ლიგაSeriesდეტალებიგამარჯვებულიგუნდებიხანგრძლივობათამაშები
 North American Dota Challengers League
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Completed
2 – 0
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
1:09:12
Completed უცნობი
The Bucharest Minor 2019
დასავლეთ ევროპა
LB Round 2 A
Completed
2 – 1
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
2:34:37
Completed
The Bucharest Minor 2019
დასავლეთ ევროპა
LB Round 1 A
Completed
2 – 1
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
3:00:00
Completed
The Bucharest Minor 2019
დასავლეთ ევროპა
Group A
Completed
2 – 0
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
1:55:00
Completed
The Bucharest Minor 2019
დასავლეთ ევროპა
Group A
Completed
2 – 1
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
2:34:00
Completed
 North American Dota Challengers League
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Completed
2 – 0
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
1:10:33
Completed უცნობი
 North American Dota Challengers League
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Completed
2 – 0
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
1:32:11
Completed უცნობი
 North American Dota Challengers League
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Completed
2 – 0
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
1:02:12
Completed უცნობი
 North American Dota Challengers League
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Completed
2 – 0
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
1:33:27
Completed უცნობი
 North American Dota Challengers League
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Currently Live
TBA
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM(1)
TBA
Currently Live უცნობი
 North American Dota Challengers League
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Completed
2 – 0
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
1:40:38
Completed უცნობი
 North American Dota Challengers League
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Currently Live
TBA
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM(1)
TBA
Currently Live უცნობი
 North American Dota Challengers League
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Currently Live
TBA
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM(1)
TBA
Currently Live უცნობი
 North American Dota Challengers League
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Completed
1 – 0
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
28:47
Completed უცნობი
ESL One Katowice 2019 powered by Intel
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Completed
2 – 0
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
1:32:57
Completed უცნობი
ESL One Katowice 2019 powered by Intel
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Completed
2 – 0
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
1:15:32
Completed უცნობი
The Bucharest Minor 2019
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Completed
2 – 1
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
3:01:28
Completed უცნობი
The Bucharest Minor 2019
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Completed
2 – 0
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
1:54:52
Completed უცნობი
The Bucharest Minor 2019
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Completed
2 – 0
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
1:06:43
Completed უცნობი
The Chongqing Major
აღმოსავლეთ ა.შ.შ.
Completed
2 – 0
TEAM TEAMTEAM TEAMTEAMTEAM
1:24:37
Completed უცნობი
1 - 20 of 33