ლიგაSeriesდეტალებიგამარჯვებულიგუნდებიხანგრძლივობათამაშები
The Bucharest Minor 2019
დასავლეთ ევროპა
LB Round 2 B
Completed
2 – 1
OGOGOG
2:40:13
Completed
The Bucharest Minor 2019
დასავლეთ ევროპა
UB Round 1 B
Completed
2 – 0
OGOGOG
1:15:00
Completed
The Bucharest Minor 2019
დასავლეთ ევროპა
Group B
Completed
2 – 0
OGOGOG
1:26:00
Completed
The Bucharest Minor 2019
დასავლეთ ევროპა
Group B
Completed
2 – 0
OGOGOG
1:47:00
Completed
The Bucharest Minor 2019
დასავლეთ ევროპა
Group B
Completed
2 – 0
OGOGOG
1:25:00
Completed
Winter Madness
დასავლეთ ევროპა
Completed
3 – 0
OGOGOG
2:19:28
Completed უცნობი
Winter Madness
დასავლეთ ევროპა
Completed
2 – 0
OGOGOG
1:22:09
Completed უცნობი
Winter Madness
დასავლეთ ევროპა
Completed
2 – 0
OGOGOG
1:35:20
Completed უცნობი
Convictus Dota Pro Series
ავსტრალია
Completed
2 – 1
OGOGOG
3:34:35
Completed უცნობი
Convictus Dota Pro Series
ავსტრალია
Completed
1 – 0
OGOGOG
35:20
Completed უცნობი
Convictus Dota Pro Series
ავსტრალია
Currently Live
TBA
OGOGOG(1)
TBA
Currently Live უცნობი
Convictus Dota Pro Series
ავსტრალია
Currently Live
TBA
OGOGOG(0)
TBA
Currently Live უცნობი
The Bucharest Minor 2019
დასავლეთ ევროპა
Completed
2 – 0
OGOGOG
1:36:39
Completed უცნობი
The Bucharest Minor 2019
დასავლეთ ევროპა
Completed
2 – 0
OGOGOG
1:45:50
Completed უცნობი
The Bucharest Minor 2019
დასავლეთ ევროპა
Completed
2 – 1
OGOGOG
4:46:12
Completed უცნობი
The Bucharest Minor 2019
დასავლეთ ევროპა
Completed
2 – 0
OGOGOG
1:09:07
Completed უცნობი
The Chongqing Major
დასავლეთ ევროპა
Completed
2 – 1
OGOGOG
2:38:10
Completed უცნობი
The Chongqing Major
დასავლეთ ევროპა
Completed
2 – 0
OGOGOG
1:11:40
Completed უცნობი
The Chongqing Major
დასავლეთ ევროპა
Completed
2 – 0
OGOGOG
1:44:51
Completed უცნობი
The International 2018
დასავლეთ ა.შ.შ.
Grand Finals
Completed
3 – 2
OGOGOG
5:43:13
Completed
1 - 20 of 341