • SilencerSilencer died at 05:42 and gave 234 gold
IoBristleback
06:12-07:14
 • IoIo died at 06:12 and gave 319 gold
 • BristlebackBristleback died at 07:10 and gave 393 gold
Keeper of the LightPugnaSilencer
06:12-07:14
 • Keeper of the LightKeeper of the Light died at 06:20 and gave 217 gold
 • PugnaPugna died at 06:28 and gave 309 gold
 • SilencerSilencer died at 07:01 and gave 234 gold
PugnaSilencer
07:14-08:16
 • PugnaPugna died at 07:38 and gave 295 gold
 • SilencerSilencer died at 08:02 and gave 261 gold
BristlebackSkywrath Mage
07:14-08:16
 • BristlebackBristleback died at 07:51 and gave 404 gold
 • Skywrath MageSkywrath Mage died at 08:02 and gave 303 gold
PugnaKeeper of the Light
08:16-09:18
 • PugnaPugna died at 08:52 and gave 272 gold
 • Keeper of the LightKeeper of the Light died at 09:01 and gave 283 gold
Skywrath MageSkywrath Mage
09:18-10:20
 • Skywrath MageSkywrath Mage died at 09:27 and gave 364 gold
 • Skywrath MageSkywrath Mage died at 10:12 and gave 306 gold
Nature's Prophet
10:20-11:22
 • Nature's ProphetNature's Prophet died at 11:04 and gave 284 gold
Bristleback
10:20-11:22
 • BristlebackBristleback died at 11:15 and gave 376 gold
Ember SpiritPugna
11:22-12:24
 • Ember SpiritEmber Spirit died at 11:23 and gave 861 gold
 • PugnaPugna died at 11:55 and gave 306 gold
Chaos KnightIo
11:22-12:24
 • Chaos KnightChaos Knight died at 11:42 and gave 706 gold
 • IoIo died at 12:03 and gave 404 gold
BristlebackAncient ApparitionIo
12:24-13:26
 • BristlebackBristleback died at 12:30 and gave 326 gold
 • Ancient ApparitionAncient Apparition died at 13:05 and gave 818 gold
 • IoIo died at 13:17 and gave 436 gold
Silencer
12:24-13:26
 • SilencerSilencer died at 13:00 and gave 297 gold
Skywrath Mage
13:26-14:28
 • Skywrath MageSkywrath Mage died at 13:52 and gave 346 gold
Ember SpiritKeeper of the LightSilencer
13:26-14:28
 • Ember SpiritEmber Spirit died at 13:56 and gave 860 gold
 • Keeper of the LightKeeper of the Light died at 14:11 and gave 486 gold
 • SilencerSilencer died at 14:12 and gave 360 gold
Pugna
14:28-15:30
 • PugnaPugna died at 14:35 and gave 318 gold
Ancient Apparition
14:28-15:30
 • Ancient ApparitionAncient Apparition died at 14:54 and gave 678 gold
IoSkywrath MageBristlebackAncient Apparition
15:30-16:32
 • IoIo died at 15:41 and gave 530 gold
 • Skywrath MageSkywrath Mage died at 15:48 and gave 465 gold
 • BristlebackBristleback died at 15:49 and gave 369 gold
 • Ancient ApparitionAncient Apparition died at 16:16 and gave 474 gold
PugnaKeeper of the LightSilencer
15:30-16:32
 • PugnaPugna died at 16:09 and gave 329 gold
 • Keeper of the LightKeeper of the Light died at 16:19 and gave 513 gold
 • SilencerSilencer died at 16:23 and gave 296 gold
Skywrath Mage
16:32-17:34
 • Skywrath MageSkywrath Mage died at 16:43 and gave 495 gold
SilencerKeeper of the LightSilencer
17:34-18:36
 • SilencerSilencer died at 17:34 and gave 296 gold
 • Keeper of the LightKeeper of the Light died at 17:53 and gave 362 gold
 • SilencerSilencer died at 18:28 and gave 308 gold
IoBristleback
17:34-18:36
 • IoIo died at 18:08 and gave 589 gold
 • BristlebackBristleback died at 18:24 and gave 445 gold
Pugna
18:36-19:38
 • PugnaPugna died at 18:42 and gave 486 gold
Nature's ProphetSilencerPugna
19:38-20:40
 • Nature's ProphetNature's Prophet died at 19:41 and gave 421 gold
 • SilencerSilencer died at 19:52 and gave 294 gold
 • PugnaPugna died at 20:35 and gave 352 gold
Ancient Apparition
19:38-20:40
 • Ancient ApparitionAncient Apparition died at 20:36 and gave 625 gold
Keeper of the LightSilencer
20:40-21:42
 • Keeper of the LightKeeper of the Light died at 21:22 and gave 623 gold
 • SilencerSilencer died at 21:40 and gave 449 gold
Skywrath Mage
20:40-21:42
 • Skywrath MageSkywrath Mage died at 21:34 and gave 332 gold
PugnaNature's Prophet
21:42-22:44
 • PugnaPugna died at 22:06 and gave 391 gold
 • Nature's ProphetNature's Prophet died at 22:30 and gave 455 gold
Keeper of the Light
22:44-23:46
 • Keeper of the LightKeeper of the Light died at 22:51 and gave 380 gold
Io
22:44-23:46
 • IoIo died at 23:29 and gave 696 gold
Nature's ProphetEmber Spirit
23:46-24:48
 • Nature's ProphetNature's Prophet died at 24:11 and gave 474 gold
 • Ember SpiritEmber Spirit died at 24:32 and gave 1056 gold
Skywrath Mage
23:46-24:48
 • Skywrath MageSkywrath Mage died at 24:17 and gave 409 gold
Keeper of the LightPugna
24:48-25:50
 • Keeper of the LightKeeper of the Light died at 24:54 and gave 391 gold
 • PugnaPugna died at 24:54 and gave 391 gold
PugnaSilencer
25:50-26:52
 • PugnaPugna died at 26:12 and gave 356 gold
 • SilencerSilencer died at 26:29 and gave 352 gold
PugnaEmber Spirit
27:54-28:56
 • PugnaPugna died at 28:12 and gave 382 gold
 • Ember SpiritEmber Spirit died at 28:32 and gave 496 gold
Nature's Prophet
28:56-29:58
 • Nature's ProphetNature's Prophet died at 29:36 and gave 543 gold
Ember SpiritPugna
29:58-31:00
 • Ember SpiritEmber Spirit died at 30:08 and gave 568 gold
 • PugnaPugna died at 30:36 and gave 371 gold
Keeper of the Light
31:00-32:02
 • Keeper of the LightKeeper of the Light died at 31:06 and gave 439 gold
კოშკები და ბარაკები
Map 720 image/svg+xml
Ember Spirit
Ember SpiritCore
ქვედა (უსაფრთხო) ცენტრალური
Keeper of the Light
Keeper of the LightCore
ზევით (რთული) Roaming
Pugna
PugnaCore
ცენტრალური
Silencer
SilencerSupport
ქვედა (უსაფრთხო) Roaming
Nature's Prophet
Nature's ProphetCore
ზევით (რთული) Roaming
Skywrath Mage
Skywrath MageCore
ქვედა (რთული) ცენტრალური Roaming
Bristleback
BristlebackCore
ქვედა (რთული) Roaming
Io
IoSupport
ზევით (უსაფრთხო) Roaming
Ancient Apparition
Ancient ApparitionCore
ცენტრალური
Chaos Knight
Chaos KnightCore
ზევით (უსაფრთხო)
Radiant KillsWith TrueSight
x9
2,156g
Gold from kills and assists: 2,156
XP from kills and assists: 2,426
x8
2,292g
Gold from kills and assists: 2,292
XP from kills and assists: 1,671
x4
1,318g
Gold from kills and assists: 1,318
XP from kills and assists: 2,257
x3
1,538g
Gold from kills and assists: 1,538
XP from kills and assists: 3,745
x0
0g
Gold from kills and assists: 0
x0
209g
Gold from kills and assists: 209
XP from kills and assists: 736
x0
56g
Gold from kills and assists: 56
XP from kills and assists: 134
x0
277g
Gold from kills and assists: 277
XP from kills and assists: 640
x0
144g
Gold from kills and assists: 144
XP from kills and assists: 613
x0
108g
Gold from kills and assists: 108
XP from kills and assists: 365
x0
405g
Gold from kills and assists: 405
XP from kills and assists: 1,389
x0
220g
Gold from kills and assists: 220
XP from kills and assists: 491
x0
768g
Gold from kills and assists: 768
XP from kills and assists: 1,898
x0
187g
Gold from kills and assists: 187
XP from kills and assists: 613
x0
155g
Gold from kills and assists: 155
XP from kills and assists: 365
x0
448g
Gold from kills and assists: 448
XP from kills and assists: 864
x1
726g
Gold from kills and assists: 726
XP from kills and assists: 509
x2
457g
Gold from kills and assists: 457
XP from kills and assists: 281
x0
109g
Gold from kills and assists: 109
XP from kills and assists: 940
x1
443g
Gold from kills and assists: 443
XP from kills and assists: 365
x1
448g
Gold from kills and assists: 448
XP from kills and assists: 853
x0
0g
Gold from kills and assists: 0
x0
154g
Gold from kills and assists: 154
XP from kills and assists: 281
x1
617g
Gold from kills and assists: 617
XP from kills and assists: 1,729
x0
0g
Gold from kills and assists: 0
Dire KillsWith TrueSight
x2
1,434g
Gold from kills and assists: 1,434
XP from kills and assists: 4,329
x0
0g
Gold from kills and assists: 0
x0
98g
Gold from kills and assists: 98
XP from kills and assists: 181
x2
463g
Gold from kills and assists: 463
XP from kills and assists: 97
x0
0g
Gold from kills and assists: 0
x0
106g
Gold from kills and assists: 106
x0
71g
Gold from kills and assists: 71
XP from kills and assists: 322
x0
0g
Gold from kills and assists: 0
x0
158g
Gold from kills and assists: 158
XP from kills and assists: 577
x0
0g
Gold from kills and assists: 0
x0
0g
Gold from kills and assists: 0
x1
764g
Gold from kills and assists: 764
XP from kills and assists: 2,130
x1
638g
Gold from kills and assists: 638
XP from kills and assists: 3,418
x2
830g
Gold from kills and assists: 830
XP from kills and assists: 1,733
x2
829g
Gold from kills and assists: 829
XP from kills and assists: 2,128
x1
1,449g
Gold from kills and assists: 1,449
XP from kills and assists: 5,871
x3
889g
Gold from kills and assists: 889
XP from kills and assists: 1,995
x7
2,436g
Gold from kills and assists: 2,436
XP from kills and assists: 5,308
x3
948g
Gold from kills and assists: 948
XP from kills and assists: 2,486
x2
747g
Gold from kills and assists: 747
XP from kills and assists: 1,761
x1
852g
Gold from kills and assists: 852
XP from kills and assists: 2,136
x5
1,970g
Gold from kills and assists: 1,970
XP from kills and assists: 3,099
x5
1,666g
Gold from kills and assists: 1,666
XP from kills and assists: 4,571
x4
982g
Gold from kills and assists: 982
XP from kills and assists: 2,060
x2
853g
Gold from kills and assists: 853
XP from kills and assists: 2,943
Radiant-ების ნაკრები
გმირიT12345678910111213141516171819202122232425
Sleight of Fist
Searing Chains
Sleight of Fist
Flame Guard
Sleight of Fist
Fire Remnant
Sleight of Fist
Flame Guard
Flame Guard
Flame Guard
Fire Remnant
Searing Chains
Searing Chains
Searing Chains
Fire Remnant
Illuminate
Chakra Magic
Illuminate
Blinding Light
Illuminate
Will-O-Wisp
Illuminate
Chakra Magic
Chakra Magic
Chakra Magic
Will-O-Wisp
Blinding Light
Blinding Light
Nether Blast
Decrepify
Nether Blast
Decrepify
Nether Blast
Life Drain
Nether Blast
Nether Ward
Nether Ward
Nether Ward
Life Drain
Nether Ward
Decrepify
Decrepify
Arcane Curse
Last Word
Arcane Curse
Glaives of Wisdom
Last Word
Global Silence
Arcane Curse
Last Word
Last Word
Glaives of Wisdom
Arcane Curse
Global Silence
Glaives of Wisdom
Nature's Call
Teleportation
Nature's Call
Teleportation
Nature's Call
Wrath of Nature
Nature's Call
Teleportation
Teleportation
Sprout
Wrath of Nature
Sprout
Sprout
Sprout
Dire-ების ნაკრები
გმირიT12345678910111213141516171819202122232425
Arcane Bolt
Concussive Shot
Concussive Shot
Arcane Bolt
Concussive Shot
Mystic Flare
Concussive Shot
Arcane Bolt
Arcane Bolt
Quill Spray
Bristleback
Quill Spray
Bristleback
Quill Spray
Warpath
Quill Spray
Viscous Nasal Goo
Bristleback
Bristleback
Warpath
Viscous Nasal Goo
Viscous Nasal Goo
Tether
Spirits
Spirits
Tether
Spirits
Relocate
Spirits
Overcharge
Tether
Overcharge
Tether
Relocate
Overcharge
Overcharge
Relocate
Chilling Touch
Cold Feet
Chilling Touch
Cold Feet
Chilling Touch
Ice Blast
Chilling Touch
Cold Feet
Cold Feet
Ice Vortex
Ice Blast
Ice Vortex
Ice Vortex
Ice Vortex
Ice Blast
Chaos Strike
Chaos Bolt
Reality Rift
Chaos Strike
Chaos Bolt
Phantasm
Chaos Strike
Chaos Strike
Chaos Bolt
Chaos Bolt
Reality Rift
Reality Rift
Reality Rift
Phantasm
Phantasm
0 კომენტარი